You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde med undervisning i udlandet

Undervis frivilligt i udlandet

Vil du hjælpe andre mennesker til en bedre fremtid? I Projects Abroad mener vi, at undervisning er stort og vigtigt skridt på vejen ud af fattigdom, og vi har derfor undervisningsprojekter i alle vores lande.

Klik her for at vælge destination

Stadigt flere udviklingslande får øjnene op for turisme som indtægtskilde, og derfor er der i mange lande en stor efterspørgsel i befolkningen efter engelskundervisning. Desværre kan udbuddet af engelskundervisning ikke matche efterspørgslen, og ved at undervise frivilligt i udlandet kan du være med til at hjælpe lokale indbyggere med at lære engelsk.

På langt de fleste af vores undervisningsprojekter er det eneste krav, at du taler tilstrækkeligt godt engelsk til at kunne give basal undervisning. Ofte er skolernes fokus på samtaleengelsk, så ved at tale med eleverne på engelsk hjælper du dem med at forbedre deres udtale og sætningskonstruktion og dermed med at kommunikere på engelsk.

Alle frivillige uanset baggrund kan arbejde på disse projekter, uanset om du rejser i forbindelse med sabbatårkvote 2, praktikophold, en grupperejse, som voksenfrivillig eller hvad du nu har i tankerne. Vi garanterer store oplevelser imens du yder en vigtig indsats!

Når du underviser frivilligt i udlandet

Du kan undervise frivilligt i alle lande og på en række forskellige projekter, og du er velkommen på følgende projekter:

  • skoler,
  • centre for gadebørn,
  • skoler for handicappede,
  • sprogskoler,
  • aftenskoler,
  • universiteter,
  • landsbyskoler,
  • forsamlingshuse,

I nogle lande arrangerer vi selv undervisningsprojekter som køres af de frivillige, f.eks. Teacher Training-projektet i Peru. Vi underviser hovedsagligt skoleelever i alderen 5-18 år, men vi har også enkelte projekter hvor vi underviser voksne. Ønsker du at arbejde med en bestemt aldersgruppe, så sig gerne til, så vi kan matche dig med det bedst passende projekt.

Du vil ofte opdage, at de eneste tilgængelige materialer er en tavle og noget kridt. Til gengæld kan du betragte dig selv som det vigtigste redskab i undervisningen. Eleverne vil altid gerne vide noget om dig. Mange af lektionerne vil give dig mulighed for at fortælle om dig selv og dit hjemland.

Støtte til undervisning

Mandlig frivillig underviser børn

Alt afhængigt af projekt vil du enten arbejde som hjælpelærer for en lokal lærer eller du vil får din egen klasse fra starten af dit projekt. Du arbejder mandag-fredag typisk 25 timer om ugen (4-6 timer om dagen) som inkluderer klasseundervisning og forberedelsestid. Du kan altså både hjælpe med at tilrettelægge undervisningen og udføre den.

Oftest vil klasserne du kommer til at arbejde med bestå af 15-30 elever, og en enkelt lærer kan ikke nå at hjælpe alle elever. Din tilstedeværelse vil både være et nyt og sjovt indslag i hverdagen og du vil især opleve hvordan du kan hjælpe flere elever videre med deres skolearbejde.

Mange frivillige vælger også at hjælpe til ved ekstra fag, eksempelvis sport, drama eller musik. Har du gode og sjove idéer til undervisningen eller læringsaktiviteter, er du altid meget velkommen til at diskutere dem med dine lokale kollegaer.

Støtte fra vores lokale personale

Du bør være forberedt på at undervisningsprojekterne ofte mangler struktur, og det kan være ganske frustrerende. Du vil ligeledes opdage at man i disse lande har en anderledes tilgang til undervisning. Vores lokale personale står klar til at hjælpe dig til rette på dit projekt, og du kan til enhver tid kontakte dem hvis du har brug for støtte. Som frivillig vil du normalt være ansvarlig for halvdelen af klassen, men du kan komme ud for situationer, hvor du kommer til at stå med hele klassen, så du bør være klar på en udfordring. 

På din personlige MyProjectsAbroad vil du finde idéer og materialer til undervisningsaktiviteter, og ofte kan vores lokale personale også bidrage med tidligere erfaringer. På din MyProjectsAbroad finder du også en Teaching Management Plan, hvor vi forklarer den langsigtede plan for projektet og hvad vores målsætning er. Planen er udfærdiget i forhold til behovene i det pågældende land, og vi kan måle effekten af vores frivilliges store stykke arbejde og løbende sætte nye mål.

Vi afholder jævnligt workshops for vores frivillige på undervisningsprojekter. Her kan du mødes med din koordinator og andre frivillige for at diskutere problemstillinger og udveksle idéer til undervisningen.

Ofte involverer disse workhops information om kulturforskelle, og det kan hjælpe dig til bedre at forstå undervisningssystemet i det pågældende land. Det er vigtigt for os at du har den rette støtte til at udføre dit arbejde bedst muligt.

Kontakt os gerne for mere information om dine muligheder, og lad os finde det projekt hvor vi bedst kan udnytte din energi og engagement.

Undervisning i:

Alle Undervisningsprojekter
Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲