You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Projects Abroads Globale Database

Vores globale database er et vigtigt redskab I Projects Abroad som giver os mulighed for at dokumentere og evaluere vores indsats på projekterne i hele verden.

I databasen kan frivillige se reelle resultater af deres store indsats, og hvordan de bidrager til at vi når de langsigtede mål defineret i vores handlingsplaner.

Det er vigtigt for både vores frivillige, vores partnere og Projects Abroad vores frivilliges indsats gør en forskel i de lokalsamfund, som vi arbejder i, og for de lokale indbyggere, som vi møder hver dag.

Hvordan bruger vi vores globale database?

Vi identificerer behov og definerer målsætninger

Når vi skal arbejde med vores globale database, er det vigtigt, at vi først får indsamlet data som skal udgøre udgangspunktet for vores målsætninger. Vi indsamler oplysninger om en gruppe eller et individ, og samler dem i databasen, som vi så bruger til at følge udviklingen.

Sådanne oplysninger kan f.eks. vise at en børnehave ikke har nogen ressourcer til god hygiejne, f.eks. små plakater med instruktioner til hvordan man vasker hænder eller i det hele taget om børnene har adgang til rent vand, som de kan vaske hænder i. Vi kan dermed bruge denne information til lave en handlingsplan for at højne hygiejnen i denne børnehave.

Fokus på indsatsen

Udover at vise os hvad vi skal fokusere på hos en lokal partner, hjælper databasen os med at justere indsatsen for hvert individ eller lokalsamfund. Hvis vi f.eks. ser en stigning i omfanget af livsstilsygdomme (f.eks. diabetes og overvægt) i et lokalsamfund, kan vi udføre kampagner om sundhed og ernæring og foretage helbredsundersøgelser.

Vejledning til frivillige

Vores globale database opdateres hver dag af frivillige og medarbejdere i hele verden. Vi kan dermed bruge informationen til at give frivillige specifikke mål for deres arbejde. De frivillige får dermed mulighed for at yde en vigtig indsats hvor den er mest nødvendig, og vi sikrer, at frivillige ikke arbejder forgæves men derimod efter den langsigtede handlingsplan.

På et humanitært projekt kan vi f.eks. bruge databasen til at vurdere hver enkelt barns udviklingsniveau. Vi kan derefter inddele børnene i mindre grupper efter niveau og dermed sikre, at de får præcis den støtte, som de har brug for. Som hvert barn udvikler sig, kan vi på ny inddele dem i mindre grupper, så et barn ikke bliver overset.

Monitorering af udviklingen

Vores globale database hjælper os med at fokusere på de enkelte projekters målsætninger og målrette vores ressourcer, så vi får det bedste udbytte. Vi bruger også databasen til at følge resultaterne af vores frivilliges indsats og fremskridt. Ved kontinuerligt at indsamle data fra projekterne kan vi se hvilke aktiviteter som fungerer og hvilke aktiviteter som skal ændres. Med denne proces kan vi altid sikre os, at vi bevæger os i den rigtige retning.

Sikkerhed og fortrolighed

Det er vigtigt at individer forbliver anonyme, og derfor bruger vi ikke navne i databasen. Hvert individ får i stedet et ID-nummer. Vi beskytter dermed hver enkelt individs privatliv og ret til fortrolighed og sikrer, at personlige oplysninger ikke er tilgængelige for uvedkommende.

Når frivillige har afsluttet deres projekt, stopper vi deres adgang til databasen. Det er afgørende for os, at vi kan sikre lokale indbyggeres sikkerhed og fortrolighed.

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲