Betingelser og Vilkår

Læs mere om Project Abroads betingelser og vilkår, som gælder alle vores projekter og ophold i udlandet.

Vores betingelser og vilkår

Timer og fleksibilitet

1.Du og vi forventes at udvise rimelig fleksibilitet i planlægningen af dine arbejdstimer, inden for begrænsningerne præsenteret i punkt 2 og 3, nedenstående.

2.Når du tilmelder dig et Projects Abroad projekt, forventes det af dig, at du arbejder i den normale arbejdstid, som er gældende i det pågældende land, hvor du skal arbejde. Arbejdstiden vil variere mellem land, projekttype, og dit specifikke projekt. Dine arbejdstimer vil typisk blive spredt over en arbejdsuge på fem dage og vil normalt ikke være mere end otte timer om dagen. Det forventes ikke, at du på noget tidspunkt arbejder mere end seks dage om ugen.

3.Du vil have ret til to ugers ferie for hver 12 ugers arbejde på vores projekter. Det betyder, at du kan vælge at holde fri i to uger ud af hver 12 uger, dit projekt varer. Vi opfordrer vores frivillige til at afholde de to ugers berettigede ferie i slutningen af deres projektperiode. Der er ingen ret til ferie for perioder på mindre end 12 uger.

Bolig og kost

4. Projects Abroad er ansvarlig for at yde dig bolig og kost gennem den fulde længde af dit ophold.

5. Hvis du i løbet af den ferie, du er berettiget til, vælger at blive i den bolig, du er blevet tildelt af Projects Abroad, vil bolig og kost blive sørget for af os uden yderligere omkostninger, men ikke under andre omstændigheder.

6. Hvis du ønsker mere end din berettigede ferie, kan vi normalt foretage de nødvendige ændringer for dig, hvis du spørger os i god tid i forvejen, men vi vil ikke være ansvarlige for kost, bolig eller forsikring i den forlængede periode.

7. Projects Abroad personalet skal indhente tilladelse fra og registrere dig hos det lokale politi og immigrationsmyndigheder for at gøre det muligt for dig at bo lokalt i løbet af dit projekt. Det er et krav for denne tilladelse, at du ikke inviterer gæster (hverken lokale eller udlændinge) til at overnatte i din bolig uden forudgående tilladelse fra de relevante myndigheder. Manglende overholdelse af dette krav vil være et disciplinært anliggende og vil blive behandlet i overensstemmelse med nedenstående ’Klager og Disciplinære Procedurer’.

Forsikring

8. Din forsikring med Endsleigh Insurance Services Ltd. gennem Projects Abroad er ikke gyldig, før vi har modtaget den endelige betaling af din Projects Abroad faktura. Din forsikring dækker ikke ferieperioder udover berettigelsen som beskrevet i punkt 3, ovenstående.

9. Frivillige, som på datoen for afrejsen til destinationen, er 66 år eller derover skal selv sørge for deres rejseforsikring, idet vores nuværende forsikring ikke har mulighed for at tilbyde dækning for personer over 66. Vi forbeholder os retten til at videregive en hvilken som helst ekstra forsikringspræmie, som vi er nødsaget til at betale hvis den frivilliges alder, helbred eller specielle tilstand resulterer i, at vores assurandører opkræver et forsikringspræmiesupplement.

Klager og disciplinære procedurer

10. Vi vil være fleksible, hjælpsomme og venlige – særligt vil vi forsøge at hjælpe dig med dit arbejde, hvis du prøver hårdt men alligevel kommer ud for vanskeligheder. Dog er formelle klageprocedurer (for dig) og disciplinære procedurer (for os) nødvendige, og er præsenteret nedenstående i 11 - 13.

11. Hvis du har en klage angående procedurerne op til din afrejse, ring da til vores direktørs kontor på +44 (0)1903 708 300 indenfor engelsk kontortid og vi vil behandle din klage hurtigst muligt, hvad enten det drejer sig om vores centrale administration eller personalet i vore destinationer. Når du er på dit projekt, husk da venligst på at udvise et højt niveau af selvstændighed og initiativ i forhold til selv at behandle problemer, som de opstår. Hvis du har et problem eller en klage i forbindelse med dit arbejde, så diskuter venligst først sagen med din supervisor på projektet. Hvis problemet ikke bliver løst på denne måde, eller hvis det omhandler din bolig, diskuter da venligst sagen med den ledende organisator i dit destinationsland eller en af hans eller hendes assistenter. Enhver klage eller ethvert problem, som vore udenlandske kontorer kender til (inklusiv eventuelle henvendelser stilet til udenlandske medarbejdere på et hvilket som helst tidspunkt) vil blive registreret. Individuelle situationer diskuteres derefter og behandles på passende vis. Hvis du stadig er utilfreds på dit projekt, kan du kontakte vores direktørs kontor i England på +44 (0)1903 708 300.

12. Ethvert rimeligt forsøg vil blive gjort for at løse disciplinære sager, inden de bliver alvorlige. Dog forbeholder vi os retten til at tage passende foranstaltninger i tilfælde af opførsel, der med rimelighed kan siges at krænke vært, elever, andre lærere, projektledere eller arbejdskolleger. Dette inkluderer opførsel såsom seriøs generende adfærd eller fuldskab, ikke at møde på arbejde, forlade arbejdet uden en fyldestgørende forklaring, eller en urimelig, manglende evne til at udføre det forventede arbejde af hvilken som helst grund.

13. Du vil blive gjort skriftligt opmærksom på et disciplinært problem eller, hvis du ikke er mulig at komme i kontakt med, vil meddelelsen blive leveret til din indkvarteringsadresse. Hvis problemet stadig er aktuelt efter fem arbejdsdage (eller kortere i presserende tilfælde), vil endnu et brev blive sendt, der oplyser, at hvis problemet ikke er blevet løst til vor tilfredsstillelse efter endnu fem arbejdsdage (eller en kortere periode i presserende tilfælde) vil du blive hjemsendt, så snart vi kan arrangere de nødvendige formaliteter. Skulle du ønske at blive i dit destinationsland efter den dato, vil Projects Abroad ikke bære yderligere ansvar for din kost, bolig, forsikring eller rejseplanlægning. Det vil være baseret på Projects Abroads vurdering at suspendere dig fra dit arbejde under en hvilken som helst disciplinær proces. Du er under Project Abroads og deres udenlandske repræsentanters og arrangørers autoritet gennem dit projektforløb.

14. Hvis Projects Abroad er enig i, at der er uacceptabel uforenelighed mellem dig og værtsfamilien, og hvis vi beslutter, at den rigtige løsning er at udskifte din værtsfamilie, kan det blive nødvendigt, at vi sørger for indlogering på et hostel for en kortere periode. Dette vil blive betalt af Projects Abroad, og du vil modtage penge til kost, hvis dette ikke leveres.

Ændringer, afbestillinger, afkortelse og sen betaling

15. Ændringer eller afbestillinger kan stiles til det engelske kontor pr. telefon men skal bekræftes skriftligt. Datoen for telefonopkaldet gælder kun, hvis vi modtager skriftlig bekræftelse indenfor to arbejdsdage. Vore udenlandske kontorer vil yde rådgivning omkring ændring af flybilletter, men vort personale kan ikke forventes at tage ansvar for at ændre dem på dine vegne.

16. Forlængelser, forudsat at de ikke involverer ændringer af projekt eller program, opkræves efter den aktuelle pris for "In-country-forlængelse" tilgængelig på hjemmesiden på tidspunktet for anmodningen om forlængelse. Forlængelsesprisen tillægges ikke ændringsgebyr, hvor der ingen øvrige ændringer er.

17. En ”måned” i alle henseender relateret til Projects Abroad er defineret som en kalendermåned.

18. Hvis du bliver på dit projekt længere end den opholdslængde, du har betalt for, vil vi opkræve dig et dagligt tillægsgebyr for at dække din kost, indkvartering, forsikring og støtte. Læs venligst ”Tilmeld dig” på vores hjemmeside for det aktuelle daglige tillægsgebyr.

19. Vi tillader en ændring af din destination, dit projekt eller din varighed gratis. For hver yderligere ændring er vores gebyr US$100 plus eventuelle omkostninger, som vi pådrager os.

20. Gebyret for aflysning eller delvis aflysning afhænger af, hvor tidligt vi er blevet skriftligt informeret herom forud for din fastsatte afrejsedato. Din fastsatte afrejsedato referer til den tidligste dato, du har opgivet; enten under ”din foretrukne afrejsedato” på tilmeldingsskemaet eller en efterfølgende dato aftalt skriftligt med Projects Abroad. Hvis kun måned og år er specificeret på tilmeldingsblanketten, er den ”foretrukne afrejsedato” den første i den valgte måned.

  • a) Varsel på 3 måneder eller mere: din indbetaling ejes af Projects Abroad
  • b) Varsel på 2 til 3 måneder: en tredjedel af den fulde pris
  • c) Varsel på 1 til 2 måneder: to tredjedele af den fulde pris
  • d) Varsel på mindre end en måned: Ingen refundering

Deposita, der betales mindre end tre måneder før afrejse, kan ikke refunderes.

Undtagelser baseres fuldt ud på Projects Abroads vurdering og skal aftales skriftligt på tidspunktet for enhver udsættelse eller aflysning.

If your project is cancelled due to COVID-19, and you applied on or after 21st August 2020, we will guarantee you a full refund. Read more about our risk-free refund policy.

21. Ændringer, når dit projekt er startet, baseres på Projects Abroads vurdering. Udelukkende som en retningslinje, er 14 dages varsel normalt det nødvendige minimum.

22. Hvis du afkorter dit program af en hvilken som helst anden grund end, at vi bryder vores forpligtelser, kan vi ikke give nogen form for refundering, og du vil være ansvarlig for de omkostninger, der er involveret, inklusiv omkostningen for hjemrejse. Du har ret til at søge erstatning for eventuelle omkostninger under din forsikringspolice. Udelukkende baseret på vores vurdering, vil vi overveje at give dig en kulanceerstatning baseret på eventuelle besparelser vi måtte have (såsom din kost og logi). Vi forbeholder os retten til at pålægge dig et administrationsgebyr.

23. Når et program involverer to eller flere destinationer, behandles det som et enkelt, udeleligt program og punkterne 15 til 22, ovenstående, gør sig gældende, som hvis programmet kun indeholdt en enkelt destination.

24. Du skal betale alle opkrævede beløb til Projects Abroad tre måneder før afrejse, hvor ”afrejse” betyder den foretrukne afrejsedato anført på din originale tilmelding eller en hvilken som helst ny dato, der skriftligt er aftalt mellem dig og Projects Abroad, uanset grunden herfor. Undtagelser herfra inkluderer ændringer, der sent er blevet aftalt, samt tilføjelser og udestående betalinger, hvis din ansøgning var accepteret under tre måneder før afrejse (defineret som ovenfor), i hvilket tilfælde det fulde beløb skal betales straks. Hvis du ikke opfylder kravene for en undtagelse, og du ikke betaler alle udeståender til tiden, forbeholder vi os retten til at pålægge dig et ekstragebyr. Dette ekstragebyr vil normalt være mindst 900 kr., som vil være stigende des senere betalingen modtages, uden at ekstragebyret påvirker vores ret til at opsige aftalen på grund af manglende betaling.

Ansvarlighed

25. Bemærk venligst, at din booking accepteres ud fra en forståelse om, at du indgår i programmet på egen risiko. Det er ikke muligt for os at være ansvarlige for handlinger eller udeladelser udført af personer involveret i dit program, som vi ikke har direkte kontrol over, såsom ansatte hos flyselskaber, transportselskaber og andre. Ligeledes er vi ikke ansvarlige for tab eller omkostninger grundet krig, optøjer, strejker, terroristaktiviteter, naturkatastrofer eller konkurser (eller lignende) af utilknyttede tredje parter. Projects Abroad er ikke ansvarlig for skader, ødelæggelser, tab, uheld, forsinkelser eller andre uregelmæssigheder som kan forårsages af et hvilket som helst defekt transportmiddel eller andet udstyr, andet end vort eget, samt heller ikke forsømmelighed eller misligholdelse af et hvilket som helst firma eller person, som udfører eller yder nogle af de involverede services, andet end vort personale.

26. Nogle kurser, vandreture og andre aktiviteter ydes af uafhængige tredjeparter. Du bør bemærke, at Projects Abroad kan arrangere bookinger for disse kurser, vandreture og andre aktiviteter på dine vegne, men ikke er udnævnte repræsentanter for disse tredjeparter og ikke kan holdes ansvarlig for dem eller deres aktiviteter.

27. Bemærk venligst, at vi yder dig al rimelig assistance til at opnå visum, visumfornyelser og arbejdstilladelser, når der er behov. Dog er disse ordninger mellem individer og en stat og er ikke under vor kontrol.

28. Bemærk venligst, at vore frivillige får udstedt visum, hvor det er nødvendigt og er registrerede, hvor dette er nødvendigt, i deres valgte land på baggrund af at deres arbejde udelukkende er frivilligt. At udføre betalt arbejde mens du er på et Projects Abroad program, er ulovligt. Hvis de relevante myndigheder finder, at du har organiseret betalt arbejde, kan de anlægge sag imod dig, og dette vil være en disciplinær sag, som vil blive behandlet i henhold til punkterne 11 og 13, ovenstående.

29. Bemærk venligst, at Projects Abroad ikke er ansvarlig for arrangementer udenfor din arbejdstid (2, ovenstående). Forsikringen, du forsynes med, dækker din projektperiode inklusiv fritid (3, ovenstående). Projects Abroad har intet ansvar udover projektperioden, bortset fra de tilfælde, hvor en eventuel ”fritidsforsikring” er blevet tegnet som ekstra del, og bortset fra eventuel rejseplanlægning, som vi har indvilget i at foretage. Bagage og personlige ejendele er udelukkende ejerens ansvar på ethvert tidspunkt.

30. Bemærk venligst, at alle former for service og bolig er underlagt lovene i det land, hvori de tilbydes. Projects Abroad forbeholder sig retten til at foretage ændringer i den aftalte rejseplan når som helst, efter vores vurdering alene, hvor forholdene kræver det, eller hvis det vurderes nødvendigt for komfort, belejlighed eller sikkerhed for den frivillige. Projects Abroad forbeholder sig også retten til at trække et hvilket som helst annonceret program tilbage, uden nogen form for straf.

31. Vi tilbyder lejlighedsvis tilbud og rabatter. En rabat må ikke bruges i forbindelse med andre salgsrabatter eller salgsfremmende tilbud og har heller ingen kontant indløsningsværdi.

32. Uden på nogen måde at begrænse vor berettigelse under punkt 25, ovenstående, vil Projects Abroad, hvis vi rådgives af det engelske udenrigsministerium (eller, for ikke-britiske frivillige, dit udenrigsministerium dvs. for danske statsborgere Udenrigsministeriet i Danmark) om, at du ikke bør rejse til eller opholde dig i den respektive destination, hvor du er blevet placeret, i stedet sørge for, at du får den nærmest mulige tilsvarende anbringelse, på den nærmest mulige tilsvarende destination.

33. Bemærk venligst, at Projects Abroad forbeholder sig retten til at afvise at acceptere en hvilken som helst person som frivillig, eller til at kræve, at en hvilken som helst deltager udmeldes på et hvilket som helst tidspunkt, når et sådant tiltag af det relevante Projects Abroad personale vurderes at være i den bedste interesse for projektets eller den individuelle deltagers helbred, sikkerhed og generelle velfærd. I et sådant tilfælde accepterer Projects Abroad intet ansvar for et hvilket som helst afbestillingsgebyr afkrævet af flyselskaber på grund af køb af en ikke-refunderbar billet eller andre omkostninger, som du måtte opleve.

34. Datoer, skemaer, programdetaljer og omkostninger gives i god tro, baseret på den information, der er tilgængelig og aktuel på det tidspunkt den gives og er underlagt ændringer og revidering i tilfælde af, at omstændighederne ændres. I tilfælde af, at Projects Abroad er ude af stand til at tilbyde et passende projekt i forhold til det ønskede, vil vi i stedet tilbyde et andet projekt, og vil refundere prisforskellen mellem prisen betalt for det ønskede projekt og prisen for det tilbudte projekt i det pågældende land.

35. Retsgrundlag og Jurisdiktion – Lovgivningen bag kontrakten mellem os er engelsk lov. Retten af England og Wales har eksklusiv kompetence til at afgøre en hvilken som helst strid, der måtte opstå ud af, eller i forbindelse med kontrakten.

36. Projects Abroad Ltd. forbeholder sig retten til at dele den information som måtte være angivet på ansøgningsskemaet med dets samarbejdspartnere, afdelinger og lokale kontorer verden over. Denne information vil ikke blive brugt i markedsførings eller salgsøjemed og vil aldrig blive udlånt, udlejet, solgt, foræret eller handlet med til andre virksomheder.

37. Ovenstående "Betingelser og Vilkår" er en oversættelse af de originale engelsksprogede "Term & Conditions", og vi tager forbehold for fejl og mangler. Vi forsøger at oversætte vores "Betingelser og Vilkår" så præcist som muligt til dansk, men det vil til enhver tid være den originale, engelsksprogede version, indsat nedenfor, som vil være gældende.

 

Opdateret 14. oktober 2021

Vores akkrediteringer