You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Medicin & Sundhed med Projects Abroad – Handlingsplan

I Projects Abroad arbejder vi konstant på at styrke vores og de frivilliges store indsats på projekterne inden for Medicin & Sundhed i hele verden.

Vi har derfor udarbejdet langsigtede handlingsplaner, management plans, for at sikre, at vores arbejde gavner lokalsamfundene, vores projektpartnere og frivillige bedst muligt. Handlingsplanerne forklarer formålet med hver enkelt aktivitet og styrker strukturen i arbejdet, og derved sikrer vi at vi er på rette vej mod de fælles mål.

Hvert år evaluerer vi indsatsen og ser på, om der er behov for ændringer i målsætningen. Derefter kan vi fortsætte indsatsen.

Handlingsplanerne inden for Medicin & Sundhed hjælper os med at:

  • Definere et klart formål med vores Medicin & Sundhedsprojekter i alle lande
  • Dokumentere vores mission og mål så de er klare for alle (frivillige, partnere og lokale medarbejdere).
  • Samle daglige aktiviteter til et fælles formål.
  • Fokusere vores ressourcer på de vigtigste indsatser.
  • Styrke strukturen i hver frivilliges arbejde.
  • Sikre bæredygtighed og overensstemmelse i vores mange frivilliges indsats.
  • Monitorere og evaluere effekten af vores indsats på hvert projekt.

Mission og mål med handlingsplanerne inden for Medicin & Sundhed

Medicin og sundheds handlingsplan

Projects Abroads mission
Vores mission er at opmuntre unge mennesker til at lave frivilligt arbejde i udviklingslande. Vi forventer at denne slags frivillige arbejde med tiden vil blive en norm. Som flere og flere mennesker tilslutter sig os, vil vi stræbe efter at skabe et multinationalt samfund med en passion for at tjene, lære, forstå, undervise, inspirere og blive inspireret.

Medicin & Sundhed - Mission
Vores mission er at muliggøre en udveksling af viden og erfaring på det medicinske område og at skabe en bedre forståelse for praksis inden for global sundhed. I mange lande yder vi fundamentale sundhedsydelser og skaber opmærksomhed om essentielle emner og sygdomme. Herigennem styrker vi lokalsamfund, vi bidrager til en højere livskvalitet og der skabes flere muligheder for forebyggelse og behandling.

Mål
At opmuntre til en bredere forståelse for medicinsk praksis og udveksling af viden og erfaring.
At forbedre kvaliteten af sundhedsydelser til patienter.
At forbedre adgangen til sundhedsydelse for udsatte grupper.
At forbedre hygiejnen.
At reducere antallet af smittede med malaria, HIV/AIDS, tuberkulose, denguefeber (i relevante lande).
At forbedre kvaliteten af specialiseret eller alternativ behandling til patienter.
At skabe opmærksomhed om livsstilssygdomme (f.eks. diabetes og forhøjet blodtryk).

Handling
Daglige og ugentlige opgaver og aktiviteter udført af frivillige fra Projects Abroad.

Medicin & Sundhed – Global database

Vi bruger en global database til at dokumentere vores frivilliges arbejde på hvert enkelt projekt. Patientoplysningerne er anonyme og behandles med fortrolighed. I databasen kan vi identificere områder med behov for støtte, analysere patientoplysninger og monitorere fremskridt på vores outreaches og sundhedskampagner.

Fra databasen kan vi generere rapporter med oplysninger om outreaches og kampagner, antal indbyggere som har vi har behandlet, og hvilke emner vi har fokuseret på. Vi bruger disse statistikker på at vurdere hvor vi skal fokusere vores næste indsats og behovet for en opfølgende indsats. Vi sørger derved for, at der ikke er unødvendige overlap og manglende overlevering.

Frivillige på projekter inden for Medicin & Sundhed får den nødvendige adgang til databasen, og når de har afsluttet projektet, fjerner vi denne adgang igen.

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲