You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde og praktikophold med Fysioterapi i Togo

Oversigt
Projektoversigt

Frivillig på projekt inden for fysioterapi i Togo

Projects Abroad samarbejder med Health Development Centre i Lomé og på centeret arbejder de ansatte med at diagnosticere handikappede børn, giver dem individuelle behandlinger, og udfører workshops for forældrene.

Ved at fokusere på små ting som alligevel betyder meget arbejder centerets ansatte på at forbedre tilværelsen for børn med udviklingsmæssige eller fysiske skavanker. Der er tilknyttet en lokal fysioterapeut til centeret.

På grund af manglede muligheder for gravide samt udbredte sygdomme som meningitis og malaria fødes mange børn med handicap, især spastisk lammelse. Det er derfor vigtigt hurtigt at kunne identificere hvert barns individuelle behov for behandling således at barnet hurtigst muligt kan få et nogenlunde normalt liv.

Handicappede har svære kår i Togo. Vejene er ujævne, der er sjældent elevatorer til handicappede i offentlige bygninger, og i offentlig transport er det heller ikke nævnt. Fokus er derfor ofte på, at handicappede så vidt muligt bliver uafhængige af kørestole og lærer at gå selv eller ved hjælp af krykker.

Du skal have gode franskkundskaber for at arbejde på dette projekt idet det er vigtigt at kunne kommunikere med patienterne. Du kan derfor med fordel supplere dit arbejde med et fransk sprogkursus.

Din rolle som frivillig/studerende

Som frivillig på vores fysioterapiprojekt vil du arbejde sammen med lokale ansatte og hjælpe handikappede børn. Det er vigtigt at du er uddannet eller har erfaring inden for fysioterapi. Du får en unik mulighed for at lære om lokale metoder og for at udnytte dine kvalifikationer i praksis. Du får også en uvurderlig erfaring, som du kan drage nytte af i senere arbejdssituationer.

Du vil regelmæssigt have mulighed for at deltage i Outreaches hvor du og andre frivillige besøger børnehjem for at behandle børnene. Det er basale opgaver såsom at tilse og rense sår som vil være i fokus. I vil også lave oplysningsarbejde om for eksempel hygiejne, tandpleje og forebyggelse af HIV/AIDS. Afhængigt af antallet af medicinske frivillige tager vi også ud til små landsbyer for at yde behandling og rådgivning.

På alle vores fysioterapiprojekter er det vigtigt at være opmærksom på, at for frivillige uden forudgående erfaring vil arbejdsdagen primært bestå i at observere og lære af det lokale personale. Til tider vil der også være mulighed for at deltage mere aktivt i arbejdet.

Uden en relevant uddannelse vil der være nogle naturlige grænser for, hvor meget af det praktiske arbejde man kan deltage i. Derfor er et fysioterapiprojekt i meget høj grad et læringsprojekt, som kan give unik indsigt i vilkårene i et udviklingsland.

Det er helt op til det lokale personale at vurdere, hvor meget ansvar der kan gives til den enkelte frivillige. Det er derfor vigtigt, at man selv viser interesse for arbejdet, er initiativrig og engageret. Vi anbefaler, at man deltager i et fysioterapiprojekt i 4 uger eller mere.

Hvis du er studerende har du mulighed for et praktikophold i udlandet. Er du færdiguddannet kan du arbejde på vores projekter for professionelle.

Togo Medicine & Healthcare Management Plan
Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲