You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Kultur og Lokalsamfund: Maasai vandprojekt i Tanzania

Masai Landsbyprojekt i Tanzania

Maasaierne er et af de måske mest portrætterede og omtalte stammefolk i Afrika og er blevet foreviget i talrige bøger og film om Afrika. Der lever mere end 1 million Maasaier fra Kenyas hovedstad Nairobi i nord og til Arusha i Tanzania i syd.

Maasaierne lever, som de har gjort i hundreder af år, som hyrder med deres kvæg på de østafrikanske græssletter. Det er dog en stadig udfordring for dem at kombinere deres traditionelle livsstil med resten af Tanzanias fokus på økonomisk og social udvikling.

Med de voksende befolkninger og den økonomiske udvikling i Kenya og Tanzania er Maasaierne kommet under pres og deres rettigheder bliver ofte tilsidesat til fordel for økonomiske og kommercielle interesser indenfor turisme, landbrug og udvinding af råstoffer.

Kvæg og geder udgør hele grundlaget for Maasaiernes eksistens, og de er derfor afhængige af adgang til de græsarealer som de i generationer har benyttet til at skaffe føde til deres dyr. Maasaiernes græsarealer er blevet reduceret kraftigt de seneste årtier, og ofte er deres ejendomsrettigheder blevet tilsidesat.

Når de bedste arealer omlægges til nationalparker eller opdyrkes af bønder, indskrænkes adgangen til vand og foder til kvæg og geder. Derudover er det en stor udfordring at give Maasaierne adgang til basale sociale goder som undervisning og lægehjælp i de tyndt befolkede områder hvor de bor.

Masai Landsbyprojekt i Tanzania

For at hjælpe til med at løse disse problemer samarbejder Projects Abroad med lokale Maasaisamfund. Et af de tilbagevendende projekter er et vandprojekt hvor Projects Abroad i samarbejde med BridgIT Water Foundation har lavet brøndboringer og vandforsyning i landsbyerne Engikarreti og Endulen nordvest for Arusha.

Behov for stabil vandforsyning

Før vandprojektet havde beboerne så lidt vand som 4 liter pr person pr. dag, hvilket blot er halvdelen af den mængde vand man normalt anser som et minimum for at dække et menneskes daglige behov til drikkevand, hygiejne osv.

De nye brønde og pumper har sikret, at landsbyerne nu har tilstrækkeligt med vand, og med en brøndboring sikrer vi at vandet kan hentes centralt. Dette er et stort fremskridt både i forhold til vandets renhed og den tid som dagligt spares ved at undgå at skulle tilbagelægge lange distancer for at hente vand. En afrikansk familie skal i gennemsnit gå 6 kilometer efter vand.

Foruden vandprojekterne har Projects Abroad ligeledes et tæt samarbejde med byen Meserani hvor vores frivillige på byggeprojekterne har opført en skole og børnehave. Skolen har nu 67 elever, som før skolen blev startet ikke fik nogen form for undervisning. Skolen bemandes af en lokal lærer som modtager hjælp fra et korps af frivillige fra Projects Abroad. Indsatsen i Meserani er en langsigtet indsats, og vi forventer at kunne fortsætte og udbygge samarbejder med lokalsamfundet i de kommende år.

Du kan læse mere om vores projekter i Tanzania her

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲