Alle vores projekter inden for børnepasning, undervisning, naturbevaring og medicin og sundhed har sin egen management plan. Planerne er baseret på FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Management plans er en af de måder, hvorpå vi sikrer, at korte ophold med frivilligt arbejde bidrager til meningsfulde, langsigtede mål. Vores planer viser vores rolle som en organisation, som er dedikeret til at sikre os, at vores frivillige arbejder for et større formål.

 

Vi planlægger, evaluerer og fører tilsyn med alle vores projekter i tæt samarbejde med lokalsamfundene, og vi udarbejder jævnligt stringente konsekvensanalyser af vores arbejde i områderne. Det betyder, at du virkelig kan bidrage med noget godt, mens du selv lærer og udvikler dig.

Arbejde mod langsigtede mål

 

Hver enkelt management plan beskriver de langsigtede mål for et bestemt projekt. Disse mål er tæt forbundet med vores overordnede mål for de felter, vi arbejder inden for, som for eksempel børnepasning eller medicin. Med en kombination af specifikke mål for projektet og mere generelle mål for projekttypen, tager vi hånd om bestemte problemstillinger, mens vi også opfordrer til global vidensdeling på tværs af projekter rundt omkring i hele verden.

 

Vi udvikler disse mål ved at udarbejde omfattende behovsanalyser sammen med beboere i lokalsamfundet. På den måde arbejder vi sammen med lokalbefolkningen i området for at etablere, hvor vi burde fokusere vores energi og ressourcer.

 

Ved hjælp af deres indsigt og viden om området, udarbejder vi en række mål, som alle vores frivillige arbejder hen mod, når de deltager på det specifikke projekt. Målene sikrer, at hver eneste frivillige kan gøre en forskel, uanset hvor kort tid du bruger på projektet, fordi vi alle sammen arbejder mod de samme resultater.

 

Her er en opsummering af, hvordan vores management plans hjælper os med at sikre, at vores projekter gør en mærkbar forskel. De:

  • Definerer et klart formål for vores projekter
  • Dokumenterer vores mission og vores mål og sikrer, at målene står klart for alle, der er involverede i projektet: frivillige, personale og samarbejdspartnere
  • Kobler dine daglige opgaver som frivillig sammen med et større formål og det store billede
  • Hjælper os med at fokusere vores ressourcer, hvor der er mest brug for dem
  • Giver mere struktur til dit frivillige arbejde
  • Sikrer, at der er sammenhæng og bæredygtighed i vores tusindvis af frivilliges arbejde
  • Hjælper os med at føre tilsyn med og evaluere vores indflydelse

 

 

Mission og mål i vores management plans

 

Hver eneste dag hjælper vores frivillige os med at komme tættere på vores mål og opnå vores mission om at gøre verden til et bedre sted. Du kan læse eksemplerne herunder for at forstå vores management plans bedre.

 

Eksempel 1: Vores mission for vores børnepasningsprojekter

 

Vores mission for vores børnepasningsprojekter og omsorgsarbejde er at sørge for bæredygtig uddannelse, støtte og beskyttelse til udsatte børn og sårbare befolkningsgrupper for at styrke deres fysiske, sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling.

 

Som eksempel på hvordan vi arbejder mod vores mission, er et af målene for vores projekt med børnepasning og omsorgsarbejde i Belize at forbedre niveauet af læsefærdigheder i lokalsamfundene. For at opnå målet arbejder vi sammen med et lokalt læseprogram i landet, der fokuserer på at undervise skoleelever i engelsk læsning og skrivning.

 

Frivillige på vores projekt med børnepasning og omsorgsarbejde i Belize hjælper med læselektioner, hvor de arbejder tæt sammen med elever, som har svært ved at læse. Vores frivillige holder også øje med børnenes fremskridt, så vi kan vurdere, hvor hvert enkelt barn har brug for ekstra støtte. Disse opgaver rykker os tættere på målet om at forbedre befolkningens læsefærdigheder, som herefter hjælper os med at skabe positiv forandring i lokalsamfund i Belize.

 

Eksempel 2: Vores mission for vores medicinprojekter

 

Vores mission for vores medicinprojekter er at muliggøre en udveksling af medicinsk viden og en bedre forståelse for globale sundhedspraksisser.

 

I mange af de lande, vi arbejder i, tilbyder vi også grundlæggende sundhedspleje og oplysning om kritiske, sundhedsfaglige problemer og sygdomme. Vores arbejde selvstændiggør lokalsamfund, forbedrer livskvalitet og åbner døren for forebyggelse og behandling af alvorlige sygdomme og lidelser.

 

Som et eksempel på hvordan vi arbejder mod vores mission, er et af vores mål med vores erfaringsophold og praktikophold med medicin i Kenya at opfordre til vidensdeling og fremme en forståelse af medicinsk praksis. På dette projekt skygger deltagere og praktikanter lægerne på hospitaler, udvikler praktiske færdigheder på medicinske workshops og forbedrer adgangen til grundlæggende sundhedspleje for udsatte befolkningsgrupper ved at hjælpe på sundhedsfaglige outreaches i lokalsamfundet.

 

Opgaverne, som de frivillige og praktikanterne udfører, hjælper os med at komme nærmere vores mål om at udbrede viden om medicin, og hvordan det praktiseres internationalt. Mens vi nærmer os dette mål, tager vi værdifulde skridt mod at realisere vores mission for projektet og for organisationen som helhed.

 

Vores Global Impact Database

 

Vi bruger vores revolutionerende Global Impact Database til at hjælpe os med at opnå vores mål på hvert enkelt af vores projekter med børnepasning og omsorgsarbejde, undervisning, naturbevaring og medicin og sundhed. Denne sikre, anonyme database er et initiativ fra Projects Abroad, som koncentualiseres, opsættes og drives udelukkende af vores personale og frivillige. Vi bruger den til at identificere specifikke behov, føre log over udviklingen af de børn og voksne, vi arbejder med, og holde øje med den overordnede udvikling på hvert projekt.

 

Hver arbejdsplads og placering på hvert eneste projekt bliver evalueret af personale og frivillige for at fastslå hvilke mål, vi skal arbejde hen mod netop her. Når vi ved, hvad vi skal gøre, udarbejder vi specialiserede tjeklister og profiler i databasen og begynder arbejdet mod de nye mål. På den måde bygger vores frivillige på hinandens indsats og arbejde, og bidrager til langvarig indflydelse.

 

Hver enkelt frivillig får adgang til databasen, når de starter på deres projekt, og de mister adgangen igen, når de er færdige på projektet og tager hjem.

 

Ved hjælp af vores management plans og Global Impact Database, sikrer vi os, at du er en del af projektarbejde, som er meningsfuldt og skræddersyet til de lokalsamfund, vi arbejder i. Det betyder at du har muligheden for at bidrage til langsigtet virkning og realisere dit sande potential.

Vores akkrediteringer