You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Praktikophold inden for Socialt Arbejde

Oversigt

Praktikophold inden for socialt arbejde

Vores praktikophold inden for socialt arbejde er rettet mod at sende studerende ud i hele verden, hvor de får mulighed for at anvende deres teoretiske viden i praksis. Du vil komme til at arbejde sammen med uddannet personale, som arbejder på at kunne yde støtte til mennesker, der står overfor sociale udfordringer i deres hjemland.

Du skal forvente at stå over for udfordrende scenarier som f.eks. vold i hjemmet, alkoholmisbrug, børnemishandling eller andre problemer i de lokale familier. Under opsyn vil du lytte, vurdere og hjælpe familier med at tilpasse sig eller løse de udfordringer, som de står over for.

Som studerende vil du få en helt unik mulighed for at indfri de krav, dit universitet stiller, ved at gennemføre et praktikophold i et udviklingsland. Du vil blive ledsaget af en færdiguddannet socialarbejder eller psykolog og du vil være beskæftiget med at observere, hjælpe og tilegne dig værdifuld erfaring.

Projects Abroad har sendt frivillige til lande hele verden over i 25 år. Vi samarbejder med lokale plejecentre, hospitaler, skoler og organisationer i Bolivia, Ecuador, Mexico, Ghana, Mongoliet og Rumænien for at støtte landene med at nå deres mål og muliggøre udvikling. Vi deler vores viden og ressourcer og placerer praktikanter på projekter, der vil have gavn af de studerendes indsats.

På hvert projekt og destination arbejder vi mod langsigtede mål, der bliver udlagt i vores Care Management Plans. Igennem vores Care Management Plans er vi i stand til at:

  • Identificere centrenes udfordringer
  • Fokusere på at skabe løsninger for at hjælpe centrene med at overkomme deres udfordringer.
  • Kontrollere processen på centrene
  • Evaluere vores globale indflydelse og planlægge det følgende år baseret på detaljerede rapporter.

Som praktikant vil du hjælpe med at opnå målene udlagt i de forskellige Care Management Plans, og biddrage til langsigtede, målbare og positive forskelle for hvert land.

Praktikophold med Socialt Arbejde i:

Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲