You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Praktik i udlandet inden for Jura & Menneskerettigheder eller International Udvikling

Praktikophold med jura og menneskerettigheder i udlandet

Drømmer du om at omsætte teori til praksis i en anderledes kontekst? Med et praktik i udlandet kan du arbejde med dit fag ud fra et markant anderledes perspektiv end hvad du kan opleve i Danmark.

Vi tilbyder en række forskellige praktikmuligheder inden for Jura & Menneskerettigheder, og det er således muligt for dig at arbejde som praktikant på projekter udelukkende med fokus på international udvikling, jura, menneskerettigheder eller hvor de to områder er tættere forbundne.

Praktikophold med Jura

Vores juraprojekter henvender sig udelukkende til studerende eller færdiguddannede jurister. Du kan derfor være sikker på, at dit praktikophold vil have et højt fagligt indhold.

Dine arbejdsopgaver vil afhænge af dine kompetencer, så vi vil bede dig sende os dit CV og praktikkrav på engelsk, så vi kan undersøge dine muligheder helt konkret inden vi beder dig tilmelde dig.

Du kan arbejde på juraprojekter i Ghana, Kina, Mongoliet, og Sydafrika.

Praktikophold med Menneskerettigheder

menneskerettighedsdemonstration i Ghana

Praktikophold inden for rettighedsområdet er relevante for studerende fra en række forskellige uddannelser. Hvis du for eksempel læser Statskundskab, International Udvikling, Udviklingsstudier, Antropologi eller lignende kan du lære meget af at arbejde med rettighedsarbejde i udviklingslande.

Fokusområderne på de forskellige Menneskerettighedsprojekter spænder bredt, og du kan f.eks. fokusere på handicappedes rettigheder, kriminelle unges integration i samfundet eller indsattes forhold i fængsler for blot at nævne et par eksempler.

Du kan arbejde på Menneskerettighedsprojekter i Argentina, Cambodja, Ghana, Jamaica, Marokko, Mongoliet, Senegal, Sydafrika, Tanzania, og Togo.

Praktikophold med International Udvikling

På vores projekter inden for International Udvikling er der et bredt spænd af praktikmuligheder for studerende fra flere uddannelser. Vil du gerne have et praktikophold med fokus på innovation, infrastruktur, landbrug, miljø, mikrofinans, administration, marketing, fundraising eller oplysningsarbejde, så er det en god idé at kontakte os for at høre mere om praktik inden for International Udvikling.

Du kan tage i praktik i Indien, Mexico og Vietnam, så kontakt os gerne for at høre mere om de forskellige praktikophold.

Hvordan fungerer det?

Fælles for alle vores praktikanter er, at vi undersøger de forskellige muligheder inden vi beder dig om at tilmelde dig et praktikophold. Du forpligter dig dermed ikke før vi at sikre på, at vi kan opfylde dine praktikkrav.

Vi anbefaler, at du kontakter vores danske rådgivere til en snak om dine praktikønsker og læringskrav. Vores projektrådgivere har et indgående kendskab til praktikmulighederne, så vi kan hurtigt vurdere hvad der er realistisk.

Dernæst vil vi bede dig sende os dit CV og dine praktikkrav på engelsk, så vi kan sende disse videre til vores lokale kollegaer på destinationerne. Sammen med det potentielle praktiksted vil de så vurdere om vi kan opfylde dine praktikkrav og ønsker. Vi vil derefter sende dig et praktikforslag som du kan vurdere sammen med dit uddannelsessted.

Næste skridt er så at udarbejde en praktikaftale. Denne sender du til gennemlæsning hos os, så vi har forventningsafstemningen på plads inden du tilmelder dig et praktikophold hos os. Når vi har godkendt praktikaftalen, vil vi bede dig tilmelde dig. Når vi har modtaget og bekræftet din tilmelding, underskriver vi praktikaftalen og går videre med at planlægge de sidste detaljer af dit praktikophold.

Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲