You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde med Medicin

Frivillige observerer lokal læge

På et projekt inden for Almen Medicin vil du følge lokale læger og lære mere om faget igennem observation og dialog. Vi samarbejder med hospitaler og klinikker ligesom at vi arrangerer feltarbejde i flere lande. Du kan se frem til udfordrende og lærerige oplevelser.

Klik her for at vælge destination

Vi samarbejder med hospitaler, klinikker og sundhedscentre, og du møder patienter fra forskellige baggrunde og samfundslag. Du vil observere og lære af læger og sygeplejersker i deres arbejde i alt fra stuegang til operationer. Du får en spændende og udfordrende arbejdsdag, og du vil helt sikkert møde en masse lærerige udfordringer.

Patienterne kommer altid i første række, og det er derfor op til de lokale læger at vurdere om, og i så fald hvilke arbejdsopgaver du skal have. Vi opfordrer derfor frivillige til at være engagerede og vise initiativ og dermed bevise, at de vil lære mest muligt.

I de fleste destinationer arrangerer Projects Abroad feltarbejde, som vi kalder outreach, hvor frivillige inden for Medicin & Sundhed tager ud til fattige lokalsamfund og hjælper med at tilse de lokale her. Dette er en god mulighed for at hjælpe lokale indbyggere, som ellers ikke har råd til at tage på hospitalet.

Frivilligt arbejde med medicin

Frivilligt arbejde med medicin kan involvere et eller flere fokusområder. Vi anbefaler, at du arbejder på flere forskellige afdelinger og dermed observerer forskellige behandlinger og procedurer. Du er også meget velkommen til at fokusere på en enkelt afdeling, hvis du ønsker det.

Du kan arbejde på projekter inden for følgende områder:

 • Anæstesi
 • Dermatologi
 • Øre-Næse-Halslæge
 • Hæmatologi
 • Neurologi
 • Mikrobiologi
 • Ortopædi
 • Pædiatri
 • Patologi
 • Kinesiologi
 • Radiologi
 • Kirurgi

Medicinsk projekt for professionelled

I en enkelte lande er fransk eller spansk mere udbredt end engelsk, og der kan derfor være krav til dine sprogkompetencer. Du kan derfor overveje ar supplere dit projekt med et sprogkursus

Overvejer du at rejse i en længere periode, kan du overveje at kombinere flere projekter inden for Medicin & Sundhed eller arbejde på forskellige afdelinger. Dels giver dette dig en bredere indsigt i faget, dels får du oplevet forskellige diagnoser og behandlinger. Et eksempel kan være, at du kombinerer projektet inden for hhv. folkesundhed og medicin, eller medicin og ernæring, idet du så vil arbejde på både et hospital eller klinik og ude i lokalsamfundet.

Bæredygtige projekter med etiske retningslinjer

I samarbejde med vores lokale partnere har vi udviklet en langsigtet handlingsplan, som addresserer udfordringer og behov i det pågældende land. Vi arbejder sammen om at nå målsætningen for handlingsplanen, og du vil se hvordan dit arbejde er vigtigt for den langsigtede indsats.

På alle vores projekter inden for Medicin & Sundhed bruger vi en sikker og anonym databasetil at dokumentere og følge vores frivilliges arbejde på projekterne. Her noterer vi alle oplysninger indsamlet fra outreaches, sundhedskampagner, og anonymiserede patientprofiler, så vi kan følge udviklingen for både områder og den enkelte patient. Vi bruger også dataene til research og publikationer om sundhedsrelaterede emner. 

Det er afgørende, at alle frivillige og studerende på projekter inden for Medicin & Sundhed følger vores etiske retningslinjer og adfærdskodeks. Patienterne kommer altid i første række, og vi sørger for, at du får en grundig introduktion når du ankommer.

"Jeg sad med under konsultationerne hvor patienternes symptomer blev skrevet ned og forskellige prøver skulle tages på laboratoriet. Her fik jeg også lov til at arbejde og hjælpe til med at tage blodprøver fra folk. Der skulle testes for mange forskellige ting, men de mest almindelige sygdomme der skulle testes for var malaria, tyfus, tuberkulose, orme og HIV. Det var en stor oplevelse at have med patienter at gøre på denne måde, en udfordring på mange punkter også fordi mange var fattige og ikke kunne tale engelsk. Men jeg fik rigtig meget ud af det og lærte en masse fagligt såvel som lærte mig selv bedre at kende og hvad jeg brænder for."

Mette Stefansen,
Medicin & Sundhed, Tanzania

Almen Medicin i:

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲