You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Praktik i udlandet inden for Humanitært Arbejde & Undervisning

Uanset om du læser til lærer, pædagog eller noget helt tredje, kan du tage i praktik i udlandet på et af vores projekter inden for Humanitært Arbejde eller Undervisning. Du kan således arbejde med dit fag fra en ny vinkel og i markant anderledes omgivelser end du kan fra Danmark.  

Du skal være klar til at arbejde med børn og unge fra udsatte områder. Du kan f.eks. arbejde på skoler i slumkvarterer, børnehjem, centre for gadebørn, eller på skoler for fysisk og/eller psykisk handicappede.

Det er ofte muligt at kombinere forskellige projekter, så hvis du f.eks. gerne vil arbejde med børn og musik, idrætsundervisning eller arbejde med kreative fag, kan dette ofte lade sig gøre.

Uanset hvor du arbejder, vil du blive udfordret fagligt og personligt. Du vil lære meget om dit fag og dig selv, og så vil du selvfølgelig få en oplevelse for livet med hjem på CV’et.

Praktikophold inden for Humanitært Arbejde

Vores humanitære projekter er oplagte til dig som til til pædagog eller socialrådgiver. Vi har humanitære projekter i mere end 25 lande, så du kan i høj grad skræddersy dit praktikophold som du vil. Vi samarbejder med en række lokale partnere som hver har forskellige behov. Du kan således arbejde på centre for gadebørn i Mexico, du kan arbejde med incestofre i Samoa, på børnehjem i Ghana eller på handicapcentre i Vietnam for blot at nævne nogle eksempler.

Det er en god idé at kontakte det danske kontor til en indledende snak om dine muligheder. Vores rådgivere har et godt overblik over de forskellige projekter og kan dermed guide dig på rette vej.

Praktikophold inden for Undervisning

praktikophold i udlandet som pædagog

I Projects Abroad mener vi at undervisning og læring er vejen til udvikling – både for det enkelte individ og for samfundet som helhed.

Er du i gang med læreruddannelsen vil et af vores mange undervisningsprojekter være oplagt til dit praktikophold. Vi har undervisningsprojekter i mere end 25 lande, og du har således et bredt udvalg af praktikpladser at overveje. Vi samarbejder med skoler, gymnasier og universiteter, så du har mulighed for at undervise på flere niveauer.

Derudover kan du undervise på aftenskoler, skoler for fysisk og/eller psykisk handicappede og på en lang række af de humanitære projekter er undervisning et vigtigt element i dagligdagen.

Hvordan fungerer det?

Fælles for alle vores praktikanter er, at vi undersøger de forskellige muligheder inden vi beder dig om at tilmelde dig et praktikophold. Du forpligter dig dermed ikke før vi at sikre på, at vi kan opfylde dine praktikkrav.

Vi anbefaler, at du kontakter vores danske rådgivere til en snak om dine praktikønsker og læringskrav. Vores projektrådgivere har et indgående kendskab til praktikmulighederne, så vi kan hurtigt vurdere hvad der er realistisk og meningsfyldt for dig

Dernæst vil vi bede dig sende os dit CV og dine praktikkrav på engelsk, så vi kan sende disse videre til vores lokale kollegaer på destinationerne. Sammen med det potentielle praktiksted vil de så vurdere om vi kan opfylde dine praktikkrav og ønsker. Vi vil derefter sende dig et praktikforslag som du kan vurdere sammen med dit uddannelsessted.

Næste skridt er så at udarbejde en praktikaftale. Denne sender du til gennemlæsning hos os, så vi har forventningsafstemningen på plads inden du tilmelder dig et praktikophold hos os. Når vi har godkendt praktikaftalen, vil vi bede dig tilmelde dig. Når vi har modtaget og bekræftet din tilmelding, underskriver vi praktikaftalen og går videre med at planlægge de sidste detaljer af dit praktikophold.

Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲