You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde og praktikophold inden for Folkesundhed

Frivilligt arbejde med Folkesundhed

På vores Folkesundhedsprojekter laver frivillige opsøgende sundhedsfagligt arbejde ude i lokalsamfundene. Projekterne er særdeles givende for både indbyggere og frivillige.

Frivillige behøver ingen uddannelse eller erfaring for at deltage på dette projekt, men de skal interessere sig for at hjælpe lokale indbyggere med få bedre adgang til rådgivning og lægehjælp. Folkesundhedsprojekterne er gode for frivillige som gerne vil have praktisk erfaring med basal lægehjælp, og som gerne vil have masser af kontakt med lokale indbyggere. 

Klik her for at vælge destination

Igennem dit frivillige arbejde på vores såkaldte outreachprogrammer når du ud til lokale indbyggere, som ellers vil have meget svært ved – eller slet ikke have mulighed for - at komme til lægen fordi de bor for langt ude i landområderne eller i fjerne landsbyer. Du vil derfor møde mange forskellige mennesker på dette projekt og komme flere forskellige steder hen.

Du vil hjælpe det lokale sundhedspersonale med forskellige procedurer, det kan for eksempel være blodtryksmåling, måling af blodsukker, vægt, øjenundersøgelser, screening for orm, mindre sårbehandlinger, malariatest og behandling, rådgivning om generelle emner inden for sundhed, for eksempel ernæring og førstehjælp, tropesygdomme samt forebyggelse af HIV/AIDS-smitte.

Vores frivillige står for det meste af arbejdet, så der er rigtige gode muligheder for en masse praktisk erfaring. Samtidigt giver projekterne mulighed for at opsøge lokale indbyggere i deres vante omgivelser, så forbered dig på at møde nogle barske levevilkår for mange af indbyggerne.

Sammen med det lokale personale tager du ud til skoler, kirker, fjerne landsbyer, og lokale centre. Du arbejder mandag til fredag, så du har altid fri i weekenden.

Praktikophold i udlandet

Vi har gode erfaringer med at sende studerende i praktik på vores folkesundhedsprojekter. Det kan være, at du er folkesundhedsvidenskabstuderende, sygeplejerskestuderende eller medicinstuderende og gerne vil i praktik inden for feltarbejde. Her er folkesundhedsprojekterne oplagte, og du kan ringe til os for at høre mere.

Bæredygtige projekter

I samarbejde med vores lokale partnere har vi udviklet en langsigtet handlingsplan, som addresserer udfordringer og behov i det pågældende land. Vi arbejder sammen om at nå målsætningen for handlingsplanen, og du vil se hvordan dit arbejde er vigtigt for den langsigtede indsats.

På alle vores projekter inden for Medicin & Sundhed bruger vi en sikker og anonym database til at dokumentere og følge vores frivilliges arbejde på projekterne. Her noterer vi alle oplysninger indsamlet fra outreaches, sundhedskampagner, og anonymiserede patientprofiler, så vi kan følge udviklingen for både områder og den enkelte patient. Vi bruger også dataene til research og publikationer om sundhedsrelaterede emner. 

Det er afgørende, at alle frivillige og studerende på projekter inden for Medicin & Sundhed følger vores etiske retningslinjer og adfærdskodeks. Patienterne kommer altid i første række, og vi sørger for, at du får en grundig introduktion når du ankommer.

Folkesundhed i:

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲