You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde inden for Medicin & Sundhed

Frivilligt arbejde med medicin

Vores projekter inden for Medicin & Sundhed giver dig mulighed for at arbejde inden for det sundhedsfaglige område i en lang række udviklingslande.

Klik her for at vælge destination

Frivilligt arbejde inden for Medicin & Sundhed kræver engagement, initiativ og motivation. På enkelte projekter er der krav om uddannelse og sprog – det kan du læse mere om i de enkelte landes projektbeskrivelser. Det er klart, at frivillige uden uddannelse eller erfaring ikke vil udføre praktisk arbejde, som de ikke er kvalificerede til. Du vil i stedet lære igennem observation og dialog med lokale læger og sygeplejersker. Patienterne kommer altid i første række.

Du kan deltage på projekter inden for:

Du vil opleve mange sygdomme og tilstande, som du aldrig vil se i Vesten, og du vil opleve, hvor få og hvor primitive ressourcerne kan være på hospitaler og klinikker.

Vores projekter inden for Medicin & Sundhed giver dig mulighed for at teste om Medicin & Sundhed er karrierevejen for dig. Du forbedrer dine muligheder for optagelse på Kvote 2, når du kan skrive et ophold med frivilligt arbejde på som erhvervserfaring.

Bæredygtige projekter

I samarbejde med vores lokale partnere har vi udviklet en langsigtet handlingsplan, som addresserer udfordringer og behov i det pågældende land. Vi arbejder sammen om at nå målsætningen for handlingsplanen, og du vil se hvordan dit arbejde er vigtigt for den langsigtede indsats.

På alle vores projekter inden for Medicin & Sundhed bruger vi en sikker og anonym database til at dokumentere og følge vores frivilliges arbejde på projekterne. Her noterer vi alle oplysninger indsamlet fra outreaches, sundhedskampagner, og anonymiserede patientprofiler, så vi kan følge udviklingen for både områder og den enkelte patient. Vi bruger også dataene til research og publikationer om sundhedsrelaterede emner. 

Det er afgørende, at alle frivillige og studerende på projekter inden for Medicin & Sundhed følger vores etiske retningslinjer og adfærdskodeks. Patienterne kommer altid i første række, og vi sørger for, at du får en grundig introduktion når du ankommer.

Hvem er vores frivillige inden for Medicin & Sundhed?

Alle frivillige uanset beggrund kan deltage på et projekt inden for Medicin & Sundhed. På nogle projekter er der krav om uddannelse og/eller sprog, imens andre projekter er åbne for alle. Du er dermed velkommen hvis du:


Vil du danne dig et overblik og få svar på vores syv mest stillede spørgsmål om vores projekter indenfor medicin? Læs med her og få svar.

Almen Medicin Infographic

Læring igennem observation og dialog

Frivilligt arbejde med ordontologi

Vi samarbejder med hospitaler, klinikker og sundhedscentre i lokalsamfund og her observerer du behandlinger og operationer. Vi opfordrer altid frivillige og praktikanter til at vise initiativ og interesse for både arbejdet og de nye kollegaer. Du skal så at sige bevise dit engagement over for de lokale læger og sygeplejersker for de kender dig jo ikke.

Vi arrangerer regelsmæssigt såkaldte outreach-projekter, hvor du sammen med andre frivillige og lokale læger tager ud til en lokal skole eller landsby for at tilse samt behandle lokale borgere for mindre alvorlige sygdomme og sår. Til forskel fra tiden på hospitalet som hovedsageligt involverer observation, vil outreach-projekterne involvere dig aktivt i arbejdet på det niveau som du nu kan.

Praktikophold i udlandet

Frivilligt arbejde med medicin

Du kan bruge et ophold med frivilligt arbejde som et praktikophold i udlandet. Oplev samtidigt hvordan ressourcemangel skaber kreativitet, og se med egne øjne hvor stor forskellen er på sundhedsvæsenet i et uland og i Danmark/Vesten. 

Jo mere erfaring du har, desto mere aktivt kan du deltage i livet på hospitalerne, klinikkerne og centrene. Du kan her bygge videre på din viden fra dine studier og opleve, hvordan dit karriereområde fungerer i praksis i et udviklingsland. Du vil blive udfordret både fagligt og personligt.

Tjek med din skole hvad kravene er, og ring til os for at høre nærmere om dine muligheder.

PRO-projekter for uddannede frivillige

Vores medicinske PRO-projekter er for færdiguddannede læger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, og tandlæger.

Har du arbejdet inden for dit område i en længere periode og ønsker du at dele ud af mange års erfaring, kan du være til stor nytte på vores PRO-projekter. Vi har gode erfaringer med at sende læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter ud i verden, så kontakt os endelig for at høre mere om dine muligheder.

Medicin & Sundhedsprojekter i:

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲