You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde med Menneskerettighedsprojekter

Oversigt
Projektoversigt
  • Placering: Accra
  • Projekttype: Projects Abroads Menneskerettighedskontor
  • Rolle: At arbejde sammen med professionelle medarbejdere om at adressere problemstillinger i lokalsamfundet
  • Indkvartering: Værtsfamilie
  • Projektlængde: Fra 2 uger
  • Startdato: Fleksibel

Ghana er et af de mest stabile og velfungerende lande i Afrika. Der er dog stadig store forskelle på hovedstaden, Accra, og f.eks. en europæisk eller amerikansk storby.

Vores menneskerettighedsprojekt er baseret i Accra, og du får en unik mulighed for at styrke kendskabet til menneskerettigheder i en række lokale marginaliserede eller risiko-prægede grupper. Det er et seriøst projekt, som stiller krav til de frivillige, idet de repræsenterer en professionel organisation.

Menneskerettighedsprojektet er relevant for studerende på udkig efter praktikophold i udlandet. Er du færdiguddannet, skal du være mere end velkommen til at bidrage med din erfaring.

Hvis du er i gang med et sabbatår og overvejer at studere jura, statskundskab eller lignende, eller måske har en generel interesse i menneskerettigheder som voksenfrivillig kan du med fordel arbejde på projektet. Uanset din baggrund vil dine erfaringer på projektet vil gavne dit CV.

Vores menneskerettighedsprojekt i Ghana har fokus på at udbrede kendskabet til og beskytte menneskerettigheder. Projektet har tre overordnede formål:

  • Uddannelse og oplysning om menneskerettigheder
  • Monitorering af menneskerettigheder
  • Konfliktløsning

På menneskerettighedsprojektet er fokus på social retfærdighed og research inden for de tre ovennævnte områder. Vi arbejder for lokale løsninger, som passer til den lokale kultur, og vi har ingen ambitioner om at påtvinge de lokale indbyggere vestlige praksisser og idealer.

I Ghana taler indbyggerne engelsk og det lokale sprog, twi. Du kan forbedre dine sprogkundskaber og derved få et større personligt udbytte af dit frivillige arbejde ved at supplere dit arbejde med et sprogkursus.

Din rolle på projektet

Frivillig underviser ghanesiske kvinder i menneskerettigheder

Som frivillig på vores menneskerettighedsprojekt kan du forvente en travl arbejdsdag. Arbejdet er krævende, og det forventes at du arbejder seriøst. Du arbejder for Projects Abroads Menneskerettighedskontor, og du repræsenterer dermed en professionel organisation. Du arbejder på vores kontor i Accra, og dine arbejdsopgaver vil afhænge af din erfaring og interesse i specifikke områder.

Dit arbejde er ikke kun i Accra, og du kan forvente, at der vil være ture til landområderne, og du kan regne med at møde mennesker fra alle sociale lag. Det er derfor vigtigt, at du kan vise forståelse og respekt for den lokale kultur. Vi har til formål at styrke individer og lokalsamfund samt bakke op om etablerede rammer.

Uddannelse og oplysning om menneskerettigheder

Oplysning om menneskerettigheder i lokalsamfund i Ghana

Mange ofre for krænkelse af menneskerettighederne kender ikke deres basale rettigheder. De ved ofte heller ikke, at deres rettigheder er sikrede ved lov. Tilsvarende er dem som overtræder rettighederne ofte uvidende om det ansvar, som de har over for deres ofre.

Projects Abroads kontor udfører jævnligt opsøgende arbejde for at informere om forskellige temaer indenfor menneskerettighedsområdet.

Du kan derfor forvente, at du skal med ud til lokale landområder, skoler og andre lokale institutioner for at undervise de lokale i menneskerettigheder. Vores kontor samarbejder ofte med relevante myndigheder for at rette fokus på for eksempel vold i hjemmet, forfølgelse, gerningsmandens rettigheder, børnearbejde, handel med børn og ret til uddannelse.

Monitorering af menneskerettigheder

Research og samarbejde vedrørende jura og menneskerettigheder i Ghana

For at kunne identificere behov for hjælp i lokalsamfund og hos enkeltpersoner holder vi nøje øje med om og hvordan menneskerettighederne overholdes. Vi laver opsøgende arbejde for at kunne identificere overgreb og omfanget af overgreb, ligesom vi ser på, hvad ofrene har brug for efter et overgreb.

Vi kigger også på hvordan lignende organisationer arbejder, og vi tilbyder gerne vores assistance hvis de har behov for det. Det kan for eksempel være i form af støtte fra vores personale, rådgivning eller finansiel opbakning.

Vores monitorering foregår i forskellige områder, og tidligere har det især været inden for fiskeri og minedrift, i områder med mange udlændinge eller udenlandske sæsonarbejdere, i slumkvarterer, i retssale, i medierne og i statsligt og NGO-regi. Monitorering giver os også bedre mulighed for at styrke vores arbejdsindsats i fremtiden.

Konfliktløsning

Frivillig formidler en mægling mellem to ghanesiske kvinder

Når vi er blevet opmærksomme på et overgreb, fokuserer vi på at hjælpe ofret så direkte som muligt frem for at yde assistance gennem lokalsamfundet. Vi får kendskab til overgreb ved at ofrene opsøger vores kontor for at få juridisk råd og vejledning, igennem vores monitorering, og ved at andre organisationer henviser til os.

Ghanas retssystem er svært at komme igennem, og derfor må vi ofte ty til alternative metoder inden for konfliktløsning. For eksempel kan vi på traditionel vis inddrage lederen af den pågældende landsby hvis det er relevant. Det kan også være, at vi inddrager medierne for at skabe opmærksomhed omkring et specifikt problem, eller at vi bruger familie eller kirken som facilitatorer. Både familiestrukturen og religion spiller en stor rolle i det ghanesiske samfund.

Projects Abroads frivillige bliver involveret i disse processer på mange forskellige niveauer, og de oplever og lærer mange spændende og relevante problemstillinger indenfor menneskerettighedsområdet.

Glæd dig til at yde en indsats på et vigtigt projekt!

Månedsrapport
Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲