You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Humanitært arbejde i udlandet

Oversigt
Projektoversigt

Humanitært arbejde i udlandet

Humanitært arbejde i udlandet kan betyde alverden for de mennesker, som du hjælper. Omsorg, positiv opmærksomhed og tid er vigtige elementer i ethvert barns opvækst – uanset barnets baggrund. Et skulderklap eller et kram kan være en succesoplevelse for et barn, og positiv opmærksomhed i form af ros eller en fortjent kompliment styrker børn og unges tro på dem selv. 

Frivillige som udfører humanitært arbejde i udlandet kan med deres tid og energi have en umådelig stor og positiv effekt på børn, der lever under barske vilkår. De er ofte ikke klar over, hvor meget de kan påvirke en anden persons liv med selv den mindste indsats. 

Alle frivillige uanset baggrund kan arbejde på disse projekter, uanset om du rejser i forbindelse med sabbatårkvote 2, praktikophold i udlandet, en grupperejse, som voksenfrivillig eller hvad du nu har i tankerne. Vi garanterer store oplevelser imens du yder en vigtig indsats!

Hvad er humanitært arbejde i udlandet?

Humanitært arbejde i udlandet spænder bredt, og du kan arbejde med mennesker fra forskellige baggrunde. Fælles for projekterne er, at frivillige er en stor støtte for det faste personale og dermed en forbedring af hverdagen for mange børn og unge.

Vi samarbejder med en række forskellig lokale partnere, og du kan således arbejde på:

 • centre for gadebørn
 • skoler for blinde og/eller døve
 • centre for fysisk og/eller psykisk handicappede
 • daginstitutioner for hiv-smittede
 • børnehaver i fattige områder
 • plejehjem for ældre mennesker

Humanitært arbejde i udlandet

Du arbejder med børn og unge i alle aldre, og foretrækker du at arbejde med en bestemt aldersgruppe, må du gerne lade os vide det så vi kan matche dig med det rigtige projekt. Du vil komme til at arbejde med grupper af mellem 2-30 børn og unge. 

Uanset hvad du vælger, er der brug for dig. Der er brug for dine hænder, og - måske vigtigst af alt - er der brug for din energi, entusiasme og engagement. Du behøver ingen kvalifikationer for at deltage i disse projekter; kun et ønske om og en vilje til at gøre noget godt for andre mennesker.

Hvad arbejder jeg med?

Humanitært arbejde i udlandet handler både om at sikre at børnene fungerer i hverdagen, hvor de får mad at spise og et sted at sove; og om at give børn og unge det bedst mulige udgangspunkt for deres videre personlige udvikling igennem undervisning, viden om hygiejne og sociale kompetencer, og forskellige læringsaktiviteter.

Du arbejder sammen med det lokale - og ofte underbemandede - personale, og du kan forvente at hjælpe til med følgende:

Humanitært arbejde i udlandet

 • omsorg og opmærksomhed
 • basal undervisning
 • lektiehjælp
 • sociale kompetencer
 • hygiejne
 • oprydning
 • madlavning
 • tøjvask
 • forefaldende arbejde

Med andre ord: du bliver en del af hverdagen, og du hjælper til med stort og småt - hvad end der er brug for.

Arbejdet kan til tider være udfordrende og hårdt, men børnenes livskraft og ukuelighed vil gøre det det hele værd. Forholdene er ofte primitive, og du kan forventet at få testet din opfindsomhed og tålmodighed.

Bæredygtige projekter

Humanitært arbejde i udlandet

Det er vigtigt, at din indsats har en effekt. Derfor har vi på alle humanitære projekter en handlingsplan, som er en langsigtet strategi for vores frivilliges indsats. Planen er udarbejdet i samarbejde med vores lokale partnere og er tilpasset behovene i hvert land.

Vi bruger også en sikker og anonym database til at dokumentere udviklingen i vores frivilliges arbejde på de humanitære projekter. Igennem databasen kan vi følge hvert enkelt barn eller voksens udvikling og behov for støtte. Det betyder også, at du som frivillig kan se hvilke fremskridt tidligere frivillige har lavet, og det gør det nemmere for dig at starte på dit arbejde.

Ved hjælp af databasen kan du, se hvilket niveau et barn er på i forhold til dets generelle udvikling, læring og hygiejne. For dig betyder det, at du får en mere struktureret tilgang til dit arbejde fordi du kan se hvor du skal starte og hvad du skal fokusere på i løbet af dit projekt. Det gavner både projektet og dig selv.

Vi har en politik om at arbejde med børn, og den forventer vi, at du følger. Det er retningslinjer for hvordan frivillige bør opføre sig i deres arbejde med børn, og hvordan de bør forholde sig i kontakten med børn.

Vi afholder jævnligt workshops for alle frivillige på humanitære projekter. Her mødes du med din lokale koordinator og andre frivillige for at diskutere problemstillinger og udveksle idéer fra jeres arbejde. Du kan også til enhver tid kontakte din lokale koordinator hvis du har spørgsmål eller har brug for støtte. Det er vigtigt for os at du har den rette støtte til at udføre dit arbejde bedst muligt.

 

Børnebeskyttelsespolitik

Humanitære projekter i:

Afrika
Asien & Stillehavet
Latinamerika og Caribien
Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲