You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde inden for Taleterapi i Tanzania

Oversigt
Projektoversigt
  • Placering: Moshi
  • Din rolle: At hjælpe med at behandle børn med tale- og sprogvanskeligheder
  • Projekttype: Genoptræningscenter
  • Krav: Mindst 2 års relevant uddannelse
  • Indkvartering: Værtsfamilie
  • Priser: Fra 15.150 kr
  • Projektlængde: Fra 2 uger
  • Startdato: Fleksibel

Frivilligt arbejde med taleterapi i Tanzania

På vores taleterapiprojekt i Tanzania samarbejder vi med et center for handicappede børn i Moshi, hvor vi også har en række andre projekter samt en lokalt kontor.

Du skal have mindst to års relevant uddannelse for at arbejde på dette projekt, og det er derfor særdeles velegnet for studerende som vil tage et praktikophold i udlandet eller for professionelle talepædagoger.

I Tanzania er vilkårene for handicappede svære, og de får nærmest ingen støtte fra lokalsamfundet. Du får derfor spændende erfaring med at arbejde med børn og unge som på grund af handicap har svært ved at kommunikere med omverdenen.

Du vil få god støtte fra Projects Abroad. Din lokale koordinator vil hjælpe dig på plads og i gang med dit arbejde på projektet.

Din rolle på projektet

Du arbejder sammen med lokale medarbejdere på et center for handicappede børn og unge. Her vil du blive involveret i forskellige opgaver såsom at vurdere, diagnosticere, og behandle patienter med forskellige problematikker inden for tale, sprog og udtale.

Vi forventer at du som frivillig er meget tålmodig, motiveret og passioneret i dit arbejde. Det er vigtigt at du har en selvstændig tilgang til dit arbejde, idet der ikke er en uddannet talepædagog på centret. Der er i stedet en uddannet ergoterapeut med et udbredt kendskab til taleterapi.

Selvom resultaterne ikke nødvendigvis er synlige fra første dag, er det stadig belønnede at se patienternes fremskridt. Taleterapiprojektet på centret har fokus på almindelige hverdagssituationer for børn.

Projektet er en spændende mulighed for at være med til at forbedre livskvaliteten for en udsat gruppe.

Du arbejder mandag til fredag, og du har altid fri i weekenden til at ses med de andre frivillige i Moshi.

Bæredygtige projekter med etiske retningslinjer

I samarbejde med vores lokale partnere har vi udviklet en langsigtet handlingsplan, som addresserer udfordringer og behov i det pågældende land. Vi arbejder sammen om at nå målsætningen for handlingsplanen, og du vil se hvordan dit arbejde er vigtigt for den langsigtede indsats.

På alle vores projekter inden for Medicin & Sundhed bruger vi en sikker og anonym global database til at dokumentere og følge vores frivilliges arbejde på projekterne. Her noterer vi alle oplysninger indsamlet fra outreaches, sundhedskampagner, og anonymiserede patientprofiler, så vi kan følge udviklingen for både områder og den enkelte patient. Vi bruger også dataene til research og publikationer om sundhedsrelaterede emner. 

Det er afgørende, at alle frivillige og studerende på projekter inden for Medicin & Sundhed følger vores etiske retningslinjer og adfærdskodeks. Patienterne kommer altid i første række, og vi sørger for, at du får en grundig introduktion når du ankommer.

Tanzania Medicine & Healthcare Management Plan
Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲