Som deltager på et projekt inden for Medicin & Sundhed med Projects Abroad i et udviklingsland, vil du opleve udfordringerne ved at yde optimal lægehjælp med begrænsede ressourcer og faciliteter. På vores medicinske projekter arbejder frivillige for at give vigtig behandling til tusindvis af indbyggere hvert år – og ofte er det indbyggernes eneste mulighed for lægehjælp.

Alle vores projekter inden for Medicin & Sundhed støtter specifikke sundhedsfaglige mål for hvert enkelt land, som er definerede i vores Medicine & Healthcare Management Plans. Projekterne etablerer også udveksling af medicinsk viden og erfaring.

Vi er dedikerede til at sikre, at vores medicinske projekter har en positiv effekt på de lokalsamfund vi arbejder i, og at vores frivillige opfører sig etisk korrekt og ansvarligt igennem hele deres projektforløb.

For at sikre at vores medicinske projekter har en positiv effekt i de lokalsamfund, vi arbejder i, har vi en Global Impact Database. Dette er et sikkert og anonymt værktøj, som giver os mulighed for at dokumentere, føre tilsyn med og analysere indsatsen fra frivillige, lokale medarbejdere og projektpartnere ude på de respektive projekter. Vi bruger oplysningerne til at styrke vores medicinske indsats og til at nå de langsigtede mål, som er definerede i vores Medicine and Healthcare Management Plans.  

Vores principper

Vi bruger følgende principper til at forventningsafstemme med vores frivillige, studerende og projektpartnere på projekter inden for Medicin & Sundhed:


  • Etik og adfærd inden for medicin er universel. Selv hvis medicinske praksisser er forskellige fra land til land, forventer vi, at alle vores frivillige og studerende lever op til universelle standarder inden for etik og adfærd.
  • Lokale professionelle medarbejdere på projekterne er de bedst kvalificerede til vurdere behandlingen af patienterne, og i hvilket omfang frivillige og studerende skal involveres.
  • Det primære ansvar for patienterne ligger hos de lokale, professionelle medarbejdere. Frivillige og studerende observerer og eventuelt assisterer kun under direkte supervision og vejledning fra de lokale, professionelle medarbejdere.
  • Frivillige og studerende bør kun udføre procedurer og opgaver som de er fagligt kvalificerede til at udføre.


Vores forventninger til frivillige og praktikanter inden for medicin og sundhed

Vores politik om etisk sundhedsarbejde vejleder vores deltagere i, hvordan de skal opføre sig på et projekt inden for medicin og sundhed. Generelt forventer vi, at vores frivillige og praktikanter på disse projekter udviser:

  • Ansvarlig opførsel på alle tidspunkter.
  • Observerer, lærer og respekterer de lokale, professionelle medarbejderes viden og erfaring.
  • Forpligtelse til at yde patienten den bedst mulige behandling.
  • Respekterer patienter og kollegers ønsker og privatliv. Billeder og videoer skal ikke optages eller deles (heller ikke på sociale medier) uden samtykke fra patient, kollegaer og Projects Abroad, ligesom at du aldrig skal give personlige oplysninger om en patient, heraf diagnose og behandling.

Vær opmærksom på og respektfuld over for kulturelle forskelle og observer og respekter lokale professionelle medarbejdere og patienters perspektiv.

Vores akkrediteringer