You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde med Dyrepasning i Argentina - Redningscenter for dyr

Oversigt

Puma ligger og slapper af i Argentina

På vores dyrepasningsprojekt i Argentina hjælper du med at redde skadede dyr. Du behøver ikke at have en uddannelse inden for eller erfaring med dyrepasning, men du skal elske og respektere dyrelivet og have en oprigtig interesse i dyrevelfærd. Vi forsøger så vidt muligt at genudsætte dyrene igen i naturen, men mange af dem er så skadede eller tamme at de ikke vil kunne klare sig på egen hånd. De bor derfor på centret.

Vi samarbejder med en organisation i Cordoba, hvor frivillige sammen med lokale ansatte tager sig af skadede dyr. Dyrene er blevet afleveret på centret fordi de har skader eller fordi deres habitat er blevet ødelagt.

Du kommer til at arbejde med en noget varieret dyreflok. Centret er hjem for 13 pumaer, brøleaber, lamaer, guanacos (minder meget om lamaer), og mange andre dyrearter.

Ozelotten ligger og slapper af i Argentina

Din rolle som frivillig

Du hjælper det faste personale med de daglige opgaver. Du vil lære hvordan dyrene behandles, og du vil have mulighed for at observere og måske endda assistere de lokale dyrlæger ved operationer eller behandlinger af dyrene.

Dine arbejdsopgaver og mængden af praktisk arbejde med dyrene vil afhænge af dine kompetencer og erfaring.

Du hjælper også centret ved at skrive blogindlæg og ved at notere hvert dyrs behandlingsforløb. Det er vigtigt at føre journal med hvilket dyr der får hvilken behandling, osv. Du vil ligeledes hjælpe til med forefaldende arbejde på centret på lige fod med det lokale personale.

Nu var det sådan at der ikke kun var lamaer, heste og pumaer på centret. Der var også påfugle, aber, stinkdyr, skildpadder, grise, høns, gæs, en guanaco (minder meget om en lama), en ged, et får og en masse andre dyr. Et par uger inden min afrejse blev der også afleveret en baby ræv.
Arild, frivillig

Det er ikke et krav men dog en klar fordel at kunne tale mindst et basalt spansk, når du starter på projektet, idet du bedre vil kunne kommunikere med de lokale ansatte om arbejdet.

På din første arbejdsdag vil du blive introduceret for dit projekt og dine arbejdsopgaver. Du vil også møde din koordinator på projektet, som du vil arbejde sammen med.

Du arbejder i gennemsnit 9 timer om dagen og 5 dage om ugen. Behovet for frivillige er størst i weekenden, så du vil ikke holde fri der. Du vil i stedet have fri to andre dage om ugen.

Du skal være opmærksom på, at projektet ligger et stykke fra vores øvrige projekter i Argentina, og det vil derfor være begrænset hvor meget du vil se til frivillige fra andre projekter. Ikke desto mindre bliver det en spændende og lærerig oplevelse at arbejde på centret.

Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲