You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Praktikophold inden for Socialt Arbejde

Praktikophold inden for socialt arbejde

Vores praktikophold inden for socialt arbejde er rettet mod at sende studerende ud i hele verden, hvor de får mulighed for at anvende deres teoretiske viden i praksis. Du vil komme til at arbejde sammen med uddannet personale, som arbejder på at kunne yde støtte til mennesker, der står overfor sociale udfordringer i deres hjemland.

Klik her for at vælge destination

Som studerende vil du få en helt unik mulighed for at indfri praktikkrav fra dit uddannelsessted ved at gennemføre et praktikophold i et udviklingsland. Du vil arbejde sammen en uddannet socialarbejder eller psykolog på dit praktiksted, hvor du vil observere, hjælpe og tilegne dig værdifuld erfaring.

Projects Abroad har sendt frivillige til lande hele verden over i 25 år. Vi samarbejder med lokale plejecentre, hospitaler, skoler og organisationer i de respektive lande for at hjælpe dem med at nå deres mål og styrke udvikling. Vi deler vores viden og ressourcer og placerer praktikanter på projekter, der vil have gavn af de studerendes indsats.

Du bør forvente krævende scenarier som f.eks. vold i hjemmet, alkoholmisbrug, børnemishandling eller andre problemer i lokale familier. Under opsyn vil du lytte, vurdere og hjælpe familier med at tilpasse sig eller løse de udfordringer, som de står over for.

I alle lande arbejder vi mod langsigtede mål, der bliver udlagt i vores Care Management Plans. Igennem vores Care Management Plans er vi i stand til at:

  • Identificere projekternes udfordringer;
  • Fokusere på at skabe løsninger for at hjælpe projekterne med at overkomme deres udfordringer;
  • Kontrollere processen på projekterne;
  • Evaluere vores globale indsats og planlægge det følgende år baseret på detaljerede rapporter.

Som praktikant vil du hjælpe med at opnå de fastlagte mål i de forskellige Care Management Plans, og bidrage til langsigtede, målbare og positive forskelle for hvert land.

Praktikophold med Socialt Arbejde i:

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲