You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde og praktikophold inden for Veterinærmedicin

Oversigt

Frivillig på veterinærmedicin i Indien

Frivilligt arbejde på et af vores veterinærprojekter vil give dig mange oplevelser og erhvervserfaring, der ville være meget svært at få hjemme. Først og fremmest vil du se og arbejde med husdyr som f.eks. hunde, katte, kvæg, geder og heste.

Du vil også se tilfælde af sygdomme, der stort set er blevet udryddet i Vesten (som for eksempel rabies) og du vil få en langt større forståelse for de problemer, som mennesker i udviklingslande hver dag kæmper med både på landet og i byen.

Holdningen til dyr i udviklingslande er ofte meget anderledes end i Vesten. I fattige samfund er folk i høj grad afhængige af deres dyr til udførelsen af forskellige opgaver, for eksempel i landbruget, hvor de ikke har samme muligheder som os.

Dyr er derfor højt værdsat i kraft af deres styrke og hastighed, og menneskenes liv og velbefindende afhænger fuldt ud af, om dyrene er sunde og raske.

Alle frivillige uanset baggrund kan arbejde på disse projekter, uanset om du rejser i forbindelse med sabbatårkvote 2praktikophold, en grupperejse, som voksenfrivillig eller hvad du nu har i tankerne. Vi garanterer store oplevelser imens du yder en vigtig indsats!

Arbejd som frivillig dyrelæge i et udviklingsland

Hvor arbejder du?

Frivillige arbejder på lokale dyreklinikker og dyrehospitaler. Her arbejder du sammen med lokale dyrlæger, hvor du indtager en observerende og assisterende rolle. Du hjælper til med de daglige opgaver, som kan involvere alt fra hundeluftning og fordring til observation og assistance ved operationer.

Dine arbejdsopgaver afhænger af din baggrund og erfaring. Vi opfordrer alle frivillige til at vise initiativ og entusiasme, og derigennem opbygge et tillidsfuldt forhold til det lokale personale på projekterne.

Praktikophold

Frivillig og dyrelæge inden operation

På vores veterinærmedicinsprojekter involverer arbejdet i høj grad direkte behandling og operationer af dyr, og du kan du vælge at tage et studierelateret praktikophold på alle disse projekter. Med en studiepraktik i et udviklingsland kan du få helt enestående erfaringer, som vil komme dig til gavn, hvis du ønsker en fremtidig karriere inden for veterinærmedicin.

Du vil få en vejleder, som er ansvarlig for at give dig et godt indblik i mange af fagets spændende facetter. Du vil følge lokale dyrlæger, og du vil få mulighed for praktisk erfaring; begge ting, der vil højne dit erfaringsniveau. Og vigtigst af alt kan du spørge dine kollegaer om hvad som helst og dermed lære og drage nytte af deres ekspertise.

Kontakt os gerne for at høre mere om dine praktikmuligheder.

Veterinærmedicin i:

Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲