En af Projects Abroads primære opgaver er at sikre sikkerhed og velfærd for vores frivillige, samarbejdspartnere og de lokalsamfund, som vi arbejder i.


Vores projekter med omsorgsarbejde og børnepasning kræver særlige forholdsregler, da de ofte involverer arbejde med små børn.


Disse forholdsregler er udviklet for at sikre børnenes og de frivilliges interesser og tarv, samt langsigtet bæredygtighed og mening på vores projekter.


Her angiver vi vores fremgangsmåde, standarder og politikker for frivilligt arbejde med børn.

Fokus på lokalsamfund og familiebaseret støtte

Vi tror på, at stabile rammer hjemme hos familien er bedst for børnene. Derfor arbejder vi ikke længere på børnehjem, men fokuserer i stedet på familiebaseret pleje i lokalsamfundene på vores børnepasningsprojekter.

 

I stedet for at arbejde på børnehjem, arbejder vores frivillige i dagcentre, børnehaver og skoler samt i støttegrupper for ældre borgere eller mødre og spædbørn.

 

På den måde kan Projects Abroad opbygge stærkere relationer til lokalsamfundet og - vigtigst af alt - hjælpe familier med at blive sammen og trives.

 

Læs mere om vores holdning til frivilligt arbejde på børnehjem.

Vores etiske regelsæt for frivilligt arbejde med børn

Projects Abroad er forpligtet til at beskytte børn. Barnets tarv er altafgørende og det primære hensyn, når der tages beslutninger i Projects Abroad. Alle vores frivillige skal følge vores børnebeskyttelsespolitik, som angiver klare regler for, hvordan frivillige skal opføre sig i arbejdet med børn.

 

Læs vores børnebeskyttelsespolitik.

Vores politikker

Vi følger et antal politikker for at sikre højest mulig effektivitet og sikkerhed for alle, som er involverede i vores børnepasningsprojekter.

 

Alle vores politikker kan ændre sig - i takt med at vi lærer af vores erfaringer, eller at nye bedste praksis bliver fremsat inden for feltet - men vores grundlæggende mål for at sikre sikkerhed, og at vores projekter er vedvarende.

 

Frivillige på børnepasningsprojekter skal:

 

 • Få foretaget et baggrundstjek, hvis de er over 21 år gamle (over 18 år i Cambodja, Fiji, Rumænien og Thailand).
 • Oplyse en professionel eller akademisk reference.
 • Følge og respektere vores børnebeskyttelsespolitik, som de bliver introduceret til, når de ankommer til deres destination.
 • Deltage i workshops og evalueringer under hele deres projekt.
 • Rapportere om tilfælde af eller mistanke om omsorgssvigt af børn til Projects Abroad og en lokal NGO med fokus på børns vilkår og af børnemishandling (valgt af Projects Abroad for hvert enkelt land).
 • Skaffe tilladelse fra både den lokale partner og Projects Abroad, inden børn tages med til aktiviteter uden for de sædvanlige omgivelser.
 • Udfylde en afsluttende evaluering, lige inden de rejser hjem fra projektet.
 •  

Lokale samarbejdspartnere på børnepasningsprojekterne skal:

 

 • Har en påkrævet registrering hos de lokale myndigheder.
 • Indgå en skriftlig kontrakt med Projects Abroad, som dækker en lang række områder såsom kommunikation, sikkerhed og sundhed.
 • Tillade at medarbejdere fra Projects Abroad besøger og fører tilsyn med projekterne løbende.

Vores strategi for børnepasningsprojekterne samt Management plans

Projects Abroad placerer hver frivillig inden for børnepasning på en lokation, hvor der er et reelt behov for deres arbejdskraft og støtte.

 

Vores overordnede strategi for alle vores børnepasningsprojekter rundt omkring i verden er, at frivillige hjælper med at tilbyde bæredygtige undervisningsaktiviteter samt støtte, omsorg og beskyttelse til udsatte børn og sårbare befolkningsgrupper for at styrke deres fysiske, sociale, emotionelle og kognitive udvikling.

 

 

For at arbejde ifølge vores strategi og hen mod vores mission, har vi en detaljeret Management Plan på hver af vores destinationer. Vores Management Plan er udarbejdet efter de specifikke behov for hvert land. Vores Management Plans klarlægger vores mål for året og oplister vores indsatser for at opnå disse mål.

 

Ved at følge disse Management Plans, kan vi evaluere vores indflydelse i slutningen af året og sætte nye mål for det kommende år.

 

Du kan læse mere om vores Management Plans her. Du kan også kontakte os, hvis du gerne vil læse hver enkelt Management Plan.

Et længere projekt har mere værdi

Vi opfordrer vores frivillige på alle vores projekter til at blive på projektet, så længe de kan. Vores råd er, at uanset hvor lang eller kort din tidsramme er, så stræk den lige lidt længere.


Jo længere tid du arbejder på et projekt, jo bedre falder du til og jo bedre lærer du og børnene hinanden at kende. Som tiden går, lærer du, hvordan alting fungerer og kan derfor bidrage med mere.


Nogle af vores børnepasningsprojekter har en minimumslængde på fire uger. Minimumslængden for hvert projekt fastsættes af vores personale i samarbejde med vores lokale samarbejdspartnere med fokus på værdi og bæredygtighed.  


Når det er sagt, godtager vi også frivillige på projekter i kortere perioder, når det giver mening for projektet. Her kræver de frivillige et mere struktureret forløb og arbejder oftere med fysiske arbejdsopgaver som reparationer og maling af vægge. Det er ikke på alle projekter, at der er behov for den slags arbejde, og derfor behandler vi hver forespørgsel individuelt.

Lidt er bedre end ingenting

Når du tilmelder dig et projekt i den kortest mulige periode, er det vigtigt, at du har realistiske forventninger til dit arbejde og værdien af det. En frivillig på et 4-ugers projekt får ikke samme udbytte som en frivillig på et 8-ugers projekt. Der vil altid være aspekter af arbejdet, som først opleves på længere sigt.

 

Ikke desto mindre tror vi på, at lidt er bedre end ingenting. Vi er ikke enige i, at arbejdet med mennesker er ”alt-eller-intet” – at du enten dedikerer dit liv til det eller slet ikke gør noget.

 

Vi tror på, at vi kan bruge frivillige i alle aldre og på alle erfaringsniveauer for at skabe en positiv indvirkning på vores børnepasningsprojekter. En stor faktor for at opnå dette er strukturen på vores projekter, som kun kan eksistere og opretholdes på grund af vores uovertrufne standard af støtte fra vores personale.

Vores akkrediteringer