You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde med Fysioterapi

Fysioterapeutisk arbejde med børn

Vores fysioterapiprojekter giver dig muligheden for at hjælpe handicappede børn og voksne med at leve så normalt et liv som muligt. Genoptræning er essentielt, og om du har tidligere erfaring eller ej, vil arbejdet side om side med andre fysioterapeuter give dig stor indsigt i den fysioterapeutiske praksis i helt andre kulturelle omgivelser.

Klik her for at vælge destination

At arbejde som ulandsfrivillig på et fysioterapiprojekt har en høj værdi for både dine patienter og dig. Du vil få en god del erhvervserfaring, idet du støtter og hjælper dine kollegaer i deres daglige arbejde. Der er altid brug for et par ekstra hjælpende hænder på de underbemandede og fattige hospitaler, klinikker og centre, som vi samarbejder med.

Du kan arbejde som ulandsfrivillig inden for fysioterapi på flere af vores destinationer. Du kan deltage på de fleste af vores fysioterapiprojekter selvom du ikke har uddannelse eller erfaring.

Du skal dog være opmærksom på, at uden uddannelse eller erfaring vil du hovedsagligt få en observerende rolle. Til gengæld vil du komme helt tæt på, og frivilligt arbejde inden for fysioterapi kan derfor være en oplagt mulighed for at finde ud af, om fysioterapi er noget for dig. Vær opmærksom på at der i nogle destinationer er krav til dine sprogkundskaber. Læs mere under det enkelte projekt.

Du kan også bruge et projekt inden for fysioterapi som et praktikophold under din uddannelse til fysioterapeut. Vi har gode erfaringer med at sende danske studerende i praktik i udviklingslande. Vi lægger stor vægt på, at du får et lærerigt ophold som opfylder kravene fra dit uddannelsessted, og vi hjælper dig gerne med papirarbejdet.

Er du allerede uddannet fysioterapeut og ønsker du anderledes erfaring med fysioterapi, er du mere end velkommen på alle vore fysioterapiprojekter. Vi har et specielt PRO-program for uddannede, som sikrer, at du og vi får det optimale udbytte af hinanden.

Frivilligt arbejde med fysioterapi

Frivillig inden for fysioterapi arbejder med kvindelig patient

Din aktive deltagelse i projektet afhænger af din baggrund og tidligere erfaringer, men uanset hvad, er din egen indstilling altafgørende for dit projekt: jo mere dedikeret, interesseret og spørgende du er, desto mere vil både du og dit projekt få ud af dit ophold. Du kan i din ansøgning angive eventuelle interesser eller præferencer du måtte have.

På din første arbejdsdag vil du mødes med din lokale vejleder sammen med en lokal Projects Abroad-medarbejder, og I vil her aftale et arbejdsskema. Det er vigtigt, at du overholder dette skema eller giver besked i god tid, hvis du ønsker at ændre det - for fra dette øjeblik er du en del af de ansatte. Som på enhver anden arbejdsplads, vil din vejleder gerne kende dit erfaringsniveau og dine kvalifikationer, således at dit arbejde kan blive bestemt i overensstemmelse med dette.

Bæredygtige projekter med etiske retningslinjer

I samarbejde med vores lokale partnere har vi udviklet en langsigtet handlingsplan, som addresserer udfordringer og behov i det pågældende land. Vi arbejder sammen om at nå målsætningen for handlingsplanen, og du vil se hvordan dit arbejde er vigtigt for den langsigtede indsats.

På alle vores projekter inden for Medicin & Sundhed bruger vi en sikker og anonym database til at dokumentere og følge vores frivilliges arbejde på projekterne. Her noterer vi alle oplysninger indsamlet fra outreaches, sundhedskampagner, og anonymiserede patientprofiler, så vi kan følge udviklingen for både områder og den enkelte patient. Vi bruger også dataene til research og publikationer om sundhedsrelaterede emner. 

Det er afgørende, at alle frivillige og studerende på projekter inden for Medicin & Sundhed følger vores etiske retningslinjer og adfærdskodeks. Patienterne kommer altid i første række, og vi sørger for, at du får en grundig introduktion når du ankommer.

"Jeg lærte en del fagligt under mit ophold og fik ikke mindst en masse praktisk erfaring som jeg har trukket på i mit videre uddannelsesforløb. Derudover lærte det mig meget menneskeligt at møde mennesker der ikke er halvt så rige som de fleste i vesten og som derfor har et helt andet syn på livet.

Jannik Sano
Fysioterapi, Nepal

Fysioterapi i:

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲