Hos Projects Abroad tror vi på, at frivilligt arbejde med dyr og turisme har mulighed for at indvirke positivt på verdens dyreliv, naturbevaring og miljø.

Vi arbejder på at sikre, at alle vores internationale projekter er nøje gennemgået og videnskabeligt underbyggede, så vi er helt sikre på, at projekterne på ingen måde kan forårsage eller forbindes med nogen som helst form for dyremishandling.

Vi opfordrer aktivt vores frivillige til at have en dyrevenlig oplevelse, når de arbejder frivilligt i udlandet, og vi beder vores frivillige om at være opmærksomme på at turistaktiviteter, som involverer dyr, kan have negativ indvirkning på dyrelivet.

Vi har indgået samarbejde med adskillige ledende organisationer inden for dyrevelfærd – Animal Defenders International (ADI) and FOUR PAWS – for at fremme dyrevelfærd og for at beskytte vilde dyr i de lande, vi opererer i.

Alle vores projekter lever op til både vores interne høje standarder og kravene fra disse internationale organisationer.

Project Abroads dyrevelfærdspolitik er særligt rettet mod beskyttelsen af vilde dyr, men vi støtter os fundamentalt til de internationale organisationers regler, som foreskriver etisk korrekt behandling af alle dyr og fastholder alle dyrs ret til en værdig eksistens – også husdyr.

Vores dyrevelfærdsprincipper

Vi tror på at:

Dyr har det bedst i naturen. Alle dyr bør leve i deres naturlige omgivelser, så vidt det er muligt. Hvis dette ikke er muligt, bør de placeres i sikre omgivelser under forhold, der er tæt på forholdene i deres naturlige omgivelser.

Vi må ikke gøre skade på dyr. Dyr må behandles humant og med omsorg. Dyr bør kun håndteres af trænede og kompetente eksperter.

Dyr skal behandles med værdighed og respekt. Vilde dyr eksisterer ikke for vores underholdning. Dyr skal betragtes og opleves i deres naturlige omgivelser – på dyrenes betingelser. Dyr skal ikke tvinges til at optræde i nedværdigende forestillinger for menneskers underholdning.

Dyrevelfærd og dyrebeskyttelse er en langsigtet forpligtelse. Ethvert engagement i håndteringen og beskyttelsen af dyr og dyreliv er en langsigtet forpligtelse, som bør tages alvorligt.

Langsigtede planer og handlinger for at sætte dyrene tilbage i deres naturlige miljø eller planer for at beskytte dyrene i et sikkert miljø i dyrereservater, har høj prioritet.

Alle må tage ansvar. Beskyttelse af verdens dyr fra udnyttelse er ikke kun et ansvar, der er placeret hos en lille gruppe mennesker, eller noget man kun bør tænke over, når man arbejder frivilligt eller er turist. Alle må tage ansvar i kampen for bedre dyrevelfærd – uanset om man er hjemme eller på rejse.

Vores fremgangsmåde

Vores dyrevelfærdspolitik dikterer alle vores internationale projekter. Vi garanterer at:

  • Der er en klar, langsigtet plan for alle vores projekter, hvori vi indtænker mulige langtidseffekter på dyr og deres levesteder. Arbejdet, som vores frivillige udfører, skal have en positiv betydning for dyrelivet, og vi følger løbende op på resultater og udvikling.
  • Der er klare retningslinjer for, hvordan dyrene skal behandles. Vi lægger vægt på, at du som frivillig lærer, hvordan du håndterer de dyr, du arbejder med, på korrekt vis.
  • Vi er i løbende tæt samarbejde og har skriftlige aftaler med vores samarbejdspartnere på vores forskellige projekter for at optimere sikkerheden for vores frivillige og beskyttelsen af dyrene.
  • Vi støtter ikke aktiviteter eller organisationer, der gør skade på natur eller dyreliv, og vi opfordrer ikke frivillige til at deltage i sådanne aktiviteter eller støtte tilsvarende organisationer – heller ikke i deres fritid.

Forventninger til vores frivillige

Vi forventer at alle vores frivillige, ikke kun dem, der arbejder på vores projekter inden for Natur og Miljø, Veterinærmedicin & Dyrepasning, støtter vores værdier om korrekt behandling af alle dyr og følger vores regler om etisk arbejde med dyr.

Vi opfordrer alle frivillige på samtlige af vores projekter til ikke at støtte eller besøge nogle organisationer eller virksomheder, som udnytter eller gør skade på dyr. Ydermere opfordrer vi vores frivillige til at alarmere vores lokale personale, hvis de oplever noget mistænkeligt i forhold til arbejdet med dyr.

Vores råd til alle rejsende

Nogle oplevelser kan virke uskyldige på overfladen, men tænk dig om og overvej, om oplevelsen fortier en grusom hemmelighed. At få lov til at klappe en tiger kan indebære, at tigeren måske er bedøvet eller har fået fjernet sine tænder. Man kan kun ride på elefanter, hvis dyret er blevet fanget og taget ud af naturen i en ung alder og derefter blevet tæmmet til at lade mennesker sidde på dem.

I overensstemmelse med anbefalinger fra vores samarbejdspartnere, opfordrer vi derfor alle rejsende til at:

  • Tænke kritisk, før man besøger eller arbejder frivilligt for en organisation, der reklamerer med at være involveret i arbejde med dyr eller med naturbevaring.
  • Huske at vilde dyr hører til i naturen, og bør opleves i deres naturlige omgivelser, eller steder, som er blevet godkendt af en anerkendt dyrevelfærdsorganisation.
  • Lade være med at betale for at få taget et billede sammen med et dyr.
  • Lade være med at være for tæt på vilde dyr. Dette inkluderer elefantridning, svømning med delfiner eller at klappe store kattedyr, som f.eks. løver.
  • Undgå arrangementer, der opfordrer til dyremishandling, som f.eks. tyrefægtning og hanekampe eller cirkusarrangementer, der reklamerer med optræden af vilde dyr.
  • Lade være med at købe souvenirs, der stammer fra dyr eller noget i naturen. Dette gælder tænder, pels og andre dele der stammer fra dyr.

Vores akkrediteringer