You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Medicinstuderende fra Københavns Universitets vigtige arbejde i Togo 

Frivillig arbejder med medicin i Togo22-årige Cilia er til daglig medicinstuderende på Københavns Universitet. Lige efter julen 2014 rejste hun til Togo for at arbejde som ulandsfrivillig med Projects Abroad på et medicinsk projekt i fire uger.
 
Projects Abroad er en global organisation som formidler frivilligt arbejde i udviklingslande i hele verden. Cilia arbejdede i Lomé, hovedstaden i Togo, på det største offentlige hospital CHU Sylvanus Olympio. Cilia arbejdede med anæstesi og infektionssygdomme.
 
En typisk arbejdsdag bestod i af Cilia hjalp det lokale personale på hospitalet. På anæstesiologisk afdeling hjalp hun anæstesilægen med at skrive anæstesirapporter, manuel ventilering, optrækning af intravenøs medicin og observation af patienter i respirator. På infektionsmedicinsk afdeling hjalp hun de stuegangsgående læger med at udføre objektive undersøgelser, som i grove træk indebærer inspektion, palpation, auskultation og perkussion. (Auskultationer er er en undersøgelse, hvor man lytter til patienters organer med et stetoskop, især lunger og hjerte. Perkussion er en undersøgelse, hvor man med små bank kan sige noget om luft/væske –status og størrelse af organer.) 
 
Ud over det frivillige arbejde på hospitalet, tog hun med på Medical Outreaches, hvor hun sammen med lokale læger og andre frivillige tog ud til børnehjem for at lave opsøgende, medicinsk arbejde. I samarbejde med lægen udførte hun ligeledes her også stetoskopi af lungerne, da børnene især havde lungeproblemer, på grund af årstiden og den meget tørre luft. Hun underviste også i basal førstehjælp, ved hjælp af se-føl-lyt princippet, og håndhygiejne.
 

Forelæsning om Ebola 

Dansk frivillig behandler kvinde i VestafrikaGrundet Cilias store interesse for tropesygdomme, fik hun mulighed at holde en forelæsning om Ebolasituationen i Vestafrika for omkring 100 studerende på en skole, hvor niveauet skulle svare til 6-7 klasse, men elevernes alder var meget varierende, alt fra 10 til 20 år.
 
Der har endnu ikke været nogen tilfælde af Ebola i Togo, og sygdommen er begrænset til enkelte lande i det vestlige Afrika. Ikke desto mindre er oplysning og viden blandt unge voksne meget vigtigt, ifølge Cilia. Det er stadig delvist uvist, hvor Ebola kommer fra. Det menes, at frugtflagermusen spiller en rolle i sygdomsudviklingen hos mennesker. Det er dog stadig ikke fuldstændig bekræftet. Hvis man går ud fra det udgangspunkt, at frugtflagermusen kunne udgøre et potentielt reservoir for sygdommen, vil sygdommen også kunne sprede sig til andre Vestafrikanske lande.
 
”Oplysningsarbejde fører til basal viden om forebyggelse og behandling af Ebola. Generelt fandt jeg, at togolesere falder i to grupper, dem der ikke opfatter Ebola som en trussel, og dem der ekstremt bange”, siger Cilia.
 
Dansk frivillig holdte foredrag om Ebola i TogoCilia har endnu ikke afsluttet medicinstudiet, og hun kunne derfor ikke selv hjælpe til med at bekæmpe Ebola direkte i de ramte lande, da det indebærer højspecialiseret uddannelse. 
 
”Jeg spurgte direkte ind til elevernes kendskab til Ebola. De kunne alle nævne de ramte lande, men de vidste ikke meget om symptomerne, og hvordan den kan sprede sig.” Cilia lagde i første omgang derfor vægt på sygdommens historie, smitteformer, symptomer og behandling. Der endnu ingen specifik antiviral terapi mod Ebola, hverken piller eller vaccine. I stedet er den bedste mulighed lige nu; rehydrering, isolering og symptomatisk behandling. 
 
I løbet af lektionen sørgede Cilia for at have en respektfuld tilgang til følsomme emner. ”Hvert land har dets egne traditioner. Et eksempel er rituelle begravelser, hvor pårørende rører, kysser og vasker den afdødes krop som en afskedsgestus som en måde at vise ære på.”
Personer, der er døde af Ebola, udgør de største smittekilder. De rituelle begravelser bidrager altså derfor til en væsentlig del af nye smittede.
 
Cilia undersøger lokale i Togo”Vi diskuterede de fordele og ulemper, der er ved rituelle begravelser, og hvordan man selv ville have det, hvis ens egne traditioner blev farlige. Der er set eksempler på, at lokalbefolkningen i de afficerede Ebola-lande har udvist mistro over for sundhedspersonale og andre hjælpeorganisationsmedlemmer, fordi følelsen af, at en række personer forsøger radikalt at ændre din adfærd, kan være meget voldsomt.” 
 
”Mit mål var ikke at fortælle, hvad folk skal og ikke skal gøre, men jeg prøvede at få eleverne til at reflektere over hvordan en bestemt adfærd kunne sprede Ebolasmitten.”
 
Imens rejsende i hele verden har undgået Vestafrika, besluttede Cilia sig alligevel for at arbejde frivilligt i Togo.
 
”Mange mennesker undgår Afrika, og især Vestafrika, på grund af mediernes dækning. Igennem medierne kan folk få det indtryk, at der er Ebola i hele Vestafrika. Jeg tror aldrig, at man kan sige, at man ikke er bange for Ebola. Men jeg har gjort mig en række overvejelser, inden jeg tog afsted. Det handler om risikovurdering, og afstanden mellem Lomé og Liberia er 1.500km, hvilket svarer til afstanden mellem København og Kroatien.” 

Denne nyhedshistorie indeholder referencer til frivilligt arbejde på børnehjem. Find ud af mere omkring Projects Abroads nuværende holdning til frivilligt arbejde på børnehjem, og vores fokus på helhedsorienteret arbejde med børn.

Tilbage til nyhedslisten

Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20

Abonnér via RSS

Nyheder Feed
Tilbage til toppen ▲