You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Projects Abroad etablerer interkulturelt pennevensprojekt  

Undervisning i Jamaica

Hos Projects Abroad er vi alle enige om, at kulturel udveksling og fordybelse i fremmede kulturer, er noget af det vigtigste og mest givende vores frivillige kan tage med hjem, når de har været volontører i udviklingslande. Men for børn i selv samme udviklingslande er det meget svært at få mulighed for at rejse ud og få venner og oplevelser i andre lande. Blandt andet derfor er frivilligt humanitært 
arbejde så vigtigt for disse børn, da de på den måde møder unge og voksne fra Australien til Danmark.  

Brevskrivning på tværs af grænser og kultur 

Det er dog også vigtigt for børn at have kontakt og lære fra børn på deres egen alder med en anden baggrund. Derfor er Projects Abroad i Sydafrika og i Jamaica netop gået sammen om et pennevens-projekt, der skal give jævnaldrende børn i begge lande muligheden for at få indblik i hinandens verden.

Undervisning i Sydafrika

Pennevens-projektet starter efter planen op i midten af juli og har blandt andet til formål at opmuntre børn til at skrive i hånden og forbedre deres evner inden for læsning og skrivning.

Brevskrivning er stort set en uddøende kommunikationsform, men er stadig vigtig, da den i vores hektiske, sociale medie-prægerede verden, giver mulighed for at fordybe sig i detaljer og i en mere personlig kommunikation mellem mennesker.

Projects Abroad Jamaica og Projects Abroad Sydafrika vil sørge for at brevene bliver scannet og e-mailet til den gældende destination hver anden fredag, således at alle børn får mindst to breve hver måned. 

Vores personale vil også sørge for at børnene har de fornødne materialer, de skal bruge for at kunne skrive deres breve. Vores frivillige på humanitære projekter i både Jamaica og Sydafrika vil også spille en vigtig rolle i at assistere i brevskrivningen. 

Bedre resultater i skolen 

Undervisning i Sydafrika

I 2014 er forventningen og målet, at der kan ses en forbedring af børnenes læse og skriveegenskaber, hvilket vil reflektere positivt i forhold til deres skolegang. Til sidst håber vi på, at projektet skaber grobund for en ny måde børnene kan interagere med hinanden på. Det gælder både med vennerne på legepladsen, men ligeledes hvordan de kommunikerer med andre mennesker, der er fysisk langt væk og har en anden kulturel baggrund. 

Læs meget mere om vores humanitære projekter i Jamaica og i Sydafrika

Tilbage til nyhedslisten

Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20

Abonnér via RSS

Nyheder Feed
Tilbage til toppen ▲