You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Projects Abroad sætter ny kurs for humanitært arbejde

Fra slutningen af 2017 sender Projects Abroad ikke længere frivillige ud for at arbejde på børnehjem. Fokus på projekterne vil i stedet være på at støtte familier, så børn kan blive boende hos forældre eller familiemedlemmer og ikke på børnehjem.

I Projects Abroad er vi stolte af at præsentere vores samarbejde med ReThink Orphanages, hvor vi sammen vil udvikle bæredygtige alternativer til børnehjem og andre permanente boformer for børn.

glade børn undervises af frivilligeBørnehjem er stadig meget udbredte i mange udviklingslande, men det er ikke den bedste løsning for sårbare børn. Med mere end8 mio. børn på børnehjem og institutioner i hele verden, er det vigtig at støtte løsninger hvor børn kan blive boende hos forældre eller andre familiemedlemmer. Op til 80% af børn på børnehjem har en eller begge forældre, som med ekstra støtte kan tage sig af deres børn.

Projects Abroad har i mange år samarbejdet tæt med forskellige boformer for at yde ekstra støtte til børnene på stedet. Vores frivillige og lokale personale har ydet en kæmpe indsats for at forbedre forholdene for disse børn. Vi har altid ment, at børnehjem skulle være den sidste udvej for et hvert barn, og vi har derfor støttet lokale partnere som har haft fokus på at reducere antallet af børn på børnehjem.

Fremover vil vi udelukkende fokusere på at støtte og samarbejde med projektpartnere igennem et helhedsorienteret fokus. I nogle lande, f.eks. Cambodja, etablerede vi denne type samarbejde for flere år siden, og vi har god viden om og erfaring med succesfulde initiativer som hjælper familier med at have børnene hjemme og derved giver børnene et bedre udgangspunkt for deres udvikling.

Direktør for Projects Abroad, Greg Thomson, kalder det nye fokus et stort skridt frem for børn som lige nu bor permanent på børnehjem. ”I 2016 har Projects Abroad evalueret hvor og hvordan vores frivilliges store indsats bedst kan gøre nytte, især når det handler om at arbejde med børn. Et tilbagevendende tema var at øge fokus på en helhedsorienteret indsats for børnene.”

De seneste to år har Projects Abroad meget aktivt målt på hvordan de frivilliges arbejde har haft en positiv effekt på både børnehjem og dagstilbud til børn, f.eks. børnehaver og dagscentre. På dagstilbudene kan Projects Abroad i et væsentligt større omfang støtte det humanitære arbejde med en tværfaglig tilgang igennem undervisning og sundhedsfagligt arbejde på samme projekt.

frivillige læser historier”Ved en helhedsorienteret indsats hvor vi samarbejder med dagstilbud, når vi bredere ud i lokalsamfundet og har en længerevarende positiv indflydelse. Her kan forældrene tage på arbejde imens deres børn får en tryg pasning, som styrker deres tidlige udvikling igennem undervisning og hygiejne,” fortæller Jenny Puyo, som er leder af Projects Abroads programudvikling.

Det betyder at Projects Abroad fra slutningen af 2017 ikke længere vil sende frivillige til børnehjem og døgninstitutioner og i stedet samarbejde med lokale partnere som har dagstilbud til børn. Vi vil samarbejde direkte med lokale partnere som hjælper børn tilbage til deres familier.

Vores samarbejde med børnehjem for handicappede børn bliver udfaset i et andet tempo, idet vi fortsat vil sende uddannede fysioterapeuter og ergoterapeuter til disse projekter indtil projekterne selv har medarbejderkapacitet til at give børnene den nødvendige støtte og behandling og på længere sigt sikre, at børnene kan blive boende hos deres familier og ikke på en institution.

Med tiden og under kyndig rådgivning fra anerkendte børneorganisationer vil vi med tiden udfase samarbejdet med alle børnehjem og døgninstitutioner på etisk og bæredygtig vis.

Læs mere om vores helhedsorienterede indsats i vores arbejde med børn.

Tilbage til nyhedslisten

Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20

Abonnér via RSS

Nyheder Feed
Tilbage til toppen ▲