You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde og praktikophold med Almen Medicin i Togo

Oversigt
Projektoversigt

Projects Abroad giver dig mulighed for at være frivillig indenfor medicin på hospitaler, klinikker og HIV/AIDS-centre i Togos hovedstad, Lomé. Projekternes faciliteter er gode efter lokale standarder, og du vil få mulighed for at overvære en lang række behandlinger og kirurgiske indgreb, og yde vigtig støtte og omsorg for patienterne.

Ved din ankomst vil en ansat fra Projects Abroad modtage dig og vise dig rundt på dit projekt, og du vil blive tilknyttet en læge, der herefter skal fungere som din supervisor. Lægen vil tale med dig om dine interesser og planlægge arbejdsskemaet for resten af dit ophold.

Frivillige på alle projekter relateret til medicin i Togo bør have et godt kendskab til fransk, da det meste af personalet samt patienterne ikke taler engelsk, og det er vigtigt, at du kan forstå og kommunikere med dem, mens du arbejder på hospitalet. Du kan derfor med fordel supplere dit arbejde med et fransk sprogkursus.

Du vil regelmæssigt have mulighed for at deltage i Outreaches hvor du og andre frivillige besøger børnehjem for at behandle børnene. Det er basale opgaver såsom at tilse og rense sår som vil være i fokus. I vil også lave oplysningsarbejde om for eksempel hygiejne, tandpleje og forebyggelse af HIV/AIDS. Afhængigt af antallet af medicinske frivillige tager vi også ud til små landsbyer for at yde behandling og rådgivning.

Din rolle som frivillig/studerende

Frivillige behandler lokale på medicinsk outreach

Du vil være i næsten daglig kontakt med sygdomme og tilstande, som man normalt ikke oplever på et dansk hospital, såsom malaria og tyfus. Der er desuden mulighed for at specialisere sig indenfor pædiatri. Derudover kan du blive frivillig indenfor tandpleje, sygepleje eller som jordemoder på de forskellige afdelinger af universitetshospitalet.

Din erfaring afgør hvor du arbejder. Frivillige uden erfaring eller uddannelse kan arbejde sammen med læger og sygeplejesker på mindre privatklinikker, hvor du kan observere behandlinger, mindre operationer, udføre laboratoriearbejde samt arbejde med børn og gravide.

Frivillige med erfaring eller medicinstuderende kan arbejde på et offentligt hospital. Her kan du arbejde inden for en række forskellige områder såsom pædiatri, psykiatri, odontologi, røntgen, obstetrik, øre/næse/hals, ortopædi, neurologi og meget mere.

På alle vores medicin og sundhedsprojekter er det vigtigt at være opmærksom på, at for frivillige uden forudgående erfaring vil arbejdsdagen primært bestå i at observere og lære af det lokale personale. Til tider vil der også være mulighed for at deltage mere aktivt i arbejdet på hospitalet eller klinikken.

Mit arbejde på hospitalet gik mest ud på at observere. Jeg kom direkte fra gymnasiet og havde ingen uddannelse eller erfaring, men jeg fik faktisk lov til mere end forventet, for eksempel at give indsprøjtninger. Jeg følte faktisk at jeg gjorde noget og hjalp folk.
Christopher, frivillig

Uden en medicinsk uddannelse, vil der være nogle naturlige grænser for, hvor meget af det praktiske arbejde man kan deltage i. Derfor er et medicin- og sundhedsprojekt i meget høj grad et læringsprojekt, som kan give unik indsigt i den medicinske verden og vilkårene for læger og sygeplejersker i et udviklingsland.

Det er helt op til de lokale læger og sygeplejersker at vurdere, hvor meget ansvar der kan gives til den enkelte frivillige. Det er derfor vigtigt, at man selv viser interesse for arbejdet, er initiativrig og engageret. Vi anbefaler, at man deltager i et medicin- og sundhedsprojekt i 4 uger eller mere.

Hvis du er studerende har du mulighed for et praktikophold i udlandet. Er du færdiguddannet kan du arbejde på vores projekter for professionelle.

Togo Medicine & Healthcare Management Plan
Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲