You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivilligt arbejde med arkæologi i Peru

Oversigt

Frivillige på arkæologi-projektet i Peru

Inka- og Wariprojekt

Projektet er placeret nær byen Lucre, 40 minutters kørsel fra bymidten af Cuzco. Byen ligger i Lucredalen, og arbejdet vi udfører er fokuseret på arkæologi. Et af de langsigtede mål med arkæologiprojektet er udforskning og kortlægning af uregistrerede områder i Pikillaqta National Park.

Frivillige arbejder sammen med arkæologieksperter fra Peru. Jhon Valencia Cordoba er overordnet projektledende arkæolog, mens Delsi Espinoza Masias er den arkæolog der er tilknyttet vores nuværende arkæologiprojekter.

Frivillige på vores arkæologiprojekt vil blive indlogeret hos værtsfamilier i byen Cuzco.

Som frivillig vil du arbejde tre dage om ugen på udgravningspladsen i Lucredalen. De resterende to ugedage vil du udføre kontorarbejde, som bl.a. kan bestå i at klassificere forskelligt keramik, arbejde på lokale museer og lokalt hjælpearbejde. Der vil være arkæologiske præsentationer for frivillige en gang om ugen på arbejdsdage, og herudover vil frivillige have mulighed for at deltage i et ugentligt Projects Abroad socialt arrangement.

Frivillige og personale vil ved slutningen af hver arbejdsdag forlade udgravningspladsen sammen og vende tilbage til Cuzco. Arkæologisk arbejde består bla. af udforskning af nye potentielle områder, kortlægning, udgravning, rengøring og vedligeholdelse af udgravningsstedet og klassificering af kulturgenstande.

Første delprojekt – forberedende efterforskning i Lucre Dalen (april - tidlig juni)

Frivillig laver materiale til undervisning i lokalsamfundet

Den første del af vores projekt indeholder forberedende efterforskning. Dette involverer registeringen af inka og pre-inka grave, gravkamre, bygninger, inka-stier, vandkanaler, terrassesystemer, helleristninger samt adgang til stier i området.

Som frivillig vil du blive inddraget i registreringsarbejdet som foregår ved brug af målestok, fotos og GPS og med at udarbejde fysiske kort over strukturer og former.

Vi forventer, at dette arbejde kommer til at strække sig over ca. to måneder. Grundet vores aftale med Kulturministeriet i Peru, kan vi ikke igangsætte det andet delprojekt, før det første delprojekt er fuldført. Vi forpligtiger os til at indlevere en rapport til ministeret som bevis på færdiggørelse af første delprojekt.

(tidlig juni - midt oktober)

Vi forventer at kunne igangsætte udgravninger i seks forskellige områder tæt på National Monument of Pikillaqta, et præ-inka område fra Wari civilisationen.

Disse udgravninger vil foregå i løbet af årets mere tørre måneder, og frivillige vil skulle rejse tre dage for at nå til området, hvor udgravningen foregår.

Analyse og registrering af kulturelt material (midt oktober til marts 2017)

I løbet af de vådere måneder af året, vil det ikke være muligt at fortsætte med udgravningsarbejdet i Cuzco området. Størstedelen af det arkæologiske arbejde foregår indendørs. Frivilligaktiviter vil bla. bestå af: rengøring og systematisering af materiale, udarbejdning af tegninger og registrering af materiale inden den endelige fremvisning for Kulturministeriet i Peru.

Arkæologiske besøg (hele året)

Udover ovennævnte aktiviteter har du som frivillig mulighed for at besøge arkæologiske udgravninger i Cuzco regionen en eller to gange om ugen afhængigt af årstiden. Som frivillig vil du være ledsaget af en af projektets arkæologer, og du vil få rig mulighed for at stille spørgsmål og diskutere forskellige aspekter inden for det arkæologiske område.

Ugentligt registreringsarbejde på kontoret (hele året – hver fredag eftermiddag)

Frivillige arbejder på en inka-sti i Peru

Frivillige vil arbejde på kontoret med at indsætte ugentligt registreringsarbejde i vores database for at hjælpe med at forberede rapporter til Kulturministeriet i Peru. Dette giver også vores personale og frivillige muligheden for at planlægge kommende ugers aktiviteter og diskutere problematiske opgaver i den forrige uge. Ved slutningen af projektet i marts 2017 vil alle frivillige, der deltog i udarbejdelsen af denne rapport, modtage en elektronisk kopi.

Museumsarbejde (Hele året – hver mandag eftermiddag)

Hver mandag vil frivillige hjælpe til på lokale museer i Cuzco med oversættelsesarbejde og kodificering af genstande.

Arkæologiske præsentationer (hele året)

En gang om ugen kan du som frivillig se frem til en præsentation, der er relateret til dit arkæologiske projekt. Vores arkæologer vil bla. gennemgå emner som Machu Picchu, inka arkitektur samt Andesområdets bygningsmetoder og oldtidshistoriske myter. Vores dygtige arkæologier vil stå klar til at besvare alle frivilliges spørgsmål.

Undersøgelse af keramik (hele året – fredage om morgenen)

Opmåling, rengøring, klassificering og beskrivelse af keramik vil finde stedhver mandag morgen på Projects Abroad kontoret.

Samfundsaktiviteter (maj til december – fredage om morgenen)

Fra maj 2016 vil vores samfundsaktivititer blive afholdt i Lucre Dalen i en lille folkeskole i Huacarpay. Aktiviteter vil bla. bestå af: ordne og rydde stier og gøre legepladsen mere sikker for børnene, male klasseværelser og skolemøbler og forbedre undervisningsmaterialer for skolens lærere og elever. Som frivillig vil du herudover få mulighed for at arrangere aktiviteter for skolens børn i deres frikvarter. Dette projekt er en del af vores juridiske aftale med Kulturministeriet i Peru.

Socialt ugentligt arrangement (hele året – hver onsdag)

Hver onsdag eftermiddag organiserer Projects Abroad et socialt arrangement for alle frivillige i Cuzco-området. Dette giver frivillige fra Cuzco-området og Sacred dalen muligheden for at mødes og socialisere. Sociale aktiviter vil bla. bestå af: madlavningskurser, salsa lektioner, vandreture i naturen og keramikkurser. Aktiviteterne vil blive afholdt i skiftevis Cuzco og Sacred Dalen.

Kontakt os på:
(+45)­­ 42 40 90 20
Back to top ▲