Vores Global Impact Database er et initiativ hos Projects Abroad, der gør det muligt for os at dokumentere og evaluere vores indsats på projekterne i hele verden. I databasen kan frivillige se de reelle resultater af deres hårde arbejde, samt hvordan de bidrager til, at vi når de langsigtede mål defineret i vores Management Plans.


Det er vigtigt for både vores frivillige, vores partnere og Projects Abroad, at vores frivilliges indsats gør en forskel i de lokalsamfund, som vi arbejder i, og for de lokale indbyggere, som vi møder hver dag.

Hvad bruger vi databasen til?

Identificering af behov og definering af målsætninger

 

Det første skridt i arbejdet med vores Global Impact Database er at indsamle data, som skal udgøre udgangspunktet for vores målsætninger. Når vi indsamler oplysninger om en gruppe eller et individ, uploader vi disse data i vores system, hvor det kan blive sammenlagt og brugt til at identificere de specifikke behov i området.

 

Sådanne oplysninger kan f.eks. vise, at en børnehave ikke har nogen ressourcer til god hygiejne, f.eks. små plakater med instruktioner til hvordan man vasker hænder, eller i det hele taget om børnene har adgang til rent vand, som de kan vaske hænder i. Vi kan dermed bruge denne information til lave en Management Plan for at højne hygiejnen i børnehaven.

 

Fokusering af vores indsats

 

Udover at vise os, hvad vi skal fokusere på hos en lokal partner, hjælper databasen os med at justere indsatsen for hvert individ eller lokalsamfund.

 

Hvis vi identificerer et nyt behov, f.eks. fordi vi ser en stigning i omfanget af livsstilssygdomme (som diabetes og forhøjet blodtryk) i et lokalsamfund, kan vi udføre kampagner om sundhed og ernæring og foretage helbredsundersøgelser i området.

 

Vejledning af frivillige

 

Vores globale database opdateres hver dag af frivillige og medarbejdere i hele verden. Vi kan dermed bruge informationerne til at give frivillige specifikke mål for deres arbejde på projekterne. De frivillige får mulighed for at yde en vigtig indsats, hvor den er mest nødvendig, og vi sikrer, at vores frivillige bygger videre på tidligere frivilliges arbejde.

 

Mange mindre indsatser, som er rettet mod et fælles mål, giver et stærkt resultat tilsammen. Derfor bidrager alle vores frivillige til vores overordnede mål, uanset hvor kort eller lang tid, de deltager på projektet.

 

På et børnepasningsprojekt kan frivillige f.eks. bruge databasen til at se data om hver enkelt barns udvikling og færdigheder inden for en bestemt kategori. Den frivillige kan derefter inddele børnene i mindre grupper efter niveau og dermed sikre, at de får præcis den støtte, som de har brug for. Som hvert barn udvikler sig, kan vi på ny inddele dem i mindre grupper, så et barn ikke bliver overset, og så alle børnene på projektet altid udvikler nye færdigheder og trives.

 

Sikring af fremskridt

 

Vores Global Impact Database hjælper os med at fokusere på de enkelte projekters målsætninger og målrette vores ressourcer til der, hvor der er mest brug for dem. Vi bruger også databasen til at følge fremskridtene og resultaterne af vores frivilliges indsats.

 

Ved kontinuerligt at indsamle data fra projekterne, kan vi se hvilke aktiviteter, der fungerer, og hvilke aktiviteter, der skal ændres. Med denne proces kan vi altid sikre os, at vi bevæger os i den rigtige retning mod vores mål.

Sikkerhed og fortrolighed

Det er vigtigt, at individer forbliver anonyme, og derfor bruger vi ikke navne i databasen. Hvert individ får i stedet et ID-nummer. Vi beskytter dermed hver enkelt individs anonymitet, privatliv og ret til fortrolighed og sikrer, at personlige oplysninger, som indtastes i databasen, ikke er tilgængelige for uvedkommende.


Når frivillige har afsluttet deres projekt, stopper vi deres adgang til databasen. Vi har opsat disse regler for at sikre, at informationerne i databasen forbliver i de rigtige hænder, og at destinationerne kan fortsætte med at få gavn af vores arbejde, mens vi sikrer de lokale indbyggeres sikkerhed og fortrolighed.

Vores akkrediteringer