You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Lokalt personale på alle destinationer

En af vores ansatte på menneskerettighedskontoret i Cape Town

Hos Projects Abroad arbejder vi for at det skal være nemt og sikkert at rejse ud som frivillig. Det er vigtigt for os, at I frivillige føler jer trygge og bliver en del af et fællesskab. Derfor har vi lokale ansatte på alle vores destinationer som sammen arbejder for at hvert enkelt frivillig får en god oplevelse, og at projekterne får mest mulig gavn af din indsats.

Hvert land har sin egen kultur og særlige udviklingsmæssige problemstillinger som har indflydelse på de enkelte projekter og vores frivilliges arbejde. Derfor er vores lokale ansattes viden om kultur, sprog og lokal udvikling vigtig, for både at sikre vores frivillige god rådgivning og hjælpe med at sikre størst muligt udbytte og udvikling af projekterne. De vigtigste arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

Rådgivning og planlægning inden afrejse

Når man rejser for ud for at arbejde som ulandsfrivillig i et fremmed land er det vigtigt, at man har mulighed for at forberede sig hjemmefra og have alt planlagt. Vores danske rådgivere og din volunteer advisor hjælper dig med forberedelserne. De svarer på spørgsmål om det frivillige arbejde eller den lokale kultur, og de hjælper hvis du har præferencer til eksempelvis mad eller indkvartering.

Der er mange overvejelser som ligger til grund for hvert enkelt ophold og er med til at sikre, at det bliver en succes. Eksempelvis hjælper vores rådgivere dig med at finde det projekt der bedst passer til dine kvalifikationer og personlige ønsker, samtidig med de har det enkelte projekts behov for øje.

Støtte og sikkerhed fra start til slut

En anden vigtig opgave for vores lokale kontorer er at støtte og hjælpe de frivillige under opholdet. Hver enkelt frivillige bliver hentet i lufthavn og gennemgår herefter et tilrettelagt introduktionsforløb, hvor en lokal medarbejder giver dig en introduktion til lokalsamfundet, kulturelle skikke, sikkerhed og anden nyttig viden.

Derudover virker de lokale kontorer som et socialt samlingspunkt for de frivillige, og hjælper igennem sociale aktiviteter med at bygge et fællesskab blandt de frivillige. har en personlig kontakt som kan hjælpe hvor der er behov for det, og samtidig fortages der løbende evalueringer således der følges op på om de frivilliges dagligdag på projekter og værtsfamilier fungerer optimalt.

Det er ikke alle frivillige som har brug for samme støtte, men de færreste bor og arbejder i længere tid i et udviklingsland uden til tider at have brug for en hjælpende hånd. Er uheldet ude og der opstår en nødsituation så kan de lokale ansatte tilkaldes døgnet rundt så du kan få hurtig hjælp. Alt i alt sikrer dette trygge rammer for det frivillige arbejde.

Kvalitetssikring og udvikling af projekter

For de fleste frivillige er der et direkte eller indirekte ønske om at hjælpe, og være til gavn for de lokalsamfund de bliver en del af. For at opnå dette er det ikke blot et spørgsmål om at træffe aftale med et hospital eller en anden lokal organisation og derefter sende en frivillig derud; positiv udvikling på projekterne kræver et langsigtet samarbejde.

Inden et samarbejde opstartes skal organisationens behov afdækkes, og det skal sikres at der er en gensidig forståelse af hvad der skal og kan opnås ved at få hjælp af frivillige. Derfor er det en nøgleopgave at bygge og vedligeholde relationer med lokale projekter på vores destinationer. Selv når samarbejdet er oppe at køre, kan behovene på de enkelte projekter hurtigt ændre sig. Derfor evaluerer de lokale kontorer indsatsen kontinuerligt sammen med de lokale partnerorganisationer, og holder øje med at de frivilliges indsats er til gavn.

De frivillige yder en stor indsats uanset projekt, hvad end der er tale om skoler, hospitaler, miljøprojekter eller noget helt andet. Derfor er det vigtigt at samarbejdet med de lokale partnere tages seriøst og administreres ordentligt. Projects Abroad støtter normalt ikke projekterne finansielt men bidrager med de frivilliges indsats og store donationer af materialer, reparerer lokaler eller bidrager med anden form for materiel støtte til de enkelte projekter.

Samlet set har Projects Abroad mere end 30 destinationskontorer med lokale ansatte som står klar til at hjælpe.

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲