You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Humanitært arbejde i udlandet

Humanitært arbejde i udlandet

Humanitært arbejde i udlandet kan betyde alverden for de mennesker, som du hjælper. Omsorg, positiv opmærksomhed og tid er vigtige elementer i ethvert barns opvækst – uanset barnets baggrund. Et skulderklap eller et kram kan være en succesoplevelse for et barn, og positiv opmærksomhed i form af ros eller en fortjent kompliment styrker børn og unges tro på dem selv. 

Klik her for at vælge destination

Frivillige som udfører humanitært arbejde i udlandet kan med deres tid og energi have en umådelig stor og positiv effekt på børn, der lever under barske vilkår. De er ofte ikke klar over, hvor meget de kan påvirke en anden persons liv med selv den mindste indsats. 

Alle frivillige uanset baggrund kan arbejde på disse projekter, uanset om du rejser i forbindelse med sabbatårkvote 2, praktikophold i udlandet, en grupperejse, som voksenfrivillig eller hvad du nu har i tankerne. Vi garanterer store oplevelser imens du yder en vigtig indsats!

Hvad er humanitært arbejde i udlandet?

Humanitært arbejde i udlandet spænder bredt, og du kan arbejde med mennesker fra forskellige baggrunde. Fælles for projekterne er, at frivillige er en stor støtte for det faste personale og dermed en forbedring af hverdagen for mange børn og unge.

Vi samarbejder med en række forskellig lokale partnere, og du kan således arbejde på:

 • centre for gadebørn
 • skoler for blinde og/eller døve
 • centre for fysisk og/eller psykisk handicappede
 • daginstitutioner for hiv-smittede
 • børnehaver i fattige områder
 • plejehjem for ældre mennesker

Humanitært arbejde i udlandet

Du arbejder med børn og unge i alle aldre, og foretrækker du at arbejde med en bestemt aldersgruppe, må du gerne lade os vide det så vi kan matche dig med det rigtige projekt. Du vil komme til at arbejde med grupper af mellem 2-30 børn og unge. 

Uanset hvad du vælger, er der brug for dig. Der er brug for dine hænder, og - måske vigtigst af alt - er der brug for din energi, entusiasme og engagement. Du behøver ingen kvalifikationer for at deltage i disse projekter; kun et ønske om og en vilje til at gøre noget godt for andre mennesker.

Hvad arbejder jeg med?

Humanitært arbejde i udlandet handler både om at sikre at børnene fungerer i hverdagen, hvor de får mad at spise og et sted at sove; og om at give børn og unge det bedst mulige udgangspunkt for deres videre personlige udvikling igennem undervisning, viden om hygiejne og sociale kompetencer, og forskellige læringsaktiviteter.

Du arbejder sammen med det lokale - og ofte underbemandede - personale, og du kan forvente at hjælpe til med følgende:

Humanitært arbejde i udlandet

 • omsorg og opmærksomhed
 • basal undervisning
 • lektiehjælp
 • sociale kompetencer
 • hygiejne
 • oprydning
 • madlavning
 • tøjvask
 • forefaldende arbejde

Med andre ord: du bliver en del af hverdagen, og du hjælper til med stort og småt - hvad end der er brug for.

Arbejdet kan til tider være udfordrende og hårdt, men børnenes livskraft og ukuelighed vil gøre det det hele værd. Forholdene er ofte primitive, og du kan forventet at få testet din opfindsomhed og tålmodighed.

Bæredygtige projekter og etisk arbejde med børn

Humanitært arbejde i udlandet

Det er vigtigt, at din indsats har en effekt. Derfor sikrer vi, at frivillige får god støtte fra den lokale koordinator fra Projects Abroad, som arrangerer workshops med jævne mellemrum.

Sammen med vores lokale partner i samtlige destinationer har vi udviklet en handlingsplan (Care Management plan) som er en langsigtet strategi for vores frivilliges indsats på projekterne.

Vi bruger også en sikker og anonym database til at dokumentere udviklingen i vores frivilliges arbejde på de humanitære projekter. Igennem databasen kan vi følge hvert enkelt barns udvikling og behov for støtte. Det betyder også, at du som frivillig kan se hvilke fremskridt tidligere frivillige har lavet, og det gør det nemmere for dig at starte på dit arbejde.

Ved hjælp af handlingsplanerne og databasen kan du, se hvilket niveau et barn er på i forhold til dets generelle udvikling, læring og hygiejne. For dig betyder det, at du får en mere struktureret tilgang til dit arbejde fordi du kan se hvor du skal starte og hvad du skal fokusere på i løbet af dit projekt. Det gavner både projektet og dig selv.

Frivilligt arbejde på børnehjem

Vores frivillige har igennem årene arbejdet med børn på børnehjem. De frivillige har gjort en stor indsats, og deres arbejde har haft en stor indflydelse for disse børns levevilkår. Men vi har de sidste mange år langsomt arbejdet på at skifte vores fokus fra arbejde med børnehjem til helhedsorienteret arbejde med børn på vores Humanitære Projekter. Dette skift skyldes at vi mener, at en helhedsorienteret tilgang til arbejde med børn er mere bæredygtigt. Find ud af mere omkring Projects Abroads nuværende holdning til frivilligt arbejde på børnehjem.

Dette betyder at i stedet for at arbejde på børnehjem, vil frivillige arbejde i dagcentre, børnehaver, skoler eller støttegrupper for ældre og mødre med babyer.

Humanitære projekter:

Alle Humanitære projekter
Kontakt os på:
(+45)­­ 35 15 21 20
Tilbage til toppen ▲