You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Etik og adfærdskodeks inden for Medicin & Sundhed

Som deltager på et projekt inden for Medicin & Sundhed med Projects Abroad i et udviklingsland vil du opleve udfordringerne ved at yde optimal lægehjælp med begrænsede ressourcer og faciliteter. På vores medicinske projekter arbejder frivillige for at give vigtig behandling til tusindvis af indbyggere – og ofte er det indbyggernes eneste mulighed for lægehjælp.

På samtlige projekter inden for Medicin & Sundhed arbejder vi ud fra en handlingsplan med specifikke mål for hvert land. Her etablerer vi udveksling af medicinsk viden og erfaring. Vi er dedikerede til at sikre, at vores medicinske projekter har en positiv effekt på de lokalsamfund vi arbejder i, og at vores frivillige opfører sig etisk korrekt og ansvarligt igennem hele deres projektforløb.

For at sikre at vores medicinske projekter har en positiv effekt i de lokalsamfund som vi arbejder i, bruger vi en global database. Dette er et sikkert og anonymt værktøj som giver os mulighed for at dokumentere, monitorere og analysere indsatsen fra frivillige, lokale medarbejdere og projektpartnere på de respektive projekter. Vi bruger oplysningerne til at styrke vores indsats og til at nå de langsigtede mål beskrevet i vores handlingsplaner.

Vores principper

Vi bruger følgende principper til at forventningsafstemme med vores frivillige, studerende og projektpartnere på projekter inden for Medicin & Sundhed:

  • Etik og adfærd inden for medicin er universel. Selv hvis medicinske praksisser er forskellige fra land til land, forventer vi at alle vores frivillige og studerende lever op til universelle standarder inden for etik og adfærd.
  • Lokale, professionelle medarbejdere på projekterne er de bedst kvalificerede til vurdere behandlingen af patienterne og i hvilket omfang frivillige og studerende skal involveres.
  • Det primære ansvar for patienterne ligger hos de lokale, professionelle medarbejdere. Frivillige og studerende observerer og eventuelt assisterer kun under direkte supervision og vejledning fra de lokale, professionelle medarbejdere.
  • Frivillige og studerende bør kun udføre procedurer og opgaver som de er fagligt kvalificerede til at udføre.

Vores forventninger til frivillige og studerende på medicinske projekter

I vores politik om etik og adfærd vejleder vi vores frivillige og studerende om korrekt opførsel på et medicinsk projekt:

  • Ansvarlig opførsel på alle tidspunkter.
  • Observer, lær og respekter de lokale, professionelle medarbejderes viden og erfaring.
  • Vær forpligtet til at yde patienten den bedst mulige behandling.
  • Respekter patienter og kollegaers ønsker og privatliv. Billeder og videoer skal ikke optages eller deles (heller ikke på sociale medier) uden samtykke fra patient, kollegaer og Projects Abroad, ligesom at du aldrig skal give personlige oplysninger om patient, heraf diagnose og behandling.
  • Vær opmærksom på og respektfuld over for kulturelle forskelle og observer og respekter lokale professionelle medarbejdere og patienters perspektiv.
Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲