You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde inden for Natur & Miljø

Frivillige arbejder med naturbevaring i regnskoven

Som ulandsfrivillig kan du hjælpe til på mange forskellige måder, og det er ikke kun mennesker som har brug for din arbejdskraft.

Klik her for at vælge destination

Hjælp klimaet

På vores projekter inden for Natur & Miljø fokuserer vi på at bevare, beskytte og genopbygge dyre- og plantelivet i forskellige naturreservater til lands og til vands. Vi har lokale eksperter ansat på disse projekter for at frivillige har de bedste rammer til at udføre dette vigtige arbejde.

Vigtig og lærerig viden om naturbevaring

På alle vore projekter inden for Natur & Miljø indsamler frivillige forskellige oplysninger og data som samles i rapporter og sendes videre til relevante myndigheder og organisationer. Det er vigtigt, at vi dokumenterer vores arbejde, således at vi kan følge udviklingen i naturreservatet.

Arbejdsopgaver på Natur & Miljøprojekterne involverer typisk

  • observation af det lokale dyreliv,
  • indsamling af data,
  • optælling og kategorisering af plante- og dyreliv,
  • kamerafælder, 
  • dokumentation,
  • oplysningsarbejde i lokalsamfundet.

Hajprojekt i Fiji

Beskyt naturen

På nogle projekter arbejder vi også med genudsætning af dyr og genplantning af oprindelige plantearter. Derudover er der også altid mere lavpraktiske opgaver såsom oprydning og vedligehold af området eller indsamling af skrald.

Oplysningsarbejde i lokalsamfundet

Et stort fokus er at projekterne er bæredygtige og at de har positiv indflydelse på nærområdet. Derfor tager vores frivillige jævnligt ud i samfundet for at fortælle om bæredygtighed i naturen. Det kan for eksempel være på skoler og gymnasier eller hvor vi inviterer lokale indbyggere til projektet for at fortælle dem om vores arbejde og hvordan de selv kan være med.

Samarbejde med lokale biologer

Elefanter samles om et vandhul i Sydafrika

Vores lokale personale på projektet er et godt team af lokale eksperter og medarbejdere med mange års erfaring i at arbejde med frivillige. Du kan stille dem spørgsmål om arbejdet, formålet, udbyttet og meget mere, og de besvarer med glæde dine spørgsmål. Ligesom dig er de dybt engagerede i at passe på naturen, og jo større kendskab til naturbevaring, jo bedre!

Alle kan hjælpe!
Du behøver ikke en uddannelse eller faglige kvalifikationer for at deltage på vores Natur og Miljøprojekter, men har du erfaringer eller kvalifikationer inden for biologi, zoologi, botanik, miljøbevaring eller andre specialer inden for natur og miljømæssige områder, vil dit engagement være utroligt vigtigt og værdsat.

Alle frivillige uanset baggrund kan arbejde på disse projekter, uanset om du rejser i forbindelse med sabbatår, kvote 2, en grupperejse, som voksenfrivillig eller måske i forbindelse med et praktikophold. Vi garanterer store naturoplevelser imens du yder en vigtig indsats for naturen.

Natur & Miljøprojekter i:

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲