You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Ansøgningsproces & forberedelse til dit ophold

Betingelser og Vilkår

Betingelser og vilkår for Projects Abroad programmer

Timer og fleksibilitet

 1. Du og vi forventes at udvise rimelig fleksibilitet i planlægningen af dine arbejdstimer, indenfor begrænsningerne præsenteret i punkt 2 og 3, nedenstående.
 2. Hvis du tilmelder dig et Projects Abroad program forventes det af dig at du arbejder i den normale arbejdstid som er gældende i det pågældende land hvor du skal arbejde. Arbejdstiden vil variere mellem land, projekttype, og dit specifikke projekt. Dine arbejdstimer vil typisk blive spredt over en arbejdsuge på fem dage og vil normalt ikke være mere end 8 timer om dagen. Det forventes ikke at du på noget tidspunkt vil arbejde mere end seks dage om ugen.
 3. Du vil have ret til to ugers ferie for hver 12 ugers arbejde, gennemsnitligt for hele perioden af dit frivillige arbejde for Projects Abroad. Vi opfordrer vores frivillige til at afholde de 2ugers berettigede ferie i slutningen af deres projektperiode. Der er ingen ret til ferie for perioder på mindre end 12 uger.

Bolig og kost

 1. Projects Abroad er ansvarlig for at yde dig bolig og kost gennem den fulde længde af dit ophold.
 2. Hvis du i løbet af den ferie du er berettiget til vælger at blive i den bolig, du er blevet tildelt af Projects Abroad, vil bolig og kost blive sørget for af os uden yderligere omkostninger, men ikke under andre omstændigheder.
 3. Hvis du ønsker mere end din berettigede ferie, kan vi normalt foretage de nødvendige ændringer for dig, hvis du spørger os god tid i forvejen, men vi vil ikke være ansvarlige for kost, bolig eller forsikring i den forlængede periode.
 4. Projects Abroad personalet skal indhente tilladelse fra og registrere dig hos det lokale politi og immigrationsmyndigheder for at gøre det muligt for dig at bo lokalt i løbet af dit projekt. Det er et krav for denne tilladelse, at du ikke inviterer gæster (hverken lokale eller udlændinge) til at overnatte i din bolig uden forudgående tilladelse fra de relevante myndigheder. Manglende overholdelse af dette krav vil være et disciplinært anliggende og vil blive behandlet i overensstemmelse med nedenstående ’Klager og Disciplinære Procedurer’.

Forsikring

 1. Din forsikring med Endsleigh Insurance Services Ltd. gennem Projects Abroad er ikke gyldig, før vi har modtaget den endelige betaling af din Projects Abroad faktura. Din forsikring dækker ikke ferieperioder udover berettigelsen som beskrevet i punkt 3, ovenstående.
 2. Frivillige, som på datoen for afrejsen til destinationen, er 66 år eller derover skal selv sørge for deres rejseforsikring, idet vores nuværende forsikring ikke har mulighed for at tilbyde dækning for personer over 66. Vi forbeholder os retten til at videregive en hvilken som helst ekstra forsikringspræmie, som vi er nødsaget til at betale hvis den frivilliges alder, helbred eller specielle tilstand resulterer i, at vores assurandører opkræver et forsikringspræmiesupplement.

Klager og Disciplinære Procedurer

 1. Vi vil være fleksible, hjælpsomme og venlige – særligt vil vi forsøge at hjælpe dig med dit arbejde, hvis du prøver hårdt men alligevel kommer ud for vanskeligheder. Dog er formelle klageprocedurer (for dig) og disciplinære procedurer (for os) nødvendige, og er præsenteret nedenstående i 11 og 13.
 2. Hvis du har en klage angående procedurerne op til din afrejse, ring da til vores direktørs kontor på +44 (0)1273 007230 indenfor engelsk kontortid og vi vil behandle din klage hurtigst muligt, hvad enten det drejer sig om vores centrale administration eller personalet i vore destinationer. Når du er på dit projekt, husk da venligst på at udvise et højt niveau af selvstændighed og initiativ i forhold til selv at behandle problemer som de opstår. Hvis du har et problem eller en klage i forbindelse med dit arbejde, så diskuter venligst først sagen med din supervisor på projektet. Hvis problemet ikke bliver løst på denne måde eller hvis det omhandler din bolig, diskuter da venligst sagen med den ledende organisator i dit destinationsland eller en af hans eller hendes assistenter. Enhver klage eller ethvert problem, som vore udenlandske kontorer kender til (inklusiv eventuelle henvendelser stilet til udenlandske medarbejdere på et hvilket som helst tidspunkt) vil blive registreret. Individuelle situationer diskuteres derefter og behandles på passende vis. Hvis du stadig er utilfreds på dit projekt, kan du kontakte vores direktørs kontor i England på +44 (0)1273 007230.
 3. Ethvert rimeligt forsøg vil blive gjort for at løse disciplinære sager inden de bliver alvorlige. Dog forbeholder vi os retten til at tage passende foranstaltninger i tilfælde af opførsel, der med rimelighed kan siges at krænke vært, elever, andre lærere, projektledere eller arbejdskolleger. Dette inkluderer opførsel såsom seriøs generende adfærd eller fuldskab, ikke at møde på arbejde, forlade arbejdet uden en fyldestgørende forklaring, eller en urimelig, manglende evne til at udføre det forventede arbejde, af hvilken som helst grund.
 4. Du vil blive gjort skriftligt opmærksom på et disciplinært problem eller, hvis du ikke mulig at komme i kontakt med, vil meddelelsen blive leveret til din indkvarteringsadresse. Hvis problemet stadig er aktuelt efter fem arbejdsdage (eller kortere i presserende tilfælde) vil endnu et brev blive sendt, der oplyser, at hvis problemet ikke er blevet løst til vor tilfredsstillelse efter endnu fem arbejdsdage (eller en kortere periode i presserende tilfælde) vil du blive hjemsendt så snart vi kan arrangere de nødvendige formaliteter. Skulle du ønske at blive i dit destinationsland efter den dato, vil Projects Abroad ikke bære yderligere ansvar for din kost, bolig, forsikring eller rejseplanlægning. Det vil være baseret på Projects Abroads vurdering, at suspendere dig fra dit arbejde under en hvilken som helst disciplinær proces. Du er under Project Abroads, deres udenlandske repræsentanters og arrangørers, autoritet gennem forløbet dit projektforløb.
 5. Hvis Projects Abroad er enig i, at der er uacceptabel uforenelighed mellem dig og værtsfamilien, og hvis vi beslutter, at den rigtige løsning er at udskifte din værtsfamilie, kan det blive nødvendigt at vi sørger for indlogering på hostel for en kortere periode. Dette vil blive betalt af Projects Abroad og du vil modtage penge til kost, hvis dette ikke leveres.

Ændringer, Afbestillinger, Afkortelse og Sen Betaling

 1. Ændringer eller afbestillinger kan stiles til det engelske kontor per telefon men skal bekræftes skriftligt. Datoen for telefonopkaldet gælder kun, hvis vi modtager skriftlig bekræftelse indenfor to arbejdsdage. Vore udenlandske kontorer vil yde rådgivning omkring ændring af flybilletter, men vort personale kan ikke forventes at tage ansvar for at ændre dem på dine vegne.
 2. Forlængelser, forudsat at de ikke involverer ændringer af projekt eller program, opkræves efter den aktuelle pris for "In-country- forlængelse" tilgængelig på hjemmesiden på tidspunktet for anmodningen om forlængelse. Forlængelsesprisen tillægges ikke ændringsgebyr, hvor der ingen øvrige ændringer er.
 3. En ”måned” i alle henseender relateret til Projects Abroad er defineret som en kalendermåned.
 4. Hvis du bliver på dit projekt længere end den opholdslængde du har betalt for, vil vi opkræve dig et dagligt tillægsgebyr for at dække din kost, indkvartering, forsikring og støtte. Læs venligst ”Ansøg” på vores hjemmeside for det aktuelle daglige tillægsgebyr.
 5. Vores gebyr for en ændring er normalt 650 kr plus eventuelle omkostninger vi måtte pålægges. Hvis det totale gebyr kommer til at overstige 1300 kr vil vi fremsætte et pristilbud før vi behandler sagen yderligere.
 6. Gebyret for aflysning eller delvis aflysning afhænger af hvor tidligt vi er blevet skriftligt informeret herom, forud for din fastsatte afrejsedato. Din fastsatte afrejsedato referer til den tidligste dato som du har opgivet; enten under ”din foretrukne afrejsedato” på ansøgningsskemaet eller en efterfølgende dato aftalt skriftligt med Projects Abroad. Hvis kun måned og år er specificeret på ansøgningsformlen, er den ”foretrukne afrejsedato” den første i den valgte måned.
  1. a) Varsel på 3 måneder eller mere: 950 kr
  2. b) Varsel på 2 til 3 måneder: en tredjedel af den fulde pris
  3. c) Varsel på 1 til 2 måneder: to tredjedele af den fulde pris
  4. d) Varsel på mindre end en måned: Ingen refundering


  Deposita, der betales mindre end tre måneder før afrejse, kan ikke refunderes.

  Undtagelser baseres fuldt ud på Projects Abroads vurdering og skal aftales skriftligt på tidspunktet for enhver udsættelse eller aflysning.
 7. Ændringer, når dit projekt er startet, baseres på Projects Abroads vurdering. Udelukkende som en retningslinje, er 14 dages varsel normalt det nødvendige minimum.
 8. Hvis du afkorter dit program af en hvilken som helst anden grund end at vi bryder vores forpligtelser, kan vi ikke give nogen form for refundering, og du vil være ansvarlig for de omkostninger, der er involveret, inklusiv omkostningen for hjemrejse. Du har ret til at søge erstatning for eventuelle omkostninger under din forsikringspolice. Udelukkende baseret på vores vurdering, vil vi overveje at give dig en kulanceerstatning baseret på eventuelle besparelser vi måtte have (såsom din kost og logi). Vi forbeholder os retten til at pålægge dig et administrationsgebyr.
 9. Hvor et program involverer to eller flere destinationer, behandles det som et enkelt, udeleligt program og punkterne 15 til 22, ovenstående, gør sig gældende, som hvis programmet kun indeholdt en enkelt destination.
 10. Du skal betale alle opkrævede beløb til Projects Abroad tre måneder før afrejse, hvor ”afrejse” betyder den foretrukne afrejsedato anført på din originale ansøgning eller en hvilken som helst ny dato, der skriftligt er aftalt mellem dig og Projects Abroad, uanset grunden herfor. Undtagelser herfra inkluderer ændringer, der sent er blevet aftalt, samt tilføjelser og udestående betalinger, hvis din ansøgning var accepteret under tre måneder før afrejse (defineret som ovenfor), i hvilket tilfælde det fulde beløb skal betales straks. Hvis du ikke opfylder kravene for en undtagelse, og du ikke betaler alle udeståender til tiden, forbeholder vi os retten til at pålægge dig et ekstragebyr. Dette ekstragebyr vil normalt være mindst £100 eller €125, som vil være stigende des senere betalingen modtages, uden at ekstragebyret påvirker vores ret til at opsige aftalen på grund af manglende betaling.

Ansvarlighed

 1. Bemærk venligst, at din booking accepteres ud fra en forståelse om, at du indgår i programmet på egen risiko.
  Det er ikke muligt for os at være ansvarlige for handlinger eller udeladelser udført af personer involveret i dit program, som vi ikke har direkte kontrol over, såsom ansatte hos flyselskaber, transportselskaber og andre. Ligeledes er vi ikke ansvarlige for tab eller omkostninger grundet krig, optøjer, strejker, terroristaktiviteter, naturkatastrofer eller konkurser (eller lignende) af utilknyttede tredje parter. Projects Abroad er ikke ansvarlig for skader, ødelæggelser, tab, uheld, forsinkelser eller andre uregelmæssigheder som kan forårsages af et hvilket som helst defekt transportmiddel eller andet udstyr, andet end vort eget, samt heller ikke forsømmelighed eller misligholdelse af et hvilket som helst firma eller person, som udfører eller yder nogle af de involverede services, andet end vort personale.
 2. Nogle kurser, vandreture og andre aktiviteter ydes af uafhængige tredjeparter. Du bør bemærke, at Projects Abroad kan arrangere bookinger for disse kurser, vandreture og andre aktiviteter på dine vegne, men ikke er udnævnte repræsentanter for disse tredjeparter og ikke kan holdes ansvarlig for dem eller deres aktiviteter.
 3. Bemærk venligst, at vi yder dig al rimelig assistance til at opnå visum, visum fornyelser og arbejdstilladelser, når der er behov. Dog er disse ordninger mellem individer og en stat og er ikke under vor kontrol.
 4. Bemærk venligst, at vore frivillige får udstedt visum hvor det er nødvendigt og er registrerede, hvor dette er nødvendigt i deres valgte land på baggrund af, at deres arbejde udelukkende er frivilligt. At udføre betalt arbejde mens du er på et Projects Abroad program er ulovligt. Hvis de relevante myndigheder finder, at du har organiseret betalt arbejde kan de anlægge sag imod dig og dette vil være en disciplinær sag, som vil blive behandlet i henhold til punkterne 11 og 13, ovenstående.
 5. Bemærk venligst, at Projects Abroad ikke er ansvarlig for arrangementer udenfor din arbejdstid (2, ovenstående). Forsikringen du forsynes med dækker din projektperiode inklusiv fritid (3, ovenstående). Projects Abroad har intet ansvar udover projektperioden, bortset fra de tilfælde, hvor en eventuel ”fritidsforsikring” er blevet tegnet som ekstra del, og bortset fra eventuel rejseplanlægning, som vi har indvilget i at foretage. Bagage og personlige ejendele er udelukkende ejerens ansvar på ethvert tidspunkt.
 6. Bemærk venligst, at alle former for service og bolig er underlagt lovene i det land, hvori de tilbydes. Projects Abroad forbeholder sig retten til at foretage ændringer i den aftalte rejseplan når som helst, efter vores vurdering alene, hvor forholdene kræver det, eller hvis det vurderes nødvendigt for komfort, belejlighed eller sikkerhed for den frivillige. Projects Abroad forbeholder sig også retten til at trække et hvilket som helst annonceret program tilbage, uden nogen form for straf.
 7. Uden på nogen måde at begrænse vor berettigelse under punkt 25, ovenstående, vil Projects Abroad, hvis vi rådgives af det engelske udenrigsministerium (eller, for ikke-britiske frivillige, dit udenrigsministerium dvs. for danske statsborgere Udenrigsministeriet i Danmark) om, at du ikke bør rejse til eller opholde dig i den respektive destination, hvor du er blevet placeret, i stedet sørge for, at du får den nærmest mulige tilsvarende anbringelse, på den nærmest mulige tilsvarende destination.
 8. Bemærk venligst, at Projects Abroad forbeholder sig retten til at afvise at acceptere en hvilken som helst person som frivillig, eller til at kræve, at en hvilken som helst deltager udmeldes på et hvilket som helst tidspunkt, når et sådant tiltag af det relevante Projects Abroad personale vurderes at være i den bedste interesse for projektets eller den individuelle deltagers helbred, sikkerhed og generelle velfærd. I et sådant tilfælde accepterer Projects Abroad intet ansvar for et hvilket som helst afbestillingsgebyr afkrævet af flyselskaber på grund af køb af en ikke-refunderbar billet eller andre omkostninger, som du måtte opleve.
 9. Datoer, skemaer, programdetaljer og omkostninger gives i god tro, baseret på den information der er tilgængelig og aktuel på det tidspunkt den gives og er underlagt ændringer og revidering i tilfælde af, at omstændighederne ændres. I tilfælde af, at Projects Abroad er ude af stand til at tilbyde et passende projekt i forhold til det ønskede, vil vi i stedet tilbyde et andet projekt, og vil refundere prisforskellen mellem prisen betalt for det ønskede projekt og prisen for det tilbudte projekt i det pågældende land.
 10. Retsgrundlag og Jurisdiktion – Lovgivningen bag kontrakten mellem os er engelsk lov. Retten af England og Wales har eksklusiv kompetence til at afgøre en hvilken som helst strid, der måtte opstå ud af, eller i forbindelse med kontrakten.
 11. Projects Abroad Ltd. forbeholder sig retten til at dele den information som måtte være angivet på ansøgningsskemaet med dets samarbejdspartnere, afdelinger og lokale kontorer verden over. Denne information vil ikke blive brugt i markedsførings eller salgsøjemed og vil aldrig blive udlånt, udlejet, solgt, foræret eller handlet med til andre virksomheder. 
 12. Ovenstående "Betingelser og Vilkår" er en oversættelse af de originale engelsksprogede "Term & Conditions" og vi tager forbehold for fejl og mangler. Vi forsøger at oversætte vores "Betingelser og Vilkår" så præcist som muligt til dansk, men det vil til enhver tid være den originale, engelsksprogede version, indsat nedenfor, som vil være gældende. 

Opdateret 1. marts 2015

 

Terms and Conditions of Projects Abroad programmes

Hours and Flexibility

 1. You and we are expected to show reasonable flexibility in arranging your hours of work, within the limitations set out in 2 and 3, below.
 2. When you join a Projects Abroad programme you may be expected to work the normal school or office hours of the country you have chosen, although exact working hours will vary between specific countries, projects and even individual placements. Your hours will typically be spread over a five day working week, and should not normally exceed 8 hours a day. You should never be required to work for more than a maximum of six days a week.
 3. You will be entitled to have two weeks of holiday as part of every 12 weeks booked. This means that you may choose not to work for two weeks out of every 12 weeks that your project lasts. We strongly prefer that this holiday is taken at the end of your placement. There is no holiday entitlement for bookings of less than twelve weeks.

Accommodations and Food

 1. Projects Abroad is responsible for providing your accommodation and food for the period of your placement.
 2. If you choose to stay at the accommodation provided by Projects Abroad during the holiday period to which you are entitled, then food and accommodation will be provided without further charge, but not in any other circumstances.
 3. If you would like more than your entitled holiday, we can normally make the necessary arrangements for you if you ask us well in advance, but we will not be responsible for providing food, accommodation or insurance for the extended time.
 4. Projects Abroad staff have to obtain permission from and register you with local Police and immigration authorities to enable you to stay in local accommodation during your placement. It is a condition of their permission that you should not invite guests (either local or foreign) to stay overnight at your accommodation without prior approval from the relevant authority. Failure to adhere to this condition will be a disciplinary matter and will be dealt with according to ‘Complaints and Disciplinary Procedures’ below.

Insurance

 1. Your insurance with Endsleigh Insurance Services Ltd, through Projects Abroad, does not become valid until we have received final payment of your Projects Abroad invoice. Your insurance does not cover holiday periods beyond the entitlement in 3, above.
 2. Volunteers aged sixty-six or over at the date of outbound travel will be required to obtain their own travel and medical insurance as our current insurers are not able to provide cover for this age group. We reserve the right to pass on the cost of any additional insurance premium that we have to pay if a volunteer's age, infirmity or special condition results in a supplementary premium being required by our underwriters.

Complaints and Disciplinary Procedures

 1. We will be flexible, helpful and friendly - in particular, we will try to help you with your work if you’re trying hard, but still getting into difficulties. Nevertheless, formal complaints procedures (by you) and disciplinary procedures (by us) are necessary, and these are laid out in 11 to 13, below.
 2. If you have a complaint about the procedures leading up to your departure, call the Director's office on +44 (0)1273 007230 in UK office hours and we will deal with it as quickly as possible, whether it be about our central administration or about any of our Volunteer Advisors. When you are on your placement, please bear in mind that you need to show a high level of independence and initiative in dealing with problems yourself as they arise. If you have a problem or complaint to do with your work, please discuss the matter first with your supervisor at the teaching or project placement. If it is not resolved in this way or if it is to do with your accommodation, please discuss the matter with our senior organiser in your destination country, or one of his or her assistants. Any complaint made or problem known to our overseas offices (including any made to overseas staff members at any time) will be recorded. Individual situations are then discussed and resolved appropriately. Finally, if you still feel dissatisfied when you are on your placement, you can contact our Director's office on +44 (0)1273 007230.
 3. Every reasonable effort will be made to resolve any disciplinary matter before it becomes serious. However, we reserve the right to take appropriate action in the event of behaviour which would reasonably be expected to give offence to host, pupils, fellow-teachers, project managers or work colleagues. This includes behaviour such as serious rowdiness or drunkenness, failure to turn up to work, or leaving work without any adequate reason, or in the event of an unreasonable inability, from whatever cause, to do the work expected.
 4. A disciplinary problem would be brought to your attention in writing or, if you were not contactable, delivered to your accommodation address. If the problem still stood after five working days (or shorter period if urgent), a further letter would be sent saying that, if the matter was not resolved to our satisfaction within a further five working days (or shorter period if urgent), you would be repatriated as soon as we could make the arrangements. Should you wish to stay in your destination country beyond that date, Projects Abroad would have no further responsibility for your food, accommodation, insurance or travel arrangements. It would be at the discretion of Projects Abroad to suspend you from your work during any disciplinary process. You are under the authority of Projects Abroad and their overseas agents and organisers throughout the period of the teaching or project placement.
 5. If Projects Abroad agrees that there is an unacceptable amount of incompatibility between you and the host family and we consider it the right decision to change your host family, it may be necessary to provide you with hostel accommodation for a short period. This would be paid for by Projects Abroad and you will be given money for food if it is not provided.

Amendments, Cancellations and Curtailment and Late Payment

 1. Amendments or cancellations may be notified to the UK office by telephone but they must be confirmed in writing. The date of the telephone call will only apply if we receive written confirmation within two working days. Our overseas offices will provide advice on changing air tickets but our staff cannot be expected to take responsibility for changing them on your behalf.
 2. Extensions, provided they involve no change of project or programme, are charged at the prevailing in-country extensions rate published on the website current at the time that an extension is requested. No amendment fee will be added to any extension charges where there are no other changes.
 3. A “month” in all matters to do with Projects Abroad is defined as a calendar month. 
 4. If you stay on your placement over your invoiced duration we will charge you an additional amount per day to cover your food, accommodation, insurance and support. Please refer to the “Apply Now” page on our website for the current daily rate.
 5. Our charge for an amendment is normally £75 or €85 plus any costs incurred by us. If the total cost is going to exceed £125 or €150, we will provide you with a quotation before proceeding.
 6. Cancellation and curtailment charges depend on how far in advance of your stated departure date we have been informed in writing. Your stated departure date refers to the earliest of either: the “preferred departure date” entered on your original application form or any subsequently agreed upon date. If only a month and a year are specified on the application form, for administrative purposes the stated departure date will be considered the 1st of the month specified. 

  1. a) Notice of 3 months or more: £65 or €95
  2. b) Notice of 2 to 3 months: one third of total programme fee
  3. c) Notice of 1 to 2 months: two thirds of total programme fee
  4. d) Notice of less than one month: no refund

  Deposits paid less than three months before the originally stated departure date, defined as above, are non-refundable. 
  Exceptions are entirely at the discretion of Projects Abroad and must be agreed in writing at the time when any postponement or cancellation is made.
 7. Amendments, once your placement has started, are at the discretion of Projects Abroad. As a guide only, 14 days notice is normally the minimum required.
 8. If you curtail your programme for any reason other than for a breach by us of our obligations, we cannot pay any refunds and you would be responsible for any additional costs involved, including the cost of repatriation, subject to any claim that you may have under your insurance policy. At our sole discretion we will consider a request to make an ex gratia refund to you of any savings that we might make (such as on your board and lodging). We reserve the right to charge you an administration fee.
 9. Where a programme involves two or more destinations it is treated as a single indivisible programme and clauses 15 to 22, above, inclusive, apply as if the programme involved a single destination.
 10. You must pay all amounts due to Projects Abroad three months before departure, where “departure” means the preferred departure date indicated on your original application or any new date agreed in writing between you and Projects Abroad for whatever reason. Exceptions to this obligation include agreed late amendments and additions and payments due if your application was accepted within three months of departure (defined as above), in which case the full payment is immediately due. If you do not qualify as an exception and do not pay all amounts when due, we reserve the right to impose a surcharge and we will normally impose at least a surcharge of £100 or €125, increasing the later payment is made, without prejudice to our right to terminate the agreement for failure to pay.

Responsibility and other matters

 1. Please note that your booking is accepted on the understanding that you come on the programme at your own risk. It is not possible for us to be responsible for the actions or omissions of those involved in your programme over whom we have no direct control, such as employees of airlines, transport undertakings and others. Equally we are not responsible for loss or expense due to war, riots, strikes, terrorist activities, natural disasters, or bankruptcies (or similar) of unconnected third parties. Projects Abroad is not liable for any injury, damage, loss, accident, delay, or other irregularity which may be caused by defect of any vehicle or other equipment, other than its own, or the negligence or default of any company or person engaged in carrying out or performing any of the services involved, other than our own staff.
 2. Some courses, treks and other activities are provided by independent third parties. You should note that Projects Abroad can arrange bookings for these courses, treks and other activities on your behalf but are not appointed agents or representatives of these third parties and cannot accept liability for them or their activities.
 3. Please note that we give you all reasonable assistance to obtain visas, visa renewals and work permits, when they are needed. However, these are arrangements between individuals and a state and are not under our control.
 4. Please note that our volunteers are issued with visas, where applicable, and are registered, where applicable, in their chosen country on the basis that their work is purely voluntary. Doing paid work while on a Projects Abroad programme is illegal; if the relevant authorities find you have organised paid work they may take action against you, and this would also be a disciplinary matter to be dealt with as provided in paragraphs 11 and 13, above.
 5. Please note that Projects Abroad is not responsible for arrangements outside your working hours (2, above). The insurance provided covers your placement period including leisure time (3, above). Except insofar as “leisure” insurance may be provided as an additional item, and except for any travel arrangements it has agreed to make, Projects Abroad has no responsibility beyond your placement period. Baggage and personal effects are the sole responsibility of the owners at all time.
 6. Please note that all services and accommodation are subject to the laws of the country in which they are provided. Projects Abroad reserves the right to make changes in the agreed itinerary whenever, in their sole judgement, conditions warrant, or if they deem it necessary for the comfort, convenience, or safety of the volunteer. Projects Abroad also reserves the right to withdraw without penalty any programme announced.
 7. Without in any way limiting our entitlement under paragraph 25, above, in the event that Projects Abroad is advised by the Foreign and Commonwealth office (or, for non-British volunteers, your foreign ministry) that you should not travel to, or should not remain in, the destination where you have been placed, then we will instead provide the nearest possible equivalent placement in the nearest possible equivalent destination.
 8. Please note that Projects Abroad reserves the right to decline to accept any person as a volunteer, or to require any participant to withdraw at any time, when such action is determined by the appropriate Projects Abroad staff representative to be in the best interests of the health, safety, and general welfare of the programme or of the individual participant. In such a case, Projects Abroad accepts no responsibility for any airline cancellation penalty incurred by the purchase of a non-refundable ticket or any other cost that you may incur.
 9. Dates, schedules, programme details and cost are given in good faith, based on information available and in force at the time they are given and are subject to change and revision in the event of a change of circumstances. In the event that Projects Abroad is unable to provide a suitable placement of the type requested, we will instead offer an alternative placement and will refund any difference between the price paid for the project placement and the price charged for the alternative placement in the country in question.
 10. Proper Law and Jurisdiction – The proper law of the contract between us is English Law. The courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute which may arise out of or in connection with the contract.
 11. Projects Abroad Ltd will share the information submitted on the application form with its partners, branches and subsidiaries around the world. This information is not used for marketing or solicitation purposes, and it is never rented, sold, given or traded to other companies.
 12. While we attempt to translate our terms and conditions accurately into Danish, the official wording remains the English language version.

1 March 2015

 

Tilbage til toppen ▲