You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde og praktikophold med Ergoterapi i Kenya

Oversigt
Projektoversigt

Volunteer in Kenya

Vil du gerne lære mere om ergoterapi i et udviklingsland, så bør du bør overveje at rejse til Kenya. På vores ergoterapiprojekt i Nanyuki er du med til at behandle patienter med en række forskellige fysiske og psykiske handicaps.

Du behøver ikke at være i gang med eller have afsluttet en uddannelse inden for ergoterapi, men det er klart at med erfaring eller uddannelse vil mulighederne for praktisk arbejde være bedre.

Du skal være opmærksom på, at du som frivillig skal have en arbejdstilladelse for at arbejde på projekter i Kenya. Arbejdstilladelsen koster 145 USD pr. måned og skal forlænges løbende.

Frivillige arbejder med ergoterapi på et hospital hvor der ikke er en egentlig ergoterapiafdeling. Du kan også arbejde på et hjem for handicappede, hvor der er et mindre lokale til ergoterapi.

Det kan ligeledes være muligt at arbejde på klinikker og skoler, hvor enkelte børn har handicap såsom spastisk lammelse, autisme eller mangel på sanseintegration.

Din rolle som frivillig/studerende

Occupational Therapy in Kenya

Du vil være med til at behandle patienter i alle aldre, lige fra små børn til ældre voksne og med forskellige sygdomshistorier.

Du hjælper med at tilse og tilbyde patienter rådgivning om hvordan de kan forbedre deres motorik og fysik. Daglige opgaver kan være at hjælpe patienterne med balance/koordinationstræning, taleterapi og at blive bedre til at bruge hænderne til praktiske ting, for eksempel at skrive.

Du kan også være med at til at afholde workshops for patienter og plejere. Du kan således være med til at oplyse og instruere det daglige, faste personale i, hvordan patienterne igennem simple øvelser og tiltag i hjemmet får en bedre hverdag og dermed en højere livskvalitet.

Projects Abroad afholder en række fællesmøder i lokalsamfundet for at oplyse om de forskellige sygdomme og handicap. Som frivillig kan du være med til skabe opmærksomhed omkring handicap og opfordre patienter til at søge behandling.

På alle vores medicin- og sundhedsprojekter er det vigtigt at være opmærksom på, at for frivillige uden forudgående erfaring vil arbejdsdagen primært bestå i at observere og lære af det lokale personale. Til tider vil der også være mulighed for at deltage mere aktivt i arbejdet på hospitalet eller klinikken.

Uden en medicinsk uddannelse, vil der være nogle naturlige grænser for, hvor meget af det praktiske arbejde man kan deltage i. Derfor er et medicin- og sundhedsprojekt i meget høj grad et læringsprojekt, som kan give unik indsigt i den medicinske verden og vilkårene for læger og sygeplejersker i et udviklingsland. Det er helt op til de lokale læger og sygeplejersker at vurdere, hvor meget ansvar der kan gives til den enkelte frivillige. Det er derfor vigtigt, at man selv viser interesse for arbejdet, og er initiativrig og engageret. Vi anbefaler, at man deltager i et medicin- og sundhedsprojekt i 4 uger eller mere.

Hvis du er studerende har du mulighed for et praktikophold i udlandet. Er du færdiguddannet kan du arbejde på vores projekter for professionelle.

Kenya Medicine & Healthcare Management Plan
Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲