You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde med Jura & Menneskerettigheder i Marokko

Oversigt

Siden landets uafhængighed i 1956, har adskillige magtkampe efterladt mange marokkanere i nød og i ufordelagtige situationer. I dag kæmper lokale og internationale organisationer for at forbedre disse menneskers situation og Projects Abroads frivillige assisterer dem i en lang række praktiske initiativer, research og informationskampagner.

Hovedsprogene i Marokko er fransk og arabisk, hvorfor et godt fransk eller arabisk kræves for at kunne deltage i projektet. Du kan med fordel supplere dit projekt med et sprogkursus i fransk eller arabisk for derved at styrke dine sprogkundskaber.

Frivillige skal have gennemgået et års jurastudier og have stor interesse for menneskerettigheder. Frivillige der har gennemført deres uddannelse med relevante fag og arbejdserfaring opfordres også til at ansøge. Du skal arbejde mindst to måneder på dette projekt.

Jura & Menneskerettighedsprojektet i Marokko

De fleste private advokatfirmaer og menneskerettighedsorganisationer som vi arbejder med ligger i hovedstaden Rabat eller i Casablanca, som er Marokkos økonomiske og kommercielle centrum. Her vil du kunne få en unik kulturel oplevelse samt en fantastisk mulighed for erfaring inden for jura i et land, hvor der er meget at tage fat på.

De civile, økonomiske og sociale rettigheder for kvinder, børn, fanger og flygtninge i Marokko har set forbedringer den seneste tid, men der er stadig lang vej endnu. Du kan arbejde med rettighederne for hver gruppe nævnt ovenfor, hvor hovedformålet er det samme for alle projekter: at skabe opmærksomhed omkring menneskerettighederne samt informere almindelige marokkanere om deres rettigheder og den juridiske støtte de er berettiget til i forskellige situationer.

Din rolle som frivillig

Jura & Menneskerettighedsprojektet i Marokko

Afhængigt af din erfaring og personlige interesser har du forskellige muligheder at vælge imellem. Din præcise rolle bestemmes af din juridiske viden og din interesse for specifikke områder indenfor menneskerettigheder.

Har du interesse, erfaring eller uddannelse indenfor jura, kan du arbejde i et privat advokatfirma hvor du blandt andet vil hjælpe med undersøgelser af præcedens i forskellige sager samt udarbejdelsen af borgerrettigheder såsom skilsmisserettigheder. Græsrodsorganisationer har brug for hjælp til mange aktiviteter såsom uddannelseskampagner, ”fact finding” missioner, overvågning af fængsler og flygtninge samt general støtte af udsatte grupper i samfundet.

Når der er mere end to frivillige på projektet på samme tid arrangerer vi en workshop om Jura & Menneskerettigheder. Her får I mere information om de forskellige firmaer og organisationer som vi samarbejder med. Du lærer mere om din egen rolle ligesom at du får et grundigt indblik i organisationernes betydning for samfundet. Dette vil hjælpe dig i dit videre arbejde. Vi diskuterer også aktuelle emner og eventuelle lovændringer. Når der er en eller to frivillige på projektet, taler vores lokale personale med de frivillige om disse emner i stedet.

Uanset hvilket projekt du vælger, vil du arbejde med en professionel og seriøs organisation, og det forventes, at du overholder de deadlines der stilles dig, samt at du på en god måde repræsenterer organisationen ved forskellige møder og events.

Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲