You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Prisen afspejler kvaliteten

Frivilligt arbejde - Det er ikke lige meget hvordan…

Der er efterhånden en del organisationer, der sender frivillige ud på projekter i udviklingslande. Mange af disse organisationer er dygtige og langt de fleste har gode intentioner. Desværre sker der ofte det, som med så meget andet, at man ved discountløsninger kommer til at gå på kompromis med kvalitet.

Vores frivillige fortæller ofte, at de har været særdeles glade for vores høje serviceniveau både før og under deres ophold. Det er vi altid glade for at høre. For kvalitet er noget af det, vi prioriterer højest både i vores service over for de frivillige, men også kvaliteten af selve projekterne. I skal kunne regne med at jeres gode arbejde har værdi og gavner.

Vi stiller krav

 Vi giver dyrene en stemme

I Projects Abroad lægger vi stor vægt på sikkerhed, kvalitet og bæredygtighed. Ikke kun over for vores frivillige, men også for de mennesker og dyr, som vi forsøger at hjælpe.

Derfor har vi udviklet nogle principper omkring, hvordan vi arbejder på vores projekter og hvordan vores frivillige indgår i disse. Med vores lokale kontorer på alle destinationer kan vi skabe sikkerhed, tryghed og sikre at rammerne er i orden. Dette kan være langt sværere at kontrollere for de organisationer, der kun har en lokal samarbejdspartner mange tusinde kilometer væk.

Nogle af de sikkerhedsforanstaltninger vi tager, medfører større omkostninger for os – men det er foranstaltninger, som vi finder uundværlige for at kunne udføre et værdifuldt arbejde på destinationerne.

Kort sagt arbejder vi ud fra et trekløver af principper, som danner rammen om vores projekter:

1: Vi prioriterer børns og voksnes rettigheder

På vores humanitære projekter arbejder vi ud fra lokale strategier, som sikrer, at rammerne og sikkerheden er i orden. Hvert land har en handlingsplan for det humanitære arbejde, som sætter målsætninger op for de humanitære projekter i landet. Du finder handlingsplanerne her på hjemmesiden under de respektive destinationers individuelle side for humanitært arbejde. På vores menneskerettighedsprojekter lever vi op til FN’s konvention om menneskerettigheder, og vi yder en aktiv indsats for at oplyse lokale om deres rettigheder og hjælpe dem, som allerede befinder sig i problemer.

2: Vi giver dyrene en stemme

I Projects Abroad vil vi gerne hjælpe dyrene og give dem de bedst mulige vilkår. Vi tror på, at dyr skal have lov at være dyr – så vilde og fantastiske, som de er i naturen. Og de skal behandles med respekt. På vores projekter inden for Veterinærmedicn & Dyrepasning samarbejder vi med organisationer, der forsøger at rehabilitere dyrene og genudsætte dem i deres naturlige habitat. Og hvis dette ikke er muligt, bliver de plejet og passet på en værdig måde. Hvad enten det er husdyr eller vilde dyr, så fortjener de respekt og ordentlig behandling.Hos Projects Abroad er brænder vi for naturen og bæredygtighed

3: Vi skaber bæredygtige projekter

På alle vores projekter er bæredygtighed en høj prioritet. Dette omfatter bl.a. brug af lokal arbejdskraft – vi skaber arbejdspladser. Vi sørger også for, at ansatte i udviklingslandene får en konkurrencedygtig løn under de lokale forhold. Ved at skabe arbejdspladser og gode vilkår, er vi med til at ændre lokalsamfundet.

Bæredygtighed betyder også, at vi sikrer os, at projekterne altid kan køre – uanset om der er frivillige eller ej. Projektet skal kunne køre uafhængigt af de frivillige således at lokalsamfundet ikke lider overlast, hvis vi af den ene eller anden grund ikke kan sende frivillige dertil. Bæredygtighed er også tænkt ind i vores projekttyper.

Vores projekter inden for IT-undervisning, Mikrofinans, Natur og Miljø, og Undervisning er alle med til at udvikle lokalsamfundene i en bæredygtig retning, for vi ønsker at vores hjælp resulterer i at lokalsamfundene, børnene, dyrene og økosystemerne kan ”stå på egne ben”. Læs mere om vores tilgang til bæredygtighed.

Lidt om pris og kvalitet

Du vil uden tvivl kunne finde organisationer som er villige til at sende dig afsted uden straffeattest, uden regler og krav og billigere end vi gør – men pris og kvalitet hænger ofte sammen. Når priserne skal skæres ind til benet, så får det ofte konsekvenser – men på bekostning af hvem?

Så inden du vælger organisation så tænk over følgende:

  • Hvad er dit formål med at rejse ud som frivillig? Eller rettere hvad er det vigtigste for dig at projektet lever op til?
  • Stiller organisationen krav til dig og de lokale partnere, så du er sikker på at projekterne gavner?
  • Bliver børnenes og dyrenes behov og velvære taget i betragtning?
  • Er der altid er en støttekontakt i nærheden fra den organisation du rejser med og ikke blot fra samarbejdspartneren?

Du skal finde den rigtige løsning for dig – for alle organisationer ønsker vel at hjælpe de lokalsamfund de arbejder i. Alt vi beder dig om, er at du er kritisk og stiller spørgsmål. Det er din ret at stille krav til kvaliteten og det er kun gennem dine krav og dine holdninger, at vi kan sikre at alle organisationer tager ansvar.

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲