You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde med Natur & Miljø i Ecuador

Oversigt
Projektoversigt
 • Placering: Puerto Baquerizo Moreno på San Cristobal
 • Rolle: At hjælpe med at monitorere og beskytte dyrelivet og vedligeholde nationalparken
 • Research: Kæmpeskildpadder, søløver og oprindelige arter
 • Miljø: Ø
 • Indkvartering: Fælleshus
 • Priser: Fra Loading...
 • Projektlængde: Fra 1 uge
 • Startdato: Fleksibel

Har du grønne fingre og en passion for naturen og bevarelse af dens skatte? Så er vores projekt på Galapagos-øerne helt sikkert noget for dig. Lad din indre naturelsker folde sig ud ved lave frivilligt arbejde i udlandet, nærmere betegnet Ecuador, som blandt økologer er kendt som et af verdens mest spændende områder, når det handler om natur og miljø. Dette skyldes landets mange forskellige og spændende arter i både plante- og dyreriget.

Alle frivillige uanset baggrund kan arbejde på disse projekter, uanset om du rejser i forbindelse med sabbatår, kvote 2, praktikophold, en grupperejse, som voksenfrivillig, med din familie, som professionel eller hvad du nu har i tankerne. Vi garanterer store naturoplevelser imens du yder en vigtig indsats for miljøet.

Galapagos-øerne ligger 1000 km fra Ecuadors stillehavskyst og er berømte for deres unikke naturliv, som hjalp Darwin med at udvikle sin evolutionsteori.

Arbejd med blandt andet søløver i Ecuador

En af de største trusler mod Galapagos-øernes planteliv er udefrakommende planter, som enten kommer til med fly eller båd. Disse invasive arter udkonkurrerer simpelthen de oprindelige plantearter i kampen om jordens ressourcer, og hvis ikke denne tendens ændres, er adskillige oprindelige plantearter i fare for at blive udryddet.

Som frivillig får du muligheden for at blive en del af et unikt naturbevaringsarbejde, der byder på en bred vifte af aktiviteter og opgaver, der igennem nødvendig research og praktisk arbejde har til formål at beskytte det rige plante- og dyreliv, der findes på og omkring øerne. 

Frivilligt arbejde med Natur & Miljø

Projektet har tre fokusområder: monitorering og research af dyrelivet; beskyttelse of genplantning af det oprindelige planteliv; samt oplysningsarbejde om naturbevaring i lokalsamfundet. Det er vigtigt, at de lokale indbyggere har forståelse for naturens og plantelivets sårbarhed over for invasive arter. Ved at lave oplysningsarbejde og undervisning for lokale skoleelever håber vi at kunne forbedre og opbygge deres forståelse for den fantastiske natur, de lever i.

Frivillig med grønne fingre på Galapagos

Du bliver involveret i en række forskellige arbejdsopgaver inden for naturbevaringsområdet. Du kan for eksempel forvente at deltage i følgende:

 • Ynglecenter for kæmpeskildpadder – Ynglecentret er administreret af nationalparken og er det eneste sikre sted på øen, hvor kæmpeskildpadden, som er endemisk for Galapagos-øerne, kan yngle i beskyttede omgivelser. Frivillige vil hjælpe med centrets daglige gang ved at fodre dyrene, rengøre deres bure, fjerne invasive planter og registrere biometriske data i forbindelse med nationalparkens optælling af arter.

  Herudover vil frivillige deltage i at opdyrke og vedligeholde et stykke land på to hektar, som Projects Abroad har passet siden 2014. På dette område gror ”otoi-planten”, som er kæmpeskildpaddens primære fødekilde. Det er et mål for centret gennem fornuftig drift af dette areal, at nedsætte driftsomkostningerne til parken, så den kan være selvforsynende med foder til skildpadderne.

 • Beskyttelse af petrellen på Galapagos – Petrellen er en truet endemisk dyreart på Galapagos og er på UICNs rødliste over truede arter. Petrellen er en speciel fugl, der foretrækker at bygge rede i områder, hvor planten Miconia gror. Mennesker har desværre indført brombær og guavatræer på øgrupperne, og disse planter truer nu med at udkonkurrere Miconia-planten. En anden invasiv art truer også Petrellen, nemlig er den sorte rotte, som kan finde på at spise fuglens æg og unger. Frivillige hjælper til med at udrydde de invasive arter og holder øje med rederne og iagttager fuglenes adfærd, så vi løbende vurderer hvorvidt vores redningsindsats har den ønskede positive effekt.
 • Monitorering af søløver – Overvågning af søløver er fordelt på to parallelle projekter. Det første projekt har været i gang siden 2013 og involverer overvågning af bestanden af søløver i og omkring området Puerto Baquerizo. Vi indsamler data om bestanden, dens kønsfordeling og yngleadfærd på forskellige strande, idet vi studerer dyrenes adfærdsmønstre over længere tid. Det andet projekt foregår under daglig ledelse af personalet i parken. Projektet indebærer samme slags dataindsamling til samme overvågningsprojekt, men foregår på mere afsides dele af øen og vil muligvis omfatte redning af dyr, der har sat sig fast i fiskernes net. Vær opmærksom på at dette projekt kun har plads til to frivillige om ugen, da en uges oplæring er påkrævet. Hvis du opholder dig på Galapagos i mindre end en måned, vil du ikke have mulighed for at arbejde på projektet fuld tid, men du vil kunne besøge projektområdet mindst én gang, for at lære hvad projektet går ud på. 
 • Udryddelse af skadelige planter – Som frivillig kommer du til at arbejde med at udrydde og kontrollere bestanden af nyligt indførte planter såsom brombær, guava og supirrosa i de beskyttede områder som ligger på de højestliggende dele af øen. Områder som Laguna del Junco, Cerro San Joaquin, ynglecentret for skildpadder og Cerro Colorado  har brug for en hjælpende hånd, da disse planter forstyrrer økosystemerne på Galapagos og fortrænger plantearter som f.eks. Miconia-planten i konkurrencen om næring, lys og plads.
 • Planteskole – Udryddelse af invasive planter er vigtigt arbejde, men det er også vigtigt at fokusere på genplantning af endemiske planter. Opgaven med at genplante indebærer at blande jord med kompost, samle frø og små planter til planteskolen samt kultivering af unge træer til fremtidig udplantning. Vi arbejder med mange endemiske planter, men fokuserer på mangrovetræer, som er altafgørende i arbejdet med beplantning af kystregionerne på øen.
 • Oprydning af kysten – Frivillige vil blive involveret i rengøring af  de største og mest besøgte strande. Formålet er at holde strandene rene for skrald og beskytte dyrene der lever på disse strande, mod sygdom og dødsfald fordi de kommer i  kontakt med farligt affald.

Havleguanen fra Galapagos på nært hold

 • Undersøgelser om havleguanen – Ligesom med søløven er det vigtigt at overvåge og nærstudere bestanden af den unikke havleguan på Galapagos-øerne. Frivillige kommer til at vandre tværs over øerne og indsamle data om bestandens antal, kønsfordeling og udvikling. Over tid vil vi være i stand til at vurdere havleguanernes sundhedstilstand og vurdere deres reproduktionstilstand.
 • Fuglestudier – I øjeblikket arbejder vi på to forskellige projekter: Et på Cerro Colorado og et andet, der kun beskæftiger sig med søfugle. Cerro Colorado er et område, hvor vi siden 2013 har arbejdet aktivt på at udrydde planter, der truer med at udkonkurrere de oprindelige planter, samt at genplante den oprindelige beplantning. Ved at nærstudere fuglebestanden kan vi vurdere, om forandringen i floraen får de oprindelige fuglearter til at vende tilbage. Optælling af fuglene er tilrettelagt efter at opnå mest mulig viden om antal, ynglesteder og trækfugle.
 • Uddannelsesprogram om miljø – Frivillige vil blive beskæftiget med forberedelse og præsentation af work shops om miljømæssig opmærksomhed i de lokale skoler og lokale centre rundt omkring i San Cristobal. Det er i høj grad vigtigt, at de frivillige hjælper og fremstår som inspiration for øens befolkning, som gennem dette program bliver informeret om grunden til det omfattende arbejde med naturbevaring og – genopretning, som er iværksat for at bevare det enestående område de bor i.
   
Det føltes fantastisk at gøre en forskel i et sådant miljø. Som frivillig fik vi endda tilladelse til at arbejde på områder, hvor kun nationalparkarbejdere måtte være.
Maria, frivillig

Det er muligt at arbejde med søløverne på fuld tid, det vil sige fem dage om ugen. I så fald skal du kunne tale mindst et basalt spansk samt tilmelde dig for mindst 4 uger, idet det kræver særlig oplæring. Arbejdsopgaverne vil inkludere monitorering af flokken, dataindsamling om adfærd og rapportering til nationalparkens myndigheder. Der er plads til to frivillige ad gangen, så angiv gerne i din ansøgning hvis projektet har din interesse.

Strandrengøring på Galapagos

Indkvartering og faciliteter på Natur & Miljøprojektet

Frivillige bor sammen i en delelejlighed lidt uden for byen. Vi sørger for transport til og fra arbejde hver dag. I arbejder mandag til fredag, og I har dermed altid fri i weekenden til at slappe af eller udforske resten af Galapagos yderligere.

Bæredygtige projekter

Det er essentielt, at dit hårde arbejde har en reel effekt. På vores Natur & Miljøprojekter har vi sammen med vores lokale partnere udviklet en langsigtet handlingsplan, en management plan, som forklarer formålet med projektet, arbejdsopgaverne og hvordan du som frivillig er vigtig for projektet.

Vores lokale personale på projekterne er uddannet og særdeles kvalificeret inden for naturbevaring og de sørger for, at du som frivillig får en grundig oplæring på projektet og dermed kan bidrage bedst muligt.

Månedsrapport Conservation Management Plan Ecuador
Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲