You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde inden for Farmaci i Ghana

Oversigt
  • Placering: Cape Coast, Central Region
  • Rolle: Læring igennem observation og dialog med professionelle farmaceuter.
  • Projekttype: Hospital eller apotek
  • Indkvartering: Værtsfamilie
  • Priser: Fra 15.150 kr
  • Projektlængde: Fra 2 uger
  • Startdato: Fleksibel

Frivilligt arbejde med farmaci i Ghana

Du kan deltage på et projekt inden for farmaci i Ghana, hvor du kan lære om hvordan man arbejder med farmaci i et udviklingsland som Ghana.

Alle frivillige uanset baggrund kan hjælpe til på dette projekt. Om du er i gang med et sabbatår, vil optjene point til kvote 2, eller blot vil gøre en forskel som voksenfrivillig, kan du være med.

Vi arrangerer ligeledes praktikophold inden for farmaci, så er du studerende og interesseret i arbejde med farmaci som et led i din uddannelse, kan vi planlægge et lærerigt praktikophold for dig.

Projektet foregår i Cape Coast, hvor vi også har en række andre projekter inden for Medicin & Sundhed.

Din rolle på projektet

Du vil arbejde på et undervisningshospital eller et lokalt apotek, hvor du arbejder sammen med uddannede farmaceuter eller lederen på stedet.

Du skal forvente at lære igennem observation af og dialog med det faste personale. Du vil se hvordan medicin administreres og udleveres, og du vil få mulighed for at interagere med patienterne og lære om deres diagnose og behandling.

Det er altid 100% op til det faste personale at afgøre dine arbejdsopgaver. Du kan forvente at følge med på stuegang og se hvordan patienterne instrueres i korrekt indtagelse af medicin.

Du kan også vente at deltage på outreaches, hvor du sammen med de øvrige frivillige på medicinske projekter og lokalt sundhedspersonale tager ud i lokalsamfund for give gratis sundhedsydelser. Her vil du være med til at uddele medicin og hjælpe med behandlinger under supervision af lokale læger.

Bæredygtige projekter med etiske retningslinjer

I samarbejde med vores lokale partnere har vi udviklet en langsigtet handlingsplan, som addresserer udfordringer og behov i det pågældende land. Vi arbejder sammen om at nå målsætningen for handlingsplanen, og du vil se hvordan dit arbejde er vigtigt for den langsigtede indsats.

På alle vores projekter inden for Medicin & Sundhed bruger vi en sikker og anonym global database til at dokumentere og følge vores frivilliges arbejde på projekterne. Her noterer vi alle oplysninger indsamlet fra outreaches, sundhedskampagner, og anonymiserede patientprofiler, så vi kan følge udviklingen for både områder og den enkelte patient. Vi bruger også dataene til research og publikationer om sundhedsrelaterede emner. 

Det er afgørende, at alle frivillige og studerende på projekter inden for Medicin & Sundhed følger vores etiske retningslinjer og adfærdskodeks. Patienterne kommer altid i første række, og vi sørger for, at du får en grundig introduktion når du ankommer.

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲