You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Børnebeskyttelsespolitik

Bæredygtige, humanitære projekter

I Projects Abroad er det vigtigt for os at sikre at vores frivillige, lokale partnere og værtsfamilier har gode og trygge rammer.

Vores humanitære projekter er meget mere end frivilligt arbejde på et børnehjem og kræver særlige forholdsregler, fordi de ofte involverer arbejde med små børn. Disse forholdsregler skal sikre, at både børnenes og vores frivilliges interesser prioriteres højt ligesom at vi vil sikre os, at vores humanitære projekter er bæredygtige og værdifulde for både vores lokale partnere og vores frivillige.

Arbejde med børn: frivilligt arbejde på børnehjem, skoler og børnehaver

Frivillig på børnehjem

På mange af vores humanitære projekter arbejder vi med meget udsatte og sårbare børn. Nogle børn er blevet forladte af deres forældre, nogle børn har levet på gaden, og nogle børn er underernærede. Det er derfor vigtigt at fokusere på børnenes forskellige behov og vores frivillige yder hver dag en stor indsats for disse børn.

Vi har forskellige humanitære projekter, og i hvert land tilpasser vi vores humanitære projekter efter behovet for hjælp. Det betyder, at vi ikke kun arbejder på børnehjem i Afrika, men også i børnehaver, i slumkvarterer, på handicapcentre, plejehjem, på centre for gadebørn eller hvor der nu er behov for vores frivilliges arbejde og støtte.

Selvom børn bor på børnehjem betyder det ikke automatisk, at de er forældreløse. Det kan være, at begge deres forældre stadig er i live, men hvor økonomiske vanskeligheder har ført til at de ikke har råd til at tage sig af deres børn. Forældrene har måske derfor set sig nødsaget til at sende deres børn på børnehjem for at sikre, at børnene får mad hver dag.

Længere projekter har mere værdi

Vi opfordrer vores frivillige til at arbejde på deres projekter så længe som muligt hvad enten du arbejder frivilligt på et børnehjem, en skole eller en børnehave. Jo længere tid du arbejder på et projekt, jo bedre falder du til og jo bedre lærer du og børnene hinanden at kende. Du vil også få et dybere indblik i forholdene på projektet, og du kan derfor endnu bedre se, hvor og hvordan dit arbejde betyder noget.

Vi mener, at frivillige bør arbejde en vis periode på projekterne, for at projekterne bliver ved med at være bæredygtige og arbejdet bevarer sin værdi. Vores lokale partnere foretrækker ligeledes, at frivillige forpligter sig for en vis periode for at undgå for hyppig udskiftning af frivillige på en skole, børnehave eller børnehjem. Vi anbefaler derfor, at frivillige arbejder i mindst 4 uger og gerne noget længere også.

Lidt er bedre end ingenting

Frivillig på børnehjem

Når du tilmelder dig et projekt, er det vigtigt at du har realistiske forventninger til dit arbejde og værdien af det. En frivillig på et 4-ugers projekt får sandsynligvis ikke samme udbytte som frivillig på et 12-ugers projekt. Der vil altid være aspekter af arbejdet som først opleves på længere sigt.

Ikke desto mindre tror vi på, at lidt er bedre end ingenting. Vi er ikke enige i, at arbejdet med mennesker er ”alt-eller-intet” – at du enten dedikerer dit liv til det eller slet ikke gør noget. Vi tror på, at vores frivilliges energi, entusiasme og motivation opvejer manglende erfaring.

Sikre, effektive og bæredygtige projekter

Frivillig på børnehjem

For at sikre trygge rammer på alle på projekterne, det vil sige børnene, vores frivillig og de lokale partnere, har vi en børnebeskyttelsespolitik som alle frivillige forventes at følge – både for deres egen og børnenes sikkerheds skyld.

Vi har ligeledes en handlingsplan for vores humanitære projekter i hvert land. Handlingsplanen er forskellig fra land til land idet den skal passe til de specifikke behov. Vi evaluerer løbende vores projekter og tilpasser handlingsplanen således, at vi arbejder ud fra de bedste arbejdsgange og erfaringer.

Vi sender kun frivillige til projekter, hvor der er et reelt behov for deres arbejdskraft. Vores overordnede strategi for alle vores humanitære projekter er, at frivillige hjælper til med bæredygtige undervisingsaktiviteter samt støtte og omsorg til udsatte børn og sårbare grupper for at styrke deres fysiske, sociale, emotionelle og kognitive udvikling.

Frivillige på humanitære projekter skal opfylde følgende krav:

Frivillig på børnehjem

 • Fremvise deres straffeattest.
 • Oplyse en professionel reference.
 • Følge og respektere vores Børnebeskyttelsespolitik.
 • Deltage i workshops og evalueringer under hele deres projekt.
 • Rapportere om tilfælde af eller mistanke om omsorgssvigt af børn til Projects Abroad og en lokal NGO med fokus på børns vilkår.
 • Skaffe tilladelse fra både den lokale partner og Projects Abroad inden børn tages med til aktiviteter uden for de sædvanlige omgivelser.
 • Udfylde en afsluttende evaluering lige inden de rejser hjem fra projektet.

De lokale partnere i hvert land skal opfylde følgende krav:

 • Påkrævet registrering hos de lokale myndigheder.
 • Indgå en skriftlig kontrakt med Projects Abroad som dækker en lang række områder såsom sikkerhed og sundhed.
 • Tillade at medarbejdere fra Projects Abroad besøger og monitorerer projekterne løbende.
 • Indgå aktivt i at nå målene beskrevet i handlingsplanen.
Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲