You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Praktikophold i udlandet inden for Medicin & Sundhed

Forøg din kunne, frem din karriere, fyld din kuffert!

Er du studerende på en sundhedsfaglig uddannelse, kan du igennem Projects Abroad tage et praktikophold i en lang række udviklingslande. Vi har et bredt spænd og høj fleksibilitet af vores projekter, så vi er i stand til at sende mange studerende ud hvert år.

Find dit praktikophold i udlandet

Vi har gode erfaringer med at arrangere praktikophold for studerende fra følgende studieretninger:

 • Medicin
 • Sygepleje
 • Farmaci
 • Jordemoderuddannelse (obstetrik)
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Odontologi
 • Ernæring & Sundhed
 • Folkesundhed

Vi samarbejder med hospitaler, klinikker, sundhedscentre, rehabiliteringscentre, og lokale kulturcentre som danner rammen om forsamlinger i lokalområder. Takket være vores brede partnerskaber kan vi i høj grad arrangere en række anderledes og udfordrende praktikophold, idet der er forskellige omgivelser hvor man kan arbejde med sit fag.

Det er altid op til det faste personale på praktikstedet at vurdere, hvor meget ansvar der kan pålægges den studerende. Studerende bør derfor altid som udgangspunkt forvente at indtage en observerende rolle.

Praktikophold i udlandet inden for Medicin & Sundhed

Bæredygtige projekter med etiske retningslinjer

I samarbejde med vores lokale partnere har vi udviklet en langsigtet handlingsplan, som adresserer udfordringer og behov i det pågældende land. Vi arbejder sammen om at nå målsætningen for handlingsplanen, og du vil se hvordan dit arbejde er vigtigt for den langsigtede indsats.

På alle vores projekter inden for Medicin & Sundhed bruger vi en sikker og anonym global database til at dokumentere og følge vores frivilliges arbejde på projekterne. Her noterer vi alle oplysninger indsamlet fra outreaches, sundhedskampagner, og anonymiserede patientprofiler, så vi kan følge udviklingen for både områder og den enkelte patient. Vi bruger også dataene til research og publikationer om sundhedsrelaterede emner.

Det er afgørende, at alle frivillige og studerende på projekter inden for Medicin & Sundhed følger vores etiske retningslinjer og adfærdskodeks. Patienterne kommer altid i første række, og vi sørger for, at du får en grundig introduktion når du ankommer.

Hvordan gør vi?

Helt konkret så undersøger vi dine muligheder før du på nogen måde forpligter dig. Vi vil derfor bede dig sende os dit CV og dine krav på engelsk, så vores kollegaer på destinationerne kan undersøge dine konkrete muligheder nærmere. Vi vil derefter give dig besked om dine muligheder og sende dig de nødvendige detaljer, så du kan diskutere disse med din studievejleder på studiet.

Når der foreligger en praktikaftale klar til underskrift, vil vi bede dig tilmelde dig et studieophold hos Projects Abroad. Vi vil derefter underskrive kontrakten og gå videre med de praktiske forberedelser.

Hvad gør du nu?

praktikophold med fysioterapi i udviklingslande

 • Kontakt en projektrådgiver fra Projects Abroad for at høre mere om dine muligheder.
 • Send os dit CV og læringskrav på engelsk.
 • Vi sender dit CV og læringskrav til vores lokale kollegaer på destinationerne, som vil undersøge dine muligheder mere konkret.
 • Vi sender dig forslag til placeringer, som du kan diskutere med din studievejleder.
 • Du udarbejder en kontrakt sammen med din studievejleder og sender den til os for gennemlæsning.
 • Du tilmelder dig som studerende og betaler depositum på 2.950 kr.
 • Vi underskriver din kontrakt og går videre med de praktiske forberedelser.

Det er vigtigt for os, at du og vi er enige om studieopholdets indhold, og at forventningsafstemningen er på plads i forhold til arbejdsopgaver og praktisk arbejde.

Vi sætter dig gerne i kontakt med tidligere studerende, så du kan få gode råd af dem og lære mere om deres oplevelser og erfaringer med studieophold i udlandet.

”Vi er nu begge færdiguddannede sygeplejersker og har været heldige at få jobs. Til de jobsamtaler vi har været til er der stillet spørgsmål ind til og set med beundrende øjne på at vi har taget udfordringen op og været i Nepal.”

Betina Winsig
sygeplejestuderende i praktik i Nepal

Praktikophold med Medicin & Sundhed i

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲