You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde og praktikophold med Obstetrik i Togo

Oversigt
Projektoversigt

Projects Abroad giver dig mulighed for at være frivillig inden for obstetrik på hospitaler i Togos hovedstad, Lomé. Projekternes faciliteter er gode efter lokale standarder, og du vil få mulighed for at overvære en lang række behandlinger, og yde vigtig støtte og omsorg for patienterne.

Frivillige på alle projekter relateret til medicin i Togo bør have et godt kendskab til fransk, da det meste af personalet samt patienterne ikke taler engelsk, og det er vigtigt, at du kan forstå og kommunikere med dem, mens du arbejder på hospitalet. Du kan derfor med fordel supplere dit arbejde med et fransk sprogkursus.

Din rolle som frivillig/studerende

Frivillig på obstetrik-projektet i Togo

Du vil regelmæssigt have mulighed for at deltage i Outreaches hvor du og andre frivillige besøger børnehjem for at behandle børnene. Det er basale opgaver såsom at tilse og rense sår som vil være i fokus. I vil også lave oplysningsarbejde om for eksempel hygiejne, tandpleje og forebyggelse af HIV/AIDS. Afhængigt af antallet af medicinske frivillige tager vi også ud til små landsbyer for at yde behandling og rådgivning.

På alle vores medicin og sundhedsprojekter er det vigtigt at være opmærksom på, at for frivillige uden forudgående erfaring vil arbejdsdagen primært bestå i at observere og lære af det lokale personale. Til tider vil der også være mulighed for at deltage mere aktivt i arbejdet på hospitalet eller klinikken. Uden en medicinsk uddannelse, vil der være nogle naturlige grænser for, hvor meget af det praktiske arbejde man kan deltage i.

Derfor er et medicin- og sundhedsprojekt i meget høj grad et læringsprojekt, som kan give unik indsigt i den medicinske verden og vilkårene for læger og sygeplejersker i et udviklingsland. Det er helt op til de lokale læger og sygeplejersker at vurdere, hvor meget ansvar der kan gives til den enkelte frivillige. Det er derfor vigtigt, at man selv viser interesse for arbejdet, er initiativrig og engageret. Vi anbefaler, at man deltager i et medicin- og sundhedsprojekt i 4 uger eller mere.

Hvis du er studerende har du mulighed for et praktikophold i udlandet. Er du færdiguddannet kan du arbejde på vores projekter for professionelle.

Togo Medicine & Healthcare Management Plan
Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲