You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Humanitært arbejde: Talibéscenter i Senegal

Det er essentielt for os i Projects Abroad, at vores humanitære projekter har til formål at støtte og hjælpe de svage grupper i de samfund hvor vi arbejder. Hvert land har sine karakteristika og problemer og dermed skal løsningerne findes i samarbejde med de lokale indbyggere og tage højde for kulturelle og sociale forhold i de enkelte lande.

Talibéscenter i Senegal

Dette er ikke mindst gældende i Senegal. Her samarbejder vi med et center for gadedrenge. Senegals primære religion er en gren af Islam kaldet Sufism, og som et led i deres opvækst bliver mange drenge, særligt fra landområderne, undervist i koranskoler. Drengene kaldes Talibés og deres lærere kaldes Marabouts.

På skoler som ikke hører direkte under de lokale myndigheder eller religiøse overhoveder, har der desværre udviklet sig en tendens til at disse Marabouts tvinger Talibés helt ned til 5-års alderen til at tigge på gaden. Udbyttet bruges så til at ”forsørge” deres Marabouts. Drengenes hverdag er præget af tvang og overgreb.

Ifølge Human Rights Watch er der mere end 50.000 Talibés i Senegal. Igennem en struktureret social indsats arbejder vores frivillige for at få Talibés væk fra de slavelignende kår og i stedet give dem mulighed for at uddanne sig. På sigt forbereder vi dem på en selvstændig tilværelse, hvor de for eksempel har deres egen virksomhed.

Håbet om en bæredygtig fremtid

På Talibéscentret som Projects Abroad samarbejder med, hjælper frivillige mere end 100 børn og unge i alderen 6-18 år med at lægge fortiden som tiggere bag sig. De skal i stedet fokusere på en bæredygtig fremtid. Med et tværfagligt fokus arbejder vores frivillige indenfor forskellige områder såsom humanitært arbejde, undervisning, medicin og menneskerettigheder og mikrofinans.

Tilværelsen på centret betyder, at drengene kommer væk fra gaden, og får tag over hovedet og mad på bordet. Her gør vores frivillige på de humanitære projekter en kæmpe indsats sammen med de faste ansatte og sørger omsorg og trygge rammer særligt for de yngste drenge.

Drengene får undervisning i fag som engelsk, fransk og matematik hvilket skal ruste dem til at klare sig senere i livet. De frivillige på vores Medicin & Sundhedsprojekter besøger ofte centret sammen med en lokal læge eller sygeplejerske for at følge drengenes helbred og hjælpe med at pleje sår og behandle infektioner og sygdomme.

En del af indsatsen søger også at sikre drengene flere fremtidsmuligheder. På vores Mikrofinansprojek kan de ældste drenge, på baggrund af en forretningsidé og deltagelse i et struktureret træningsforløb hvor en forretningsplan udvikles, få et rentefrit lån til at starte egen forretning. Indtil videre har mere end 20 Talibé-drenge modtaget lån.

Bredden af indsatsen for Talibésdrengene viser hvordan det sjældent blot er et spørgsmål om at sørge for et sted at bo og skaffe mad, hvis man skal hjælpe svage grupper. Man må samtidigt lave en langvarig og koordineret indsats som også bidrager med uddannelse, adgang til sundhedsgoder og behandling samt hjælp til at skabe sig beskæftigelse. Derved skaber man en bæredygtig fremtid. Du kan læse meget mere om projektet her.

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲