You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Pris og kvalitet går hånd i hånd

Hvad går mine penge til? Det er et vigtigt spørgsmål, som vi meget gerne vil svare på. Der er mange omkostninger forbundet med at opretholde projekter og sikre høj kvalitet for alle involverede, og det kan være svært at gennemskue, hvordan pengene bliver brugt. 

I Projects Abroad agerer vi ud fra nogle principper omkring etik og bæredygtighed. Vi stiller krav til os selv, vores samarbejdspartnere og også til dig. Disse krav medfører ekstra arbejde for os og dermed ekstra udgifter – så enkelt er det.

Du kan sikkert godt finde en organisation, som er billigere end os og som er villig til at sende dig afsted uden at stille krav til hverken dig eller deres samarbejdspartnere – men på bekostning af hvad?

Hvorfor betale for et ophold?

Projects Abroad modtager ingen statsstøtte eller andre bidrag udefra. Din betaling gør os i stand til at opretholde høje standarder hele vejen rundt, som gavner både jer frivillige, vores lokale partnere, og de mennesker, dyr og økosystemer, vi ønsker at støtte og hjælpe.

Det er netop den økonomiske uafhængighed, som giver os frihed til at starte og udvælge projekter uden indblanding af politiske interesser. Vi kan starte projekter, hvor vi mener, at der er behov og hvor vores frivillige kan bidrage værdifult til lokalsamfundet.

Sådan arbejder vi:

  • Bæredygtighed: Vores projekter kører året rundt og vi udvælger samarbejdsprojekter, som kører uafhængigt af vores tilstedeværelse – derved sikrer vi bæredygtighed og tilbyder projekter, som ikke bliver arrangeret for de frivilliges skyld. Læs om vores bæredygtige tiltag her
  • Vi tager etiske standpunkter til arbejdet med mennesker og dyr. Læs mere om vores dyreetik her
  • Vi skaber arbejdspladser: Vi vælger lokale samarbejdspartnere for at sikre at arbejdspladserne bliver i lokalmiljøet. Vi benytter os ikke af gratis arbejdskraft, som er konkurrenceforvridende og som ikke hjælper folk i reelt arbejde. Har vi brug for personale, så ansætter vi lønnet personale! Vores lokale kontorer skaber også gode arbejdspladser, der sætter barren højt.
  • Antikorruption: Vi leverer ydelser og materialer til projekterne – ikke kontanter. Derigennem har vi fuld kontrol over pengene, der går til hvert projekt.

Hvor meget af min projektpris går til projekterne?

Din projektpris går ikke kun til at dække de direkte omkostninger forbundet med dit personlige projekt. Det er kun en lille del af det store billede. Herunder kan du se den gennemsnitlige fordeling af pengene.

Procentsatserne repræsenterer et gennemsnit af vores mere end 600 projekter på verdensplan. Udgiftsfordelingen kan variere fra projekt til projekt afhængigt af land, destination, årstid, projekttype og mange andre faktorer.

Hvor meget af min projektpris går til projekterne?

Direkte omkostninger på destinationen: 29%

Selvom du giver din tid til frivilligt arbejde, er der alligevel udgifter forbundet med opholdet. Der er bla. udgifter til mad, indkvartering hos værtsfamilier og/eller frivilligcamps eller lejligheder, transport mellem din bolig og dit projekt, transportudgifter i forbindelse med afhentning i lufthavnen og udgifter forfundet med rejse-, syge- og ansvarsforsikring (frivillige på 65 år eller yngre). Herudover går din betaling  til aktiviteter som møder og workshops og til nødvendige ressourcer lige fra skolebøger til bygningsmaterialer. 

Indirekte omkostninger: 22%

Projects Abroad har over 600 ansatte på verdensplan. Projects Abroad er den eneste frivilligorganisation, som har lokalt fast personale ansat på hver destination og på alle vores landekontorer.

Vores frivillige har i høj grad gavn af den viden og erfaring, vores lokale personale besidder. Det lokale personale arbejder aktivt på at tilbyde støtte døgnet rundt og skabe nye samarbejder med lokale projektpartnere. Derudover følger de kontinuerligt de projekter vi er involverede i. På den måde er vi sikre på, at de lever op til vores standarder og bliver ved med at yde værdifulde bidrag til lokalsamfundet.

Andre indirekte omkostninger består af udgifter til opretholdelse af 24 timers nødtelefon, løn og ansættelsesudgifter til destinationspersonale og udgifter til vedligeholdelse af kontorer på alle destinationer.

Overskud til nye projekter og destinationer: 7%

Vores lokale personale i Thailand.

Project Abroad er en veldrevet organisation, som genererer overskud trods høje driftsudgifter. Derfor har vi midler til at finansiere vores årlige vækst og udvikling med kapital til at igangsætte nye projekter og destinationer og endda finansiere projekter, der muligvis ikke giver overskud. 

Det faktum at vi sætter penge til side, gør os i stand til at handle hurtigt i nødstilfælde, som f.eks. i forbindelse med indsatsen efter katastroferne i Fillipinerne i 2013 og i Nepal i 2015. Det giver vores personale, frivillige og praktikanter en høj sikkerhed, da vores organisation kan forblive aktiv og handlekraftig, selv når der er få frivillige på vores forskellige projekter.

Herudover betaler vi et beskedent afkast til vores aktionærer, der grundlagde Projects Abroad for over 20 år siden og som fortsat bærer den økonomiske risiko i forbindelse med virksomhedens drift.

Drift og administrationsomkostninger 13%

En af vores mange værtsfamilier.

13% kan måske lyde af meget, men vores skræddersyede forløb med fleksible rejsedatoer og kombinationsmuligheder mellem 600 projekter i 30 lande kræver et stærkt administrationssystem både på vores rekrutteringskontorer og på destinationerne. Vi har administrations- og servicekontorer i hhv. England, Rumænien, Mexico, Mongoliet og Sydafrika. Kontorerne varetager en lang række praktiske services som f.eks. design af marketingmateriale, IT-vedligeholdelse, økonomi, rejseservice, forsikringsspørgsmål, kommunikation og andre administrative opgaver.

Skatter 5%

Du betaler skat – det gør vi også. Da vi er en privat virksomhed, modtager vi ingen statsstøtte og vi modtager heller ikke tilskud fra staten. Vi betaler alle påkrævede skatter, i de lande vi arbejder, og bidrager dermed til opretholdelse af lokale sociale systemer  og infrastrukturer.

Rekruttering, oplysning og kommunikation: 24%

Fordi vores lokale partnerorganisationer ikke har råd til at gøre reklame for det store arbejde de udfører, har Projects Abroad til opgave at udbrede kendskabet til organisationen og vores arbejde har bl.a. til formål at udbrede kendskabet til Projects Abroad og vores arbejde. De udfører også et stort rådgivningsarbejde i forhold til at give interesserede grundig information om projekterne. Vi bruger meget tid på at indsamle al den information, der kræves for at kunne strukturere dit ophold i forhold til dine ønsker.

Hvert af vores kontorer har udgifter til husleje, vand, el og inventar. Herudover har vi udgifter til lønninger og træning af vores projektrådgivere. Hvert kontor må desuden betale registreringsafgift til staten og købe hjælp til bogholderi og skatteindberetning.

Vi tror på, at vores bevidste prioritering af god rådgiving og kommunikation er en vigtig langsigtet investering, som gør det muligt for os at opretholde høj kvalitet og sikkerhed på vores mange projekter. Vores rådgivningsarbejde består bla. af informationsmøder flere gange årligt (over hele landet), oplæg og rejseforedrag på landets gymnasier, udsendelse af brochurer og andet informationsmateriale, vedligeholdelse af netværk for tidligere frivillige og afholdelse af individuelle møder. Alt dette gør os i stand til at gøre flere frivillige opmærksomme på de mange steder i verden hvor en frivillig indsats kan gøre en stor forskel.

Kort sagt - Uanset hvilket projekt du vælger, vil din betaling gå til et godt formål, og betyde positive forandringer for verdens mennesker, planter og dyr.

Som du kan se, skal den pris du betaler, ses i en sammenhæng og som en vigtig del af en større helhed. Sammen skaber vi lidt efter lidt de resultater, som der er hårdt brug for i udviklingslandene. Rigtig mange mennesker får gavn af din indsats, og uden alle jer frivillige ville intet af dette vigtige arbejde være muligt. 

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲