You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Humanitært arbejde med Projects Abroad – Handlingsplan

Det er vigtigt, at din indsats har en effekt. Derfor har vi på alle humanitære projekter en handlingsplan, en Care Management Plan, som er en langsigtet strategi for vores frivilliges indsats. Planen er udarbejdet i samarbejde med vores lokale partnere og er tilpasset behovene i hvert land.

Handlingsplanerne forklarer formålet med hver enkelt aktivitet og styrker strukturen i arbejdet, og derved sikrer vi at vi er på rette vej mod de fælles mål.

Hvert år evaluerer vi indsatsen og ser på, om der er behov for ændringer i målsætningen. Derefter kan vi fortsætte indsatsen.

Handlingsplanerne inden for Humanitært arbejde hjælper os med at:

 • Definere et klart formål med vores humanitære projekter.
 • Dokumentere vores mission og mål så de fremtår klare for frivillige, projektpartnere og lokale medarbejdere.
 • Samle daglige aktiviteter til et fælles formål.
 • Fokusere vores ressourcer på de vigtigste indsatser.
 • Styrke strukturen i hver frivilliges arbejde.
 • Sikre bæredygtighed og overensstemmelse i vores mange frivilliges indsats.
 • Monitorere og evaluere effekten af vores indsats på hvert projekt.

Mission og mål med handlingsplanerne inden for Humanitært arbejde

Humanitær handlingsplan fra start til slut

Projects Abroads mission
Vores mission er at opmuntre unge mennesker til at lave frivilligt arbejde i udviklingslande. Vi forventer at denne slags frivillige arbejde med tiden vil blive en norm. Som flere og flere mennesker tilslutter sig os, vil vi stræbe efter at skabe et multinationalt samfund med en passion for at tjene, lære, forstå, undervise, inspirere og blive inspireret.

Humanitært arbejde - Mission
På vores humanitære projekter er vores mission at yde støtte til omsorg, uddannelse og beskyttelse til udsatte børn og sårbare grupper for derved at styrke deres fysiske, sociale, mentale og kognitive udvikling.

Mål

 1. Styrke læsefærdigheder.
 2. Styrke talforståelse.
 3. Forbedre engelskniveau.
 4. Styrke børns tidlige udvikling.
 5. Forbedre hygiejnen hos børn.
 6. Skabe opmærksomhed om sund livsstil, miljø og prævention.
 7. Forbedre støtte og omsorg til børn.
 8. Højne niveauet af børns stimulans.
 9. Højne livskvaliteten for handicappede.

Handling
Daglige og ugentlige opgaver og aktiviteter udført af frivillige fra Projects Abroad.

Humanitært arbejde – Global database

Vi bruger også en sikker og anonym database til at dokumentere udviklingen i vores frivilliges arbejde på de humanitære projekter. Igennem databasen kan vi følge hvert enkelt barn eller voksens udvikling og behov for støtte. Det betyder også, at du som frivillig kan se hvilke fremskridt tidligere frivillige har lavet, og det gør det nemmere for dig at starte på dit arbejde.

Ved hjælp af databasen kan du, se hvilket niveau et barn er på i forhold til dets generelle udvikling, læring og hygiejne. For dig betyder det, at du får en mere struktureret tilgang til dit arbejde fordi du kan se hvor du skal starte og hvad du skal fokusere på i løbet af dit projekt. Det gavner både projektet og dig selv.

Frivillige på projekter inden for humanitært arbejde får den nødvendige adgang til databasen, og når de har afsluttet projektet, fjerner vi denne adgang igen.

Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲