You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde med Sygepleje

Frivillig deltager i medicinsk outreach-program

Rejs ud i verden og arbejd med sygepleje i et uland. Vi har sygeplejeprojekter for alle, uanset om du skal af sted i forbindelse med et sabbatår, et praktikophold i udlandet eller blot for at bruge dine professionelle kompetencer.

Klik her for at vælge destination

Du skal være opmærksom på, at uden uddannelse eller erfaring vil du hovedsagligt få en observerende rolle. Til gengæld vil du komme helt tæt på, og frivilligt arbejde inden for sygepleje kan derfor være en oplagt mulighed for at finde ud af, om sygepleje er noget for dig. Vær opmærksom på at der i nogle destinationer er krav til dine sprogkundskaber. Læs mere under det enkelte projekt.

Du kan også bruge et projekt inden for sygepleje som et praktikophold under din uddannelse til sygeplejerske. Vi har gode erfaringer med at sende danske studerende i praktik i udviklingslande. Du får god erfaring imens du oplever sygdomstilfælde, som ikke har været set i Danmark i flere år. Vi lægger stor vægt på, at du får et lærerigt ophold som opfylder kravene fra dit uddannelsessted, og vi hjælper dig gerne med papirarbejdet.

Er du allerede uddannet sygeplejerske og ønsker du anderledes erfaring med sygepleje, er du mere end velkommen på alle vore sygeplejeprojekter. Vi har et specielt PRO-program for uddannede, som sikrer, at du og vi får det optimale udbytte af hinanden.

Frivilligt arbejde med sygepleje

Studerende sygeplejersker på projekt i Tanzania.

Din aktive deltagelse i projektet afhænger af din baggrund og tidligere erfaringer, men uanset hvad, er din egen indstilling altafgørende for dit projekt: jo mere dedikeret, interesseret og spørgende du er, desto mere vil både du og dit projekt få ud af dit ophold. Du kan i din ansøgning angive eventuelle interesser eller præferencer du måtte have.

Hospitalerne og klinikkerne har ofte få ressourcer, og du vil opleve hvordan de ønskede behandlinger til tider ikke kan udføres samt hvordan man klarer sig med det man har. Som sygeplejerske vil du primært hjælpe med mindre opgaver såsom at måle blodtryk, lægge forbindinger og generel pleje af patienterne. Jo mere erfaring du har, desto mere kan du dog deltage i.

På din første arbejdsdag vil du mødes med din lokale vejleder sammen med en lokal Projects Abroad-medarbejder, og I vil her aftale et arbejdsskema. Det er vigtigt, at du overholder dette skema eller giver besked i god tid, hvis du ønsker at ændre det - for fra dette øjeblik er du en del af de ansatte.

Som på enhver anden arbejdsplads, vil din vejleder gerne kende dit erfaringsniveau og dine kvalifikationer, således at dit arbejde kan blive bestemt i overensstemmelse med dette.

Hvis du er interesseret i sygepleje, men gerne ville deltage i et mindre medicinsk-orienteret projekt, vil du synes godt om vores humanitære projekter. Vi har frivillige, der arbejder inden for alle områder af plejesektoren, hvor de giver støtte, hjælp og omsorg til nogle af de mest trængende mennesker i den tredje verden.

Bæredygtige projekter med etiske retningslinjer

I samarbejde med vores lokale partnere har vi udviklet en langsigtet handlingsplan, som addresserer udfordringer og behov i det pågældende land. Vi arbejder sammen om at nå målsætningen for handlingsplanen, og du vil se hvordan dit arbejde er vigtigt for den langsigtede indsats.

På alle vores projekter inden for Medicin & Sundhed bruger vi en sikker og anonym database til at dokumentere og følge vores frivilliges arbejde på projekterne. Her noterer vi alle oplysninger indsamlet fra outreaches, sundhedskampagner, og anonymiserede patientprofiler, så vi kan følge udviklingen for både områder og den enkelte patient. Vi bruger også dataene til research og publikationer om sundhedsrelaterede emner. 

Det er afgørende, at alle frivillige og studerende på projekter inden for Medicin & Sundhed følger vores etiske retningslinjer og adfærdskodeks. Patienterne kommer altid i første række, og vi sørger for, at du får en grundig introduktion når du ankommer.

Sygepleje i:

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲