You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilliges beretninger : Charlotte L., Alle Humanitære projekter i Kenya

Kenya - Humanitært arbejde - Charlotte L.

Jeg vil gerne berette om mine erfaringer og oplevelser fra Kenya som professionel frivillig på et børnehjem i perioden 15.6.12 til 13.7.12. Jeg er lige kommet hjem efter et lærerigt og spændende ophold i en måned i en by ved navn Nakuru.

Jeg får lige lyst til at fortælle, at tanken om at arbejde frivilligt har cirkuleret i mit hoved i flere år; at kunne gøre noget for andre giver mening for mig. I sep. 2011 var jeg til et informationsmøde hos Projects Abroad. Her tog jeg en beslutning om at jeg ville afsted og lave humanitært arbejde i sommeren 2012. Valget blev Kenya.

Charlotte L.

Jeg arbejder til daglig i Dragør Kommune som familievejleder og Marte Meo terapeut. Jeg har meget erfaring med at arbejde med børn og deres familier.

Der har været forberedelser inden turen, fordi det var meget vigtigt for mig, at gøre sig nogle tanker om, hvad det var jeg ville, når jeg skulle til et fremmed land og arbejde som professionel frivillig. Du ved heller ikke helt hvad det er du kommer ned til, men det er godt at forberede sig, og være åben overfor hvad der møder en. Formålet med at være frivillig var for mig at kunne introducere Marte Meo metoden for det lokale personale, vise videoklip fra forløb i Danmark og se hvordan dette blev modtaget. Håbet var, at det måske kunne bruges fremadrettet på børnehjemmet. Jeg ville også gerne være en del af børnenes hverdag sammen med personalet, og bruge min erfaring og faglighed jeg har omkring relationsarbejde og udviklingsarbejde i Danmark. Jeg havde også tanker omkring, om Kenya kendte til ADHD problematikker. ADHD er stigende i Danmark, men hvorfor? Jeg vil gerne gennem opholdet i Kenya opleve en kulturudveksling. Det er et vigtigt udgangspunkt for at kunne lære af hinanden.

Jeg forberedte mig også mentalt på turen, læste en del om Kenyas kultur, historie, natur og geografi. Desuden brugte jeg energi på at finde sponsorer som ville give legetøj og redskaber til projektet og som børnene kunne få glæde af. En stor tak til Lego og Penol som har sponsoreret gaver til børnene og dermed har været med til at skabe en masse glæde og kreativitet.

Charlotte L.

Flyet letter fra Paris til Nairobi og der er 8 timer i luften foran os. I flyet sidder jeg sammen med en amerikaner som skal lave frivilligt arbejde i Ghana, og skal nu ned til sin familie, som bor der på andet år. Jeg tænker, at det er rart at tale med et menneske som mentalt er på det sammen sted som mig selv. Amerikaneren slutter af med at sige til mig ”jeg tror ikke det er sidste gang du kommer af sted”. Efterfølgende tror jeg at han har meget ret.

Allerede ved ankomsten til Nairobi fornemmer jeg at alting er anderledes; der er et mylder af mennesker, farver, dufte, kaos og varmen. Vi bliver modtaget af to søde projektmedarbejdere fra Projects Abroad, og bliver kørt til et guesthouse for at overnatte. Velkommen til Kenya. Jeg skulle lige vende mig til vagter, hegn og pigtråd.

Dagen efter nyder jeg turen til Nakuru, som er fyldt med storslået natur.

Ingelise og jeg skal bo lokalt hos Rose, som arbejder i en bank. Børnehjemmet ligger lige i nærheden. Jeg oplever den skønneste natur ned over Nakuru søen hver morgen, når jeg går ned til børnehjemmet Heaven of Hope. Jeg bruger ofte min tid på vej til og fra børnehjemmet til at komme i snak med folk, der enten graver grøft, hakker sten til bygninger, de lokale mænd/koner eller skoleeleverne. Jeg har fået en meget stor indsigt i hvordan folk i Kenya lever og hvordan deres hverdag fungere. Det der har gjort stort indtryk på mig er den varme, imødekommenhed og interesse for at høre hvem jeg er, hvad jeg laver i Kenya, og hvordan jeg lever i Danmark. Jeg mødte meget fattigdom under mit ophold, men jeg oplevede en vedholdenhed, vilje, slid og smil om at det hele nok skal komme til at gå. Det virker nogle gange meningsløse i min verden med de kummerlige forhold. I min fritid har jeg brugt tid på at være i nærmiljøet. Jeg var meget interesseret i at få en indsigt i, hvordan befolkningen lever i Kenya. Jeg har eks. været på besøg hos Martas (en pige i huset hos Rose) familie som lever som farmer en times kørsel fra Nakuru. Jeg mødte en gæstfrihed som rørte mit hjerte. Og sikke en anderledes verden fra min. Forholdene er meget simple. Huset består af et simpelt træværk, hvor aviser er blevet brugt til at isolere væggene indendørs. Der er hverken vand, lys eller toilet, og køkkenet består af et åben ildsted med to gryder.

Natur - selvfølgelig skulle jeg se natur i Kenya. Jeg var med Abroad Procekt på en tre dags tur til Massai Mara og se de vilde dyr, helt fantastisk tur.

Jeg arbejdede på børnehjemmet Heaven of Hope i Naka i Nakuru i en måned sammen med en tidligere kollega, Ingelise. Børnehjemmet har 42 børn og 4 faste personalemedarbejder. Børnehjemmet er 3 år gammel. Historien starter med, at disse 4 unge mennesker vil gøre end forskel for disse børn ved at skabe et hjem for dem. Det lykkes for dem. Jeg oplevede at blive mødt med åbne arme og stor tillid. Personalet vidste, at jeg kom med respekt for deres kultur og en viden omkring børns udvikling. De vidste på forhånd hvordan jeg arbejder med børn i Danmark, som er følelsesmæssig udsatte af forskellige årsager. Dette har gjort det rigtig nemt for mig at arbejde som professionel frivillig. Personalet ønskede mere viden om børnenes udvikling, og hvad de kunne gøre i forskellige situationer. Børnene kom fra meget forskellige baggrunde. Nogle af dem var blevet forladt eller taget fra deres forældre. Andre var seksuelt misbrugt eller HIV smittet. Jeg fulgte hverdagen på Heaven of Hope sammen med 14 børn fra alderen 0 til 5 år og personalet.

Charlotte L.

Inden jeg rejste til Kenya tænke jeg ”kan jeg nå at gøre en forskel på 1 måned” Jeg vil sige, at jeg er blevet overrasket hvor meget man kan nå på en måned. Det vigtigste for mig har været processen i forløbet. Formidling til personalet om børnenes udvikling - at bruge sig selv i hverdagen - at få det hele til at fungere i hverdagen i samråd og respekt med personalets arbejde, - og hvordan Marte Meo redskaberne kunne bruges og praktiseres af personalet selv. Det har været meget vigtigt for mig at bruge Marte Meo metoden for at vise, hvordan jeg arbejder med relationer mellem børn og personale for at skabe en sund udvikling. Og det har lykkes.

Jeg arbejdede specifikt med en lille dreng, Poul, på halvanden år. Han var meget trist følelsesmæssigt og meget indelukket og passiv. Jeg filmede forløbet undervejs og formidlede til personalet hvad jeg gjorde for at skabe udvikling. Formålet var at vise personalet, at børn, som er følelsesmæssigt påvirket, kan udvikles positivt ved at støtte dem på en bestemt måde. Jeg brugte mig selv i forløbet. Jeg fik den største oplevelse da Poul en dag kikkede på mig med et stort smil, og lys i de store brune øjne, hvilket smeltede mit hjerte. Personalet kunne selv mærke en forandring med den lille dreng, og sidst i forløbet kunne personalet selv praktisere og støtte op omkring Pouls videre udvikling.

Charlotte L.

Undervejs har der været forskellige snakke med personalet om f.eks. hvordan personalet støtter op omkring børn, der har uhensigtsmæssig adfærd. Personalet lærte, at positiv opmærksomhed, sproglig udvikling, aktiviteter i små grupper alt sammen er med til at stimulere børnenes kreativitet og koncentration.

Det har været en stor oplevelse for mig, og jeg gør det gerne igen. Jeg har lært en masse af at være i Kenya. Jeg har lært hvor gode børnene er til at lege og set hvordan de hjælper hinanden som en stor familie. Børn kan skabe en leg ud af ingenting. Jeg har set hvordan hverdagen foregår med faste rutiner for børnene som giver dem en tryghed og forudsigelighed trods fattigdom.

Jeg fik en mail fra børnehjemmet i sidste uge. De fortalte, at Poul fortsat er i en positiv udvikling -hvad mere kan jeg ønske mig. Hvis der er yderligere spørgsmål til min tur til Kenya, er jeg i gang med at lave en blok, hvor beskrivelserne er mere detaljeret.

Hilsen

Charlotte L.

Denne frivilligberetning kan indeholde referencer til frivilligt arbejde på børnehjem. Find ud af mere omkring Projects Abroads nuværende holdning til frivilligt arbejde på børnehjem, og vores fokus på helhedsorienteret arbejde med børn.

Frivillige er alle forskellige og har derfor forskellige oplevelser. Dette er en personlig beretning, og din egen oplevelse på projektet kan være helt anderledes. Vores projekter udvikler sig løbende med tiden. Vind og vejr kan også have en indflydelse på dit arbejde på projektet. Vi anbefaler derfor, at du bruger disse beretninger som inspiration og forholder dig til selve projektbeskrivelsen eller kontakter vores danske rådgivere.

Tilbage til Frivilliges beretninger

Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20

Abonnér via RSS

Frivilliges Beretninger Feed
Tilbage til toppen ▲