You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Ulandsophold på bæredygtige projekter

Hos Projects Abroad er vi engagerede i at sikre forsvarlige og bæredygtige ulandsophold i enhver henseende. Vi stræber altid efter at sikre at vores projekter og vores frivilliges indsats efterlader et positivt bidrag hvor vi arbejder. Dette kommer til udtryk på mange måder så som simple genbrugstiltag på vores kontor i København, rådgivning af vores frivillige om bæredygtig turisme, og fremme af genskovningsaktiviteter på vores Natur & Miljøprojekter. Vi har forsøgt at kortlægge vores menneskelige og miljømæssige aftryk lidt mere i detaljer.

Ulandsophold med Projects Abroad

Frivillige på Ulandsophold med Projects Abroad

Vi er overbeviste om, at Projects Abroad bidrager positivt til de samfund, vi er en del af. Vi fremmer kulturel udveksling og bidrager til bæredygtige projekter til gavn for lokalsamfund og borgere.

Vi bringer nye goder og services til sårbare grupper som bor i de lande, vi arbejder i, og vi arbejder på at forbedre de sociale og miljømæssige forhold i udviklingslandene. Vi skaber også nye muligheder, og måske nye visioner for de frivillige, der vælger at rejse ud på et ulandsophold. I det lange løb håber vi, at vi kan skabe mere forståelse og accept i verden. Dette er måske ikke er så nemt at måle, men den tværkulturelle udveksling er en hjørnesten i Projects Abroad.

Dit ulandsophold

Vores frivillige

Uden frivillige - intet Projects Abroad. Det er takket være de 100.000+ frivillige, som siden 1992 har taget ud for at arbejde frivilligt på et ulandsophold, at vi eksisterer. Vi har derfor også en forpligtelse over for vores frivillige, og dette er en forpligtelse vi tager alvorligt.

Vi har lokale medarbejdere på vores destinationer, som gør en stor indsats for at levere den service, rådgivning, sikkerhedsvurdering og støtte som sikrer, at vores frivilliges ulandsophold forløber så gnidningsfrit som muligt, og at frivillige kan engagere sig i arbejde der er så meningsfuldt som muligt.

Værtsfamilier

Ulandsophold

Vi indkvarterer oftest vores frivillige hos lokale værtsfamilier. Dette giver de lokale familier en supplerende indtægt. Vi betaler altid mere end markedsraten og dette gør, at de kan få råd til ekstra goder, så som bedre uddannelse til deres børn eller udvidet adgang til lægehjælp og sundhedsgoder.

Det skaber ligeledes kulturel forståelse og udveksling - for begge parter – men måske endnu vigtigere, så håber vi for vores yngre frivillige at de oplevelser de har i dag vil hjælpe med at forme deres holdninger som morgendagens meningsdannere.

Partnerorganisationer

Der er to principper, der styrer samarbejdet med vores partnerorganisationer i de udviklingslande, hvor vores frivillige arbejder. Det første er, at vi aldrig erstatter lønnet arbejde med frivilligt arbejde. Organisationer der sender frivillige til udviklingslande i længere perioder risikerer at overtage lokale jobs. Det er vi ikke en del af.

Vores andet princip er, at vi sikrer, at der aldrig opstår økonomiske omkostninger eller andre udgifter for vores lokale partnere i forbindelse med vores frivilliges ulandsophold.

Ulandsophold

Projects Abroad giver en række donationer til vores partnerorganisationer, men foretager normalt ikke faste betalinger, da dette kan true den langsigtede drift af disse organisationer. Det er yderst vigtigt, at de forbliver økonomisk uafhængige. Donationerne kan være af forskellig art, fra basale undervisningsmaterialer som skolebøger, papir og blyanter eller den nye fløj vi byggede til en skole i Peru.

I sidste ende er vores samarbejde med partnerne ikke økonomisk. Selvom vi anerkender økonomiske midlers betydning, er vi der for at bidrage med frivillige kræfter.

Kulturel udveksling

På alle vores projekter opfordres frivillige til at lære de lokale sprog lidt at kende, og vi tilbyder en bred vifte af sprogkurser fra spansk i vores latinamerikanske destinationer til swahili i Tanzania. Selv det at man blot taler en lille smule af lokalsproget, bringer en et langt stykke i retning af at blive bedre integreret med den lokale befolkning og de ulandsophold man som frivillig arbejder på

Som en del af den omfattende introduktion vores frivillige modtager på deres første dag af deres ulandsophold, får de detaljeret information om kulturelle normer og hvorledes man begår sig i det land de besøger. Vi afholder også workshops løbende for frivillige, hvor de får en dybere indsigt i det land, som de arbejder i.

Som nævnt tidligere bor de fleste frivillige hos lokale værtsfamilier. Dette er et af de vigtigste aspekter i den kulturelle udveksling, og det tillader vores frivillige at opleve det virkelige liv i den destination de besøger; fjernt fra turistboblen som ofte karakteriserer måden hvorpå rejsende oplever Fiji eller Thailand. Med moderne kommunikationsformer kan frivillige nu holde kontakten til deres værtmødre, fædre og brødre via Skype of Facebook efter de vender hjem, og nogle frivillige opnår endda at være værter for medlemmer fra deres værtsfamilier i deres hjemlande.

Dit ulandsophold støtter lokale forretninger

Uanset hvor vi har projekter, bruger Projects Abroad og vores frivillige ugentligt mange tusinde kroner hos lokale forretningsdrivende og støtter på denne måde deres forretninger. Dette kan være i form af frivillige som benytter lokal transport til at tage på udflugter i weekenden eller ved at benytte lokale transportudbydere på vores Natur & Miljøprojekter. Dette gælder også vores lokale køkkenpersonale i Vietnam og Cambodja, når der købes mad på lokale markeder; når vi benytter lokale sproglærere til at undervise i wolof i Senegal eller når jamaicanske dansere kommer og afholder en dansetræning og kulturworkshop.

Projects Abroads miljømæssige aftryk

Hvis du som organisation tilbyder ulandsophold for frivillige, er det et faktum, at du vil være afhængig af luftfart og vi anerkender, at luftfart bidrager til klimaforandringer. Dette skal dog ses i et større perspektiv.

Vores frivillige rejser ud i verden for at bidrage med frivilligt arbejde i nogle af de lande hvor behovet for hjælp er størst. Når de har afsluttet deres arbejde, eller i weekenderne når de har fri, vil mange frivillige bruge tid på at rejse rundt og støtte de lokale økonomier med endnu flere penge. Dette kan ikke sidestilles med at rejse tusindvis af kilometer og tilbringe et par uger på et luksushotel.

Som en global organisation har Projects Abroad også behov for at flyve sine medarbejdere rundt i verden med jævne mellemrum. Vi tager ansvar for dette ved at arbejde på at have et positivt klimaregnskab. Hvert år optjener vi en større kvote CO2 igennem genplantning af træer på vores Natur & Miljøprojekter, end vi vurderes at udlede når vi evalueres af CO2-ofsetting organisationer.

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲