You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde med Folkesundhed i Cambodja

Oversigt

Lokal familie undersøges på Folkesundhedsprojektet

På vores Folkesundhedsprojekt i Cambodja udvider vi vores samarbejde med den lokale NGO, Khemara, som vi i forvejen samarbejder med på vores projekter inden for humanitært arbejde og mikrofinans.

Siden januar 2014 har vi samarbejdet med Khemara, som var den første NGO i Cambodja til at fokusere på typisk udsatte grupper, såsom kvinder, børn og fattige familier.

Folkesundhedsprojektet foregår på øen, Koh Dach, som også er kendt som Silkeøen. Øen er kun 30 km² stor. Frivillige vil bo i hovedstaden, Phnom Penh, og vil hver dag tage ud til øen for at arbejde.

Projektet er især velegnet for frivillige som i forvejen er studerende inden for området eller for frivillige som allerede har en relevant uddannelse eller erfaring.

Din rolle som frivillig

Du vil få en koordinator, som er en sygeplejerske med mange års erfaring på CV'et. Sammen med ansatte fra Khemara og de lokale myndigheder fokuserer vi på de familier og lokalsamfund med det største behov for støtte og lægehjælp.

Vi tager på hjemmebesøg hos familierne for at tage forskellige prøver, f.eks. urinprøver ved brug af multistix. En multistix er et lavpraktisk udstyr som kan afsløre om kroppens basale funktioner har brug for behandling, og kan dermed indikere om patienten har behov for at opsøge en læge.

Frivillige vil også være med til at måle blodtryk. Det kan være nødvendigt at henvise patienten til en offentlig klinik tæt på området, og det kan også være at de er med til at arrangere transport for patienten, hvis han/hun skal opsøge en læge eller et hospital.

Det kan f.eks. være hvis patienten har en eller flere af følgende symptomer/diagnoser:

 • Forhøjet blodtryk
 • Højt blodsukker
 • Apati
 • Mangel på appetit
 • Gigt
 • Generelle smerter
 • Tyfus
 • Dehydrering
 • Slagtilfælde
 • Spastisk lammelse (til fysioterapi)

Frivillige vil ligeledes kunne besøge vores humanitære projekter for at undersøge børnene her. Disse undersøgelser kan inkludere følgende:

 • Hudproblemer
 • Blodmangel
 • Problemer med brystkassen
 • Afvigende adfærd
 • Social og følelsesmæssig trivsel
 • Tandundersøgelser

På enkelte dage vil frivillige arbejde på kontoret. Her kan de analysere og dokumentere deres undersøgelser. Efter hvert besøg hos en familie eller på et humanitært projekt skal vi udarbejde en sundhedsplan for opfølgning. Sundhedsplanen er på et ret basalt niveau og er et redskab til at måle effekten af indsatsen som et led i vores langsigtede strategi for projektet.

Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲