Hvorfor skal jeg betale for at være frivillig?

Vi er en uafhængig organisation, som ikke er afhængig af fundraising eller statsstøtte for at opnå vores sociale, langsigtede mål. Vi får al vores finansiering gennem de betalinger, som vores frivillige og praktikanter betaler.

Hvorfor betale for at arbejde frivilligt?

Når du tilmelder dig et projekt hos Projects Abroad, donerer du din tid og dine evner ved at arbejde i lokalsamfund, som har brug for støtte, på et struktureret projekt. Men selv frivilligt arbejde har en pris, især hvis du gerne vil støtte langsigtede, meningsfyldte projekter, hvor der er mest brug for dem. Derfor koster det noget at arbejde frivilligt eller tage på et praktikophold med os.

Selv om det kan være billigere at gøre det selv ved at tage ud at rejse for at arbejde frivilligt, er der mange fordele ved at arbejde frivilligt igennem en organisation som vores. Det er besværligt og tidskrævende at finde projekter i udlandet, som du kan støtte, og som er sikre, meningsfyldte og velrenommerede. Når du tilmelder dig et af vores projekter, får du støtte i forhold til rejse og visum, orientering og et sikkert sted at bo, mens du er på din destination. Du arbejder i trygge rammer med masser af støtte, får et fantastisk netværk af støtte gennem vores lokale, professionelle fuldtidsansatte personale samt logistisk støtte, ud over klare forventninger til dit arbejde fra dag ét og den indflydelse, du kan skabe.

Kort sagt, så betaler du for en løsning, som du kan have tillid til, en løsning der sikrer dig, at din rejse er det hele værd, og en løsning, der vil have en positiv og bæredygtig indflydelse på det lokalsamfund, som du har valgt at arbejde i.

Hvad går pengene til?

Vi er en uafhængig organisation, som ikke er afhængig af fundraising eller statsstøtte for at opnå vores sociale mål. Vi får al vores finansiering gennem de betalinger, som vores frivillige og praktikanter betaler. Disse betalinger er ikke bare en donation til dit valgte projekt. Betalingerne går til omkostningerne af din tur, langsigtet støtte til det projekt, du har valgt at arbejde på, og den internationale organisation og den infrastruktur, der skal bruges til at sikre, at vores projekter og sociale mål rundt omkring i verden er bæredygtige og succesfulde.

 

Og selvfølgelig kræver vi ikke penge fra vores samarbejdspartnere i udviklingslandene. Alt vores arbejde er 100% finansieret gennem dit bidrag som frivillig.

Det er denne finansielle uafhængighed, der giver os friheden til at starte projekter, hvor end vi tror, at de vil have den største indflydelse, og hvor vi tror, at vores frivillige kan give et værdifuldt bidrag ved at donere deres arbejdskraft, deres viden og deres evner.

Din projektpris dækker derfor ikke kun de omkostninger, der er direkte forbundet med din tilstedeværelse på destinationen, men også en del af alle de andre omkostninger, som er nødvendige for at drive vores projekter med frivilligt arbejde og praktik i høj kvalitet.

Vi vil gerne være så åbne som muligt omkring, hvordan dine penge bruges, men det er ikke muligt for os at give de præcise detaljer for, hvordan hver enkelt frivilliges bidrag bliver distribueret. Vi har dog udregnet gennemsnitlige procentopdelinger og nogle klare forklaringer til hver inddeling.

Vi har udarbejdet en detaljeret oversigt over, hvordan din betaling bruges. Nedenfor kan du finde en opsummering. Vær opmærk på, at procenterne repræsenterer gennemsnittet af alle vores projekter og er udregnet fra vores tal fra 2017. Tallene varierer fra projekt til projekt alt efter dit hjemland, din destination, tid på året for projektet, projekttypen og andre faktorer.

Direkte omkostninger til din oplevelse som frivillig: 29% i gennemsnit

Selv om du donerer din tid og arbejdskraft som frivillig, er der omkostninger forbundet med din oplevelse i udlandet, som skal dækkes. Disse daglige omkostninger inkluderer kost, logi, transport til og fra din arbejdsplads, transport til og fra lufthavnen og forsikringspræmie. De frivilliges betalinger hjælper også med at finansiere projektaktiviteter og at betale for tiltrængte ressourcer, lige fra undervisningsmaterialer til byggematerialer.

Indirekte omkostninger til din oplevelse som frivillig: 22% i gennemsnit

Der er så meget mere i din oplevelse i udlandet, end du tror. Din betaling dækker også indirekte omkostninger, som gør dit projekt til en meningsfuld og tryg oplevelse.

Vores frivillige nyder godt af vores lokale personales viden og erfaring. Vores medarbejdere giver støtte døgnet rundt til vores frivillige, bygger relationer med lokale projektpartnere og sørger for, at alle projekterne altid arbejder hen mod meningsfyldte mål. En del af din betaling dækker deres løn og uddannelse hele året rundt.

Andre indirekte omkostninger inkluderer leje af lokale kontorer, forbrug, udstyr og kommunikativ infrastruktur. Vi skal også betale for statslig registrering, bogføring og skat.

Organisatoriske omkostninger: 13% i gennemsnit

Det kræver en del organisering at drive en forretning, der findes i over 50 lande. Vi bliver nødt til at investere i HR, administration, økonomisk kontrol og IT. Alt dette kræver dygtige og uddannede medarbejdere (og løn til dem alle), samt infrastruktur og kontorer for disse medarbejdere.

Rekruttering og kommunikation: 24% i gennemsnit

Et stort problem for mange af vores partnere i destinationslandene er, at de ikke har råd til at promovere deres arbejde og nå ud til potentielle frivillige og praktikanter. Vi fortæller verden om frivilligt arbejde og udlandspraktik, og det kan ikke gøres uden omkostninger.

Hvert rekrutterings- og kommunikationskontor har husleje, forbrug, udstyr og kommunikationsomkostninger, for ikke at nævne løn og oplæring af vores rekrutterings- og kommunikationspersonale. Alle disse kontorer har også omkostninger i forhold til statsregistrering, bogføring og skat.

Vi tror på, at rekruttering og kommunikation er vigtige langsigtede investeringer i vores organisation og i opretholdelsen af de mange projekter, som vi har over hele verden. Effektiv rekruttering og kommunikation gør det muligt for os at tiltrække flere deltagere, som til gengæld gør det muligt for os at sigte efter større sociale mål, og at skære ned på projektpriserne ved at opnå stordriftsfordele.

Skat: 5% i gennemsnit

Vi betaler skat, ligesom du gør. Som en privatejet virksomhed, får vi ikke statsstøtte. Vi modtager heller ikke implicit statsstøtte gennem skattelettelser. Vi betaler skat i alle de lande, vi arbejder i, og finansierer dermed sociale systemer og infrastruktur som medlemmer af den sociale kontrakt, hvor end vi er.

Overskud af omsætning over omkostninger: 7% i gennemsnit

Som en veldrevet organisation, opbygger vi indtægter ud over omkostningerne ved at drive virksomheden. Det gør det muligt for os at finansiere vores vækst og udvidelse ved at give kapital til at starte nye projekter og nye destinationer, og at finansiere projekter fuldt ud, selv om nogle af dem er en underskudsforretning.

Når vi kan opbygge overskydende midler, betyder det også, at vi kan handle hurtigt i nødsituationer, som vi gjorde med vores katastrofehjælpsindsats i Filippinerne i 2013 og i Nepal i 2015. Det giver vores personale, frivillige og praktikanter betydeligt mere tryghed, da organisationen kan fortsætte med at fungere og støtte projekter i tider, hvor der ikke er mange frivillige, der tilmelder sig.

Derudover betaler vi et beskedent udbytte til vores aktionærer, som i første omgang finansierede virksomheden for over 20 år siden, og som fortsat bærer den finansielle risiko ved at drive virksomheden.

Uanset hvilket projekt du vælger, går din betaling til ét mål: positiv forandring i hele verden

Din betaling gør en forskel i livet for tusindvis af mennesker rundt omkring i verden længe efter, at du er taget hjem. Betalingen finansierer det projekt, som du deltager på direkte, og breder sig som ringe i vandet i lokalsamfundet, det land du arbejder i og i hele verden. Uden dig og de tusindvis af frivillige, som har været her før dig, kunne intet af dette lade sig gøre.

Questions about our fees? 

If you have any questions about our fees, get in touch with us:

(+45)­­ 35 15 21 20

eller

start planlægningen af dit projekt

Vores akkrediteringer